NDT Reference Referentna lista izvedenih NDT radova na turbinama, kompresorima, pumpama i ventilatorima 

Opis radovaKrajnji korisnikGodina izvršenjaDržava
Analiza vibracijskog stanja strojeva novog turbogeneratora Siemens bloka 2 za vrijeme rada i testiranja u 6. i 7. mjesecu 2021.Salzgitter AG2021Njemačka
Ispitivanje dijelova turbine i kompresoraPETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Ispitivanje osovina centrifugeTBS d.o.o.2021Hrvatska
Ispitivanje dijelova turbina R-1T, R-2T i R-3THIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2021Srbija
Ispitivanje dijelova kompresora R-1HP, R-1LP, R-2, R-3HIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2021Srbija
Ispitivanje dijelova turbina i kompresora DUKI 1PETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Ispitivanje rotora turbinePETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Ispitivanje rotora parne turbinePETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Ispitivanje dijelova klipnog kompresoraMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2021Hrvatska
Ispitivanje zavara nosača sondiNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2021Slovenija
Remont turbina R-1T, R-2T, R-3THIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2021Srbija
Sanacija rotora parne turbinePETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Revizija turboseta prirodnog plinaPETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Revizija turboseta L1 postrojenja DUKI 1PETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Kontrola i sanacija rotora parne turbine 880 kW TC 52101PETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Kontrola rotora uz sanaciju odrivnog diskaPETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Kontrola rotora i defektacijaPETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Remont klipnog kompresoraMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2021Hrvatska
Analiza uzroka povišenih amplituda vibracija turbine Siemens T5334DS Smith Belišće Croatia d.o.o2020Hrvatska
Analizi vrlo visokih amplituda osovinskih vibracija turboagregata TA 3DS Smith Belišće Croatia d.o.o2020Hrvatska
Analiza vibracija pumpe proizvođača Termomeccanica Pompe 6320 nakon rekonstrukcijeJanaf d.d.-Omišalj2020Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja ventilatora GB 9548 pogona EnergetikaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2020Srbija
Analiza vibracijskog stanja turbine TC 22112 pgona UreaPETROKEMIJA D.D.2020Hrvatska
Analiza vibracija CNC brusilica Jung J1 i J3SELK D.D.2020Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata 300 MW od puštanja u rad 2016. godine do 2020. godineEFT-Rudnik i TE Stanari d.o.o.2020Republika Srpska,Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog stanja turboagregataEFT-Rudnik i TE Stanari d.o.o.2020Bosna i Hercegovina, Republika Srpska
Ispitivanje dijelova turbine 313-TK-002INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2020Hrvatska
Ispitivanje zavara sanacije kućišta turbine 20 MW, INA RN RijekaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2020Hrvatska
Ispitivanje zavara nosačaMARINA NOVA d.o.o.2020Hrvatska
Ispitivanje rotora turbine TP 47108PETROKEMIJA D.D.2020Hrvatska
Ispitivanje rotora turbine TB 21101PETROKEMIJA D.D.2020Hrvatska
Ispitivanje nosnih gredaTBS d.o.o.2020Hrvatska
Kapitalni remont dvije linije vijačnih kompresora HowdenINA INDUSTRIJA NAFTE2020Hrvatska
Sanacija sistema upravljanja CO2 kompresora T+C22112 pogona UREA sa popravkom ASKANIA regulatoraPETROKEMIJA D.D.2020Hrvatska
Sanacija rotora parne turbine TP 47108PETROKEMIJA D.D.2020Hrvatska
Snimanje regulacije turboagregata TA2 u DS Smith BelišćeDS Smith Belišće Croatia d.o.o2020Hrvatska
Održavanje Bently Nevada sustava 300MW turboagregata u EFT TE StanariEFT-Rudnik i TE Stanari d.o.o.2020Bosna i Hercegovina
Remont Bently Nevada sustava na turboagregatu TA2 u Energetika LjubljanaEnergetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2020Slovenija
Verifikacija Bently Nevada sustava na 313-TK-002 centrifugalnog kompresora pogonjenog parnom turbinomINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2020Hrvatska
Remont Bently Nevada sustava na MK-1N i MK-2N u PSP OkoliPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2020Hrvatska
Pronalaženje uzroka ispada turbine D20 pogona Kisikane u SiskuKisikana d.o.o.2020Hrvatska
Remont 3500 Bently Nevada i Schenck sustava Bloka 2 u TE PlominHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2020Hrvatska
Radovi montaže i podešavanja BN senzora na MK-1N i MK-2N u PSP OkoliPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2020
Remont BN sustava TA2 u Energetika LjubljanaEnergetika Ljubljana d.o.o.2020Slovenija
Remont BN opreme za 2021 godinu u NE KrškoNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2020Slovenija
Remontni radovi + PEX pregled u TE PlominTE PLOMIN d.o.o.2020
Verifikacija BN sustava u Korinthos Power S.A. Grčka2020Grčka
Proširenje postojeće System1 platforme NE KrškoNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2020Slovenija
Isporuka vrha baklje i sistema za paljenje baklje zajedno sa rezervnim dijelovimaNIS a.d.-Naftno polje Velebit2020Srbija
Ugradnja tahometra na turbopumpu 340-TP-002A u Rafineriji nafte RijekaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2020Hrvatska
Godišnje korektivno održavanjeNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2020
Analizi visokih amplituda osovinskih vibracija visokotlačne (HD) turbine turboagregata TA 2DS Smith Belišće Croatia d.o.o2019Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja velikog turbogeneratora Turboden za vrijeme testiranja 21.01.2019.Geoen d.o.o.-Velika Ciglena2019Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linija kompresora 327-K-001, 376-K-001 i 313-K-002 nakon remontaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Analiza vibracija novih pumpi proizvođača Termomeccanica Pompe na terminalu Omišalj, JanafJanaf d.d.-Omišalj2019Hrvatska
Analiza pumpe P-7107 nakon zamjene elektromotoraJanaf d.d.-Omišalj2019Hrvatska
Analiza vibracija turbogeneratoraDravske elektrarne Maribor-MHE Melje2019Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbolinije GB 4301NIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2019Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije kompresora GB-5001 snage 1,17 MW, Pogon VodonikNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2019Srbija
Analiza procesnog i dinamičkog ponašanja linija kompresora MK-1N i MK-2N tijekom jedne godine radaPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2019Hrvatska
Analiza vibracija duvaljke C fluidiziranog slojaEFT-Rudnik i TE Stanari d.o.o.2019Republika Srpska,Bosna i Hercegovina
Ispitivanje turbine 313INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Ispitivanje turbine i kompresora 327INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Ispitivanje turbine i kompresora 376INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Ispitivanje zavara prilikom modernizacije 313-TK-002 kompresoraINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Ispitivanje parne turbine 20 MW, EnerganaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Ispitivanje dijelova dva vijčana kompresora HowdenINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Ispitivanje dijelova drobilice kamenaKamen Sirač2019Hrvatska
Kapitalni remont drobilice kamena Sandvik u Kamen SiračKamen Sirač2019Hrvatska
Remont linije turbokompresora 313-K-002 na Pogonu Platforming sa zamjenom barela kompresora, reparacijom rotora turbine, ugradnjom dry gas seal sistema te ugradnjom novog sistema upravljanja turbinomINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Remont linije turbokompresora (blowera) 327-K-001 na Pogonu FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Remont linije turbokompresora vodika 376-K-001 na Pogonu MHCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Izrada detaljne analize stanja turbine 341-TG-021 snage 20 MW nakon havarije sa izradom prijedloga potrebnih rezervnih dijelova i radova sanacijeINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Kapitalni remont klipnog kompresora vodika 380-K-002INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Kapitalni remont klipnog kompresora 336-K-004INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Demagnetizacija dva rotora pumpiJanaf d.d.-Omišalj2019Hrvatska
Sanacija havariranog ventilatora tlaka klime A1KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2019Hrvatska
Zamjena vijačnog kompresora GEAMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2019Hrvatska
Sanacija preše za CO2Messer Croatia Plin d.o.o.-Kutina2019Hrvatska
Isporuka rezervnih dijelova pumpi KSBPETROKEMIJA D.D.2019Hrvatska
Isporuka i ugradnja po principu “ključ u ruke” dvije kompresorkse jedinice Dresser Rand snage 3,2 MW pogonjene plinskim motorima Waukesha. Podzemno skladište plina i dvogodišnje održavanje kompletnogPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2019Hrvatska
Sanacija havarirane zračne pumpe Becker KT5SELK D.D.2019
Balansiranje većeg broja rotora raznih strojeva (od ventilatora do parnih turbina i kompresora)TURBOMEHANIKA d.o.o.2019
Redovno i interventno održavanje Bently Nevada opremeINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Remont Bently Nevada opremeNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2019Slovenija
Mjesečno preventivno održavanje Schenk i Bently Nevada sustava za nadzor i dijagnostikuHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2019Hrvatska
Verifikacija osjetila vibracija plinske turbine 1Heron S.A.-HERON POWER PLANT2019Grčka
Verifikacija osjetila vibracija plinske turbine 2Heron S.A.-HERON POWER PLANT2019Grčka
Remont Bently Nevada opremePodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2019Hrvatska
Verifikacija Bently Nevada mjerenja na bloku 5TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2019Slovenija
Isporuka procesnih grijača zraka VTK-550-210, 2 kom. i procesnih grijača zraka VTK 850-210, 1 kom.FRUTAROM ETOL D.O.O.2019Slovenija
Isporuka upaljača potpalnog plamenika tip SA 51, 1 kom.Hesteel Srbija-Željezara Smederevo2019Srbija
Servis Saacke plamenika na parnim kotlovima G4 i G5INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Isporuka kombiniranog plamenika PSFRC-8R-WG, 1 kom.INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Isporuka rezervnih dijelova John Zink plamenika-godišnji ugovorINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2019Hrvatska
Nabavka opreme i materijala, pružanje projektantskih i drugih usluga i izvođenje radova po principu "ključ u ruke" - zamjena gorionika na pećima BA-2101 (postrojenje atmosferske destilacije), 36 kom. i BA-2301 (FCC postrojenje), 6 kom.NIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2019Srbija
Isporuka i izvođenje radova na zamjeni "ORIFICE" na gorionicima peći BA-5001 (vodikov reformer), 320 kom.NIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2019Srbija
Tehnička podrška i isporuka rezervnih dijelova za održavanje John Zink plamenika-godišnji ugovorNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2019Srbija
Pregled parnih kotlova 1 i 2 sa prijedlogom mjera za optimizacijuOKTA AD2019Sjeverna Makedonija
Isporuka gasnih gorionika u kompletu sa vatrostalnom izolacijom i limom proizvođača "JOHN ZINK HAMWORTHY COMBUSTION" model PMS 3, 165 komRAFINERIJA NAFTE BROD2019Bosna i Hercegovina, Republika Srpska
Usluge rekonstrukcije vibromonitoringaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2019Srbija
Integracija nove kritične rotacijske opreme na postojeći dijagnostički System 1NIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2019Srbija
Kompleksna analiza problema visokih osovinskih vibracija generatora turbogeneratora TA3 za vrijeme starta i rada nakon remontaDS Smith Belišće Croatia d.o.o2018Hrvatska
Analiza vibracija novih pumpi sirove nafte Termomeccanica Pompe na terminalu OmišaljJanaf d.d.-Omišalj2018Hrvatska
Analiza pumpe P-7107 prije i nakon remonta Voith multiplikatora te zamjene elektromotoraJanaf d.d.-Omišalj2018Hrvatska
Analiza visokih vibracija zračnog kompresoraKisikana d.o.o.2018Hrvatska
Analiza termodinamičkog i procesnog ponašanja Wet Gas kompresora pogona FCC sa prijedlozima za daljnji radNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2018Srbija
Analiza vibracija turbogeneratora snage 730 MW prije zamjene uzbudeNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2018Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i diagnostika rotacijskih strojeva Amonijak 2PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja multiplikatora SM 21101 turbolinije zračnog kompresora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja multiplikatora SM 21101 turbolinije zračnog kompresora pogona Amonijak prije i poslije remontaPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja multiplikatora SM 21101 turbolinije zračnog kompresora pogona nakon remontaPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Analizi vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije 21101 zračnog kompresora pogona Amonijak prije remonta 2018.god.PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Analizi vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije 21102 plinskog kompresora pogona Amonijak prije remonta 2018.god.PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Analizi vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije 21103 pogona Amonijak prije remonta 2018.god.PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Analizi vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije 21105 pogona Amonijak prije remonta 2018.god.PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Analizi vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije 22112 pogona UREA prije remonta 2018.god.PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Analizi vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije 21101 zračnog kompresora pogona Amonijak poslije remonta 2018.god.PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Analizi vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije 21102 plinskog kompresora pogona Amonijak poslije remonta 2018.god.PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Analizi vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije 21103 pogona Amonijak poslije remonta 2018.god.PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Analizi vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije 21105 pogona Amonijak poslije remonta 2018.god.PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Analizi vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije 22112 pogona UREA poslije remonta 2018.god.PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Analizi vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije TC+SR 52101 nakon remonta, Pogon PEPIPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Kompleksna analiza dugotrajnog problema visokih osovinskih vibracija kompresora visokog tlaka na poognu UREA sa osvrtom na problem osovinskih strujaPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Analiza procesnog i dinamičkog ponašanja linija kompresora MK-1N za vrijeme puštanja u radPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2018Hrvatska
Analiza procesnog i dinamičkog ponašanja linija kompresora MK-2N za vrijeme puštanja u radPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2018Hrvatska
Analiza procesnog i dinamičkog ponašanja linija kompresora MK-1N za vrijeme normalnog radaPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2018Hrvatska
Analiza procesnog i dinamičkog ponašanja linija kompresora MK-2N za vrijeme normalnog radaPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2018Hrvatska
Uzorkovanje i analiza vibracija turboagregata GT 26 sa plinskom turbinom SGT-800TERMOELEKTRANA BRESTANICA2018Slovenija
Uzorkovanje i analiza vibracija turboagregata GT 26 sa plinskom turbinom SGT-800TERMOELEKTRANA BRESTANICA2018Slovenija
Ispitivanje ležaja parnih turbina R-1T, R-2T i R-3THIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2018Srbija
Ispitivanje dijelova kompresora i turbine TK2INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Ispitivanje ležaja turbine TK2INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Ispitivanje rotora kompresora 301-C1INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Remont 2018. - linija 21101PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont 2018. - linija 21102PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont 2018. - linija 21103PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont 2018. - linija 21105PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont 2018. - linija 22112PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont 2018. - linija 52101PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Ispitivanje cijevi kondenzatora turbine blok 1Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2018Slovenija
Centriranje linija turbogeneratora snage 15 MW, 2 MW te linija pumpi 100A do 100DGEOEN d.o.o.2018Hrvatska
Demontaža i pripreme za transport turbine M+M turbinen u elektrani na biomasuHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2018Hrvatska
Demontaža i pripreme za transport turbine M+M turbinen u elektrani na biomasuHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2018Hrvatska
Kapitalni remont parne turbine i centrifugalnog kompresora Nuovo PignoneINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Remont klipnog kompresora vodika 380-K-001INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Remont klipnog kompresora 336-K-001INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Izrada glavnog projekta i isporuka glavne opreme elektrostatskog pročistača dimnih plinova za postrojenje,FCC PlantINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Izrada izvedbenog i projekta izvedenog stanja te isporuka i ugradnja dva elektromotora snage 1.900 kW sa frekventnim pretvaračima za pogon pumpi sirove nafteJanaf d.d.-Sisak2018
Izrada izvedbenog i projekta izvedenog stanja te isporuka i ugradnja dva elektromotora snage 3,55 MW za pogon pumpi sirove nafteJanaf d.d.-Omišalj2018Hrvatska
Popravaka 6 elektromotoraMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2018Hrvatska
Instalacija novog postrojenja za proizvodnju CO2 sa kapitalnim remontom 4 klipna kompresoraMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2018Hrvatska
Analiza i otklanjanje problema u radu multiplikatora (SM 21101) linije zračnog kompresora, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont linije zračnog kompresora snage 12 MW (turbina+HP kompresor+multiplicator+LP kompresor), Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont linije kompresora prirodnog plina snage 2 MW (turbina+kompresor) TC+C 21102, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont linije kompresora sinteznog plina snage 26 MW (parna turbina+LP kompresor+HP kompresor) TC+C 21103, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont linije rashladnog kompresora amonijaka snage 8 MW (parna turbina+LP kompresor+HP kompresor) TC+C 21105, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont linije CO2 kompresora snage 7,7, MW (parna turbina+LP kompresor+multiplicator+HP kompresor) TC+C22112, Pogon UREAPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont turbine snage 880 kW za pogon zračnog kompresora TC+C 52101, pogon PEPIPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Zamjena vratila ventilatora snage 1,25 MW sa balansiranjem cijelog rotorskog sklopa, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont parne turbine i rmultiplikatora dviju linija napojnih pumpi (TP+SR 21104+ TP+SR 21104A) snage 2 MW, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont parne turbine i rmultiplikatora dviju linija pumpi Benfield otopine (TP+SR 210107A+B+C) snage 0,9 MW, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont HP CO2 kompresora uz demagnetizaciju, Pogon UREAPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Isporuka i ugradnja po principu “ključ u ruke” klipno-kompresorkse jedinice snage 5,9 MW pogonjene elektromotorom sa frekventnim pretvaračem, dvije kompresorske jedinice snage 3,3 MW pogonjene plinskim motorima i trafostanice 10 MVA, "ključ u ruke"Podzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2018Hrvatska
Isporuka rezervnih dijelova za klipne kompresoreRAFINERIJA NAFTE BROD2018Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Balansiranje većeg broja rotora turbina, kompresora i ventilatoraTURBOMEHANIKA d.o.o.2018
Veliki broj radova na nadzornim, zaštitnim i dijagnostičkim sustavima strojeva i turbokontrolnim sustavima zaštiteTURBOMEHANIKA d.o.o.2018
Remont BN sustava na Bloku 2HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2018Hrvatska
Remont BN sustava turbogeneratoraTE-TO Skopje a.d.2018Makedonija
Izrada glavnog i detaljnog projekta instrumentacije za elektrostatski filter na FCC postrojenjuINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Nabavka, isporuka, ispitivanje, nadzor i puštanje u pogon plamenika i sustava pripreme goriva na CO Boileru 327-H-003 na pogonu FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
CFD Analize CO Boilera 327-H-003, plamenika, kompletnog sustava izgaranja i sustava dobave zraka na pogonu FCC uz prisustvo NaručiteljaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Isporuka rezervnih dijelova plamenika John ZinkINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Isporuka potpalnih plamenika, 6 kom.INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Isporuka armiranog kabla Draka za potpaluINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Zamjena gorionika na peći BA-2201A/B, (potrojenje vakuum destilacije), 52 kom.NIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2018Srbija
Isporuka John Zink plamenika PVYD -14 za peći BA 401, 3 kom. i BA 402, 3 kom.NIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2018Srbija
CFD Analiza sa simulacijom izgaranja i raspodjelom zraka za peći BA-2101 i BA-2301 uz prisustvo NaručiteljaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2018Srbija
Nabavka opreme i materijala, pružanje projektantskih i drugih usluga i izvođenje radova po principu "ključ u ruke" - zamjena gorionika na pećima BA-2401, 3 kom. i BA-2402, 3 kom. (postrojenje HDS)NIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2018Srbija
Ugradnja Bently Nevada sustava za zaštitu, monitoring i dijagnostiku rada na turbogeneratore TA2 i TA3 na postrojenju EnerganaDS Smith Belišće Croatia d.o.o2018Hrvatska
Projektiranje, isporuka, ugradnja i puštanje u rad novog sustava za nadzor vibracija, instalacija sustava zaštite i dijagnostike na tri pumpeINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Ugradnja i puštanje u rad Bently Nevada sustava za zaštitu, monitoring i dijagnostiku rada na 4 klipna kompresora postrojenja 326INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Ugradnja i puštanje u rad Bently Nevada sustava za zaštitu, monitoring i dijagnostiku rada na 3 pumpe postrojenja 333INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Projektiranje, isporuka, ugradnja i puštanje u rad sistema za automatski start parne turbine i antisurge zaštitu na turbokompresorima C14104 i C142014 postrojenja DU-KI 1PETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Modifikacija Bently Nevada sustava zaštite od vibracija i Mark VIe kontrolnog sustava zbog zamjene turbine elektromotorom za kompresor GB-2601NIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2018Srbija
Analiza vibracijskog stanja ventilatora dimnih plinova bloka 7Elektroprivreda BiH-TE Kakanj2017Bosna i Hercegovina
Složena analiza problema visokih vibracija stražnjeg ležaja turbine snage 3 MW za pogon generatoraHEP Proizvodnja d.o.o.-BE-TO Osijek2017Hrvatska
Analiza turbogeneratora snage 3 MW (parna turbina, reduktor, generator) na modifikacije krutosti oslonaca turbineHEP Proizvodnja d.o.o.-BE-TO Osijek2017Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turboagregata M+M Turbinentechnik (parna turbina, reduktor i generator)HEP Proizvodnja d.o.o.-BE-TO Osijek2017Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja nakon rekonstrukcije turboagregata M+M Turbinentechnik (parna turbina, reduktor i generator)HEP Proizvodnja d.o.o.-BE-TO Osijek2017Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja rotacijskih strojeva kompletne rafinerije u travnju 2017.INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora snage 20 MW za vrijeme starta, rada sa brzinom značajno iznad nazivne i obustaveINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja rotacijskih strojeva kompletne rafinerijeINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja rotacijskih strojeva kompletne rafinerije u listopadu 2017.INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linije glavne pumpe (elektromotor 2,5 MW - VOITH multiplikator sa hidrodinamičkom spojkom - pumpa)Janaf d.d.-Melnice2017Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja nakon remonta u kolovozu linije glavne pumpe (elektromotor 3,3 MW - VOITH multiplikator sa hidrodinamičkom spojkom - pumpa)Janaf d.d.-Omišalj2017Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja nakon remonta u rujnu linije glavne pumpe (elektromotor 3,3 MW - VOITH multiplikator sa hidrodinamičkom spojkom - pumpa)Janaf d.d.-Omišalj2017Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linije glavne pumpe (elektromotor 2,0 MW - pumpa)Janaf d.d.-Sisak2017Hrvatska
Analiza vibracijskog i procesnog stanja i ponašanja elektromotora i kompresora MK-5N snage 5,9 MW za vrijeme puštanja u radPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2017Hrvatska
Analiza vibracijskog i procesnog stanja i ponašanja elektromotora i kompresora MK-5N snage 5,9 MW za vrijeme ustaljenog radaPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2017Hrvatska
Analiza vibracija Francis Hidroturbine 155 MWShiroro Hydro Power Station2017Nigerija
Analiza problema vrlo visokih osovinskih vibracija reduktora RENK linije turbogeneratora snage 500 kWMiljöteknik Energi-Ronneby2017Švedska
Ispitivanje zavara ukruta turbineHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2017Hrvatska
Ispitivanje dijelova kompresora i turbine TK2INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Ispitivanje ležaja turbine wet-gas FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Ispitivanje ležaja reduktora D-20Kisikana d.o.o.2017Hrvatska
Ispitivanje dijelova klipnih kompresoraMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2017Hrvatska
Ispitivanje rotora turbine 21104JPETROKEMIJA D.D.2017Hrvatska
Ispitivanje rotora turbine 21101PETROKEMIJA D.D.2017Hrvatska
Ispitivanje zavara cjevovoda DEAPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2017Hrvatska
Ispitivanje osovina centrifugeTBS d.o.o.2017Hrvatska
Ispitivanje cijevi kondenzatora turbine blok 3Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2017Slovenija
Balansiranje rotora mješaća gipsa na licu mjestaCROGIPS d.o.o.2017Hrvatska
Balansiranje na licu mjesta rotora ventilatora dimnih plinovaEFT-Rudnik i TE Stanari d.o.o.2017Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Remontne aktivnosti na pumpnim agregatimaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2017Hrvatska
Kapitalni remont linije turbokompresora Nuovo Pignone 2,27 MW Pogona Platforming IIINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Revizija linije turbokompresora Nuovo Pignone 1,69 MW Pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Remontne aktivnosti na pumpnim agregatimaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Revizija i sanacija regulacijskog sistema parne turbine PT5116 Pogona KP4INA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2017Hrvatska
Remontne aktivnosti na pumpnim agregatimaKisikana d.o.o.2017Hrvatska
Kapitalni remont reduktora D-20 ekspanderaKisikana d.o.o.2017Hrvatska
Nadzorni radovi na remontu multiplikatora linije 22112 Pogona UREA IIPETROKEMIJA D.D.2017Hrvatska
Sanacija rukavaca brtvenih površina i balansiranje rotora parne turbine TB21101PETROKEMIJA D.D.2017Hrvatska
Izrada i zamjena aksijalnog diska rotora parne turbine TP 21 104JPETROKEMIJA D.D.2017Hrvatska
Balansiranje zamašnjaka preše na licu mjesta u Tvornici alataTANG d.o.o.2017Hrvatska
Balansiranje većeg broja rotora turbina, kompresora, ventilatora i durgih rotacijskih strojeva na uređajima za balansiranjeTURBOMEHANIKA d.o.o.2017
Remont Bently Nevada 3500 sistema i Bruel&Kjaer VC-4000 sistema za nadzor vibracija i zaštitu turbogeneratora na bloku 2 u TE PlominHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2017Hrvatska
Remont Bently Nevada 3300 sistema i Bruel&Kjaer VC-4000 sistema za nadzor vibracija i zaštitu turbogeneratora na bloku C u TETO ZagrebHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2017Hrvatska
Godišnje održavanje Bently Nevada sistema za za zaštitu, monitoring i dijagnostiku rada u NE KrškoNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2017Slovenija
Godišnji remont Bently Nevada 3500 sistema za nadzor vibracija i zaštitu četiri motorkompresora u PSP OkoliPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2017Hrvatska
Godišnje održavanje Bently Nevada/GE mjerno regulacijske opreme i upravljačkih sistema (Mark VIe) u RN PančevoNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2017Srbija
Redovno i interventno održavanje BN sustava u INA RafinerijamaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Remont Bently Nevada sistema za monitoring vibracija i zaštitu turbogeneratora na bloku 6 u TE KakanjElektroprivreda BiH-TE Kakanj2017Bosna i Hercegovina
Remont Bently Nevada sistema za monitoring vibracija i zaštitu turbogeneratora na bloku 3 u TETO LjubljanaEnergetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2017Slovenija
Pregled kotlaDS Smith Belišće Croatia d.o.o2017Hrvatska
Isporuka John Zink sapnica CBS, 6 kom. i sapnica potpalnog plamenika SPECIAL DEEPSTAR-6R, 3 kom.INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Isporuka osovine detektora plamena, 12 kom.INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Isporuka John Zink plinskih sapnica DB-6 za peć H-6101, 30 kom., plinskih sapnica za peć H-6301 20 kom. i plinskih sapnica DA-6-5 za peć 301-H-3 30 kom.INA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2017Hrvatska
Isporuka mješača plina potpalnog plamenika za postrojenja 301-H-3 i HFC-6, 15 kom.INA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2017Hrvatska
Studija za rekonstrukciju sistema bakljiNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2017Srbija
Isporuka mazutskog gorionika u kompletu sa uvodnikom pare i mazuta i kopljem sa diznom za gorionik tipa CPFD55 na peći BA-2101, 3 kom.NIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2017Srbija
Isporuka John Zink PMS-3 gorionika sa pripadajućim šamotnim oblogama, 30 kom.RAFINERIJA NAFTE BROD2017Bosna i Hercegovina, Republika Srpska
Izrada studije sa analizom rada postojećih gorionika i prijedlozima tehničkih rješenja za poboljšanja i zamjenu istih na tehnološkim pećimaRAFINERIJA NAFTE BROD2017Bosna i Hercegovina, Republika Srpska
Ugradnja Bently Nevada senzora i opreme za mjerenje vibracija na elektromotor u ATB SeverATB SEVER D.O.O.2017Srbija
Ugradnja Bently Nevada 1900/65A sistema za nadzor vibracija i zaštitu turbogeneratora u BETO OsijekHEP Proizvodnja d.o.o.-BE-TO Osijek2017Hrvatska
Ugradnja Bently Nevada 2300 sistema za nadzor vibracija turbogeneratora u BETO SisakHEP Proizvodnja d.o.o.-BE-TO Sisak2017Hrvatska
Puštanje u rad Bently Nevada 3500 sistema za praćenje vibracijskih parametara i zaštitu klipnog kompresora u RN RijekaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Ugradnja Bently Nevada 2300 sustava za monitoring vibracija i zaštitu ventilatora rashladnih tornjeva u RN PančevoNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2017Srbija
Projektiranje, izrada ormara sa Bently Nevada sustavom za monitoring, zaštitu i dijagnostiku rada flare-gas kompresora, te puštanje u rad Bently Nevada sustava u RN RijekaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turbogeneratora TG 20 MW Pogona Energana II u Rafineriji nafte Rijeka nakon kapitalnog remonta turbolinije bez ulazka generatora u sinkronizacijuINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turbogeneratora TG 20 MW Pogona Energana II nakon kapitalnog remonta turbolinije u sinkronizaciji generatora s el. mrežomINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja rotacijskih strojeva kompletne rafinerijeINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linije glavne pumpe P-7106 (elektromotor 3,3 MW - VOITH multiplikator sa hidrodinamičkom spojkom - pumpa)Janaf d.d.-Omišalj2016Hrvatska
Analiza mogućnosti rada linije kompresora GB-2301 ispod minimalne brzine vrtnjeNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2016Srbija
Analiza vibracijskog stanja linije turbokompresora 21101 (parna turbina, LP kompresora, multiplikator i HP kompresor) Pogona Amonijak nakon kapitalnog remontaPETROKEMIJA D.D.2016Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linije turbokompresora 21105 (parna turbina, HP kompresora i LP kompresor) Pogona Amonijak nakon kapitalnog remontaPETROKEMIJA D.D.2016Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linije turbokompresora 22112 (parna turbina, LP kompresora, multiplikator i HP kompresor) Pogona UREA-2 nakon kapitalnog remontaPETROKEMIJA D.D.2016Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linije ventilatora (elektromotor – remenski prijenos – ventilator) snage 30 kWSELK D.D.2016Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja stroja WAC715 SCALAR (Wendt GmbH) sa osvrtom na povećanje efikasnosti novih komponenti strojaSELK D.D.2016Hrvatska
Termografsko snimanje peći F-1C EtilenHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2016Srbija
Ispitivanje ležaja i spojke turbokompresora wet-gas FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Ispitivanje kompresora TK2INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Ispitivanje rotora turbine TK2INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Ispitivanje ležaja blowera, FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Ispitivanje vijčanog kompresora C-103Messer Croatia Plin d.o.o.-Kutina2016Hrvatska
Ispitivanje zavara nosača sondiNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2016Slovenija
Remont 2016. - linija 22112PETROKEMIJA D.D.2016Hrvatska
Remont 2016. - linija 21101PETROKEMIJA D.D.2016Hrvatska
Remont 2016. - linija 21105PETROKEMIJA D.D.2016Hrvatska
Ispitivanje turbopuhala MANPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2016Hrvatska
Ispitivanje cijevi kondenzatora turbine blok 3Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2016Slovenija
Reparacija rotora 1,75 MW parne turbine De Laval i rotora kompresora Clark Bros Co. Pogona EtilenHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2016Srbija
Revizija linije turbokompresora Nuovo Pignone 1,69 MW Pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Revizija linije turbokompresora Nuovo Pignone 6,02 MW Pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Kapitalni remont linije turbokompresora Nuovo Pignone 2,27 MW Pogona Platforming IIINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Kapitalni remont linije turbogeneratora TG 20 MW Pogona Energana IIINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Kapitalni remont dva vijčana kompresora za NH3 i CO2 tvrtke FrickMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2016Hrvatska
Revizija HP, LP kompresora i kapitalni remont multiplikatora linije 22112 Pogona UREA IIPETROKEMIJA D.D.2016Hrvatska
Kapitalni remont HP, LP kompresora i multiplikatora uz revizijski pregled parne turbine linije 21101 Pogona Amonijak IIPETROKEMIJA D.D.2016Hrvatska
Kapitalni remont HP kompresora uz revizijski pregled parne turbine i LP kompresora linije 21105 Pogona Amonijak IIPETROKEMIJA D.D.2016Hrvatska
Servis turbopuhala MAN NA34/TO719Podzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2016Hrvatska
Remont Bently Nevada sustava na Bloku 1 u TETO LjubljanaEnergetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2016Slovenija
Remont Bently Nevada 3300 sistema i Bruel&Kjaer VC-4000 sistema za nadzor vibracija i zaštitu turbogeneratora na bloku C u TETO ZagrebHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2016Hrvatska
Konfiguracija Woodward 505E turbinskog regulatora u RN RijekaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Remont Bently Nevada sustava za nadzor i zaštitu turbogeneratora u NE KrškoNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2016Slovenija
Remont Bently Nevada sustava u PSP OkoliPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2016Hrvatska
Redovno i interventno održavanje Bently Nevada sustava u RN PančevoNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2016Srbija
Redovno i interventno održavanje BN sustava u INA RafinerijamaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Remont Bently Nevada sustava na Bloku 1 i Bloku 2 u TE PlominHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2016Hrvatska
Testiranje loženja, rada brenera podnih i zidnih i analiza povećanja stupnja korisnosti na benzinskim F-1A/B i etanskim F2A/B pećima, gorionici John Zink u petrokemijskom postrojenjuHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2016Srbija
Isporuka John Zink upaljača potpalnog plamenika, 6 kom.INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Isporuka osovine detektora plamena, 12 kom.INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Isporuka John Zink sapnica CA-PAT-1743, 5 kom., sapnica CA-PAT-1634, 5 kom., sapnica potpalnog plamenika ST-1-SE, 5 kom.INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Isporuka John Zink sapnica CBS, 2 kom. i sapnice potpalnog plamenika SPECIAL DEEPSTAR, 1 kom.INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Projektiranje i isporuka opreme za Elektrostatski pročišćivač (ESP)INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Isporuka razdjelnika loživog plina John Zink, 24 kom.INA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2016Hrvatska
Isporuka John Zink plinskih sapnica za peć H-5101, 10 kom i mješača plina potpalnog plamenika za peć H-5101, 10 komINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2016Hrvatska
Isporuka John Zink PMS-3 gorionika sa pripadajućim šamotnim oblogama, 30 kom.RAFINERIJA NAFTE BROD2016Bosna i Hercegovina, Republika Srpska
Instalacija Bently Nevada dijagnostičkog sustava System1 na blokove 1, 2 i 3 u TETO LjubljanaEnergetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2016Slovenija
Ugradnja Bently Nevada sustava za zaštitu, monitoring i dijagnostiku rada napojnih pumpi u NE KrškoNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2016Slovenija
Proširenje BN sustava u RN Rijeka na postrojenju 376INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja ventilatora sušare (elektromotor - ventilator)Dukat d.d.-Sirela Bjelovar2015Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja ventilatora dimnih plinova bloka 7Elektroprivreda BiH-TE Kakanj2015Bosna i Hercegovina
Analiza razloga ispada linije wet gas kompresora 328-K-001 Pogona FCC tijekom starta u veljači 2015INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2015Hrvatska
Analiza razloga ispada linije wet gas kompresora 328-K-001 Pogona FCC (tijekom perioda od veljače do travnja 2015)INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2015Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije kompresora 313-KA-002 Pogona Platforming 2 nakon poremećaja izazvanog požarom na postrojenjuINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2015Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linije glavne pumpe P-7106 (elektromotor 3,3 MW - VOITH multiplikator sa hidrodinamičkom spojkom - pumpa)Janaf d.d.-Omišalj2015Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linija glavne pumpe P-2603 (elektromotor 1,9 MW - pumpa), ventilatora hladnjaka ulja glavne pumpe P-2603 i booster pumpe P-2503Janaf d.d.-Sisak2015Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja pumpe RCP 1NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2015Slovenija
Ispitivanje kondenzatora turbine 50 MW vrtložnim strujamaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2015Hrvatska
Ispitivanje rotora parne turbine R3-THIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2015Srbija
Ispitivanje rotora kompresora R-1LPHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2015Srbija
Ispitivanje ležaja turbine i kompresora TK2INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2015Hrvatska
Ispitivanje dijelova turbine 20 MWINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2015Hrvatska
Ispitivanje cijevi kondenzatora turbine 20 MW vrtložnim strujamaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2015Hrvatska
Ispitivanje kondenzatora turbine blok 3 vrtložnim strujamaEnergetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2015Slovenija
Revizija linije turbokompresora Nuovo Pignone 2,27 MW Pogona Platforming IIINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2015Hrvatska
Kapitalni remont dva vijčana kompresora za NH3 i CO2 tvrtke FrickMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2015Hrvatska
Kapitalni remont regulacijskog sistema parne turbine JGT 1,56 MW Pogona AlkilacijaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2015Srbija
Kapitalni remont parne turbine Škoda 110 MWElektroprivreda BiH-TE Kakanj2015Bosna i Hercegovina
Remont BN sustava na Bloku 2Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2015Slovenija
Defektacija BN sistema na TG4 u Natron-Hayat, MaglajNATRON-HAYAT D.O.O.2015Bosna i Hercegovina
Godišnje održavanje Bently Nevada sustavaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2015Srbija
Godišnji remont BN sustava u PSP OkoliPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2015Hrvatska
Redovno i interventno održavanje BN sustava u INA RafinerijamaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2015Hrvatska
Kontrola Sustava za regulaciju turbine Bloka 7Elektroprivreda BiH-TE Kakanj2015Bosna i Hercegovina
Remont BN i Schenck sustava u TE Plomin, Blok2HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2015Hrvatska
Remont BN sustava na Bloku 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2015Hrvatska
Remont BN sustava na Bloku 2HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2015Hrvatska
Remont BN i Schenck sustava na Bloku CHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2015Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja vijčanog kompresoraHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2014Srbija
Analiza rada regulacijskog sistema parnih turbina R1-T, R2-T i R3-T nakon kapitalnog remonta sistemaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2014Srbija
Analiza rada kompresora zraka 379-K-101 A i B sa posebnim osvrtom na rad sistema zaštite od pumpanja kompresoraINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2014Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linije parne turbine PT5116 snage 1,2 MW (turbina – reduktor - pumpa) Pogona KP4INA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2014Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linije pumpe P-7402 (elektromotor, Voith spojka i pumpa)Janaf d.d.-Melnice2014Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linija pumpi pitke vode (elektromotor - pumpa)MOSLAVINA d.o.o.2014Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja ventilatora dimnih plinovaRockwool Adriatic2014Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linija ventilatora klima komori (elektromotor - ventilator)SELK D.D.2014Hrvatska
Ispitivanje rotora kompresora (LP + HP)HIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2014Srbija
Ispitivanje dijelova turbine 30 MWINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2014Hrvatska
Ispitivanje parne turbine i reduktora 1.3 MWINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2014Hrvatska
Ispitivanje rotora zračnog kompresoraINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2014Hrvatska
Ispitivanje dva vijčana kompresora (C-102 i C-104)Messer Croatia Plin d.o.o.-Kutina2014Hrvatska
Ispitivanje osovina centrifugeTBS d.o.o.2014Hrvatska
Ispitivanje cijevi kondenzatora turbine blok 2Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2014Slovenija
Radovi balansiranja na licu mjesta drobilice kamenaGEOTEHNA VARAŽDIN d.o.o.2014Hrvatska
Kapitalni remont regulacijskog sistema tri turbolinije R1-T, R2-T i R3-T (turbina - kompresor)HIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2014Srbija
Revizija turbogeneratora snage 30 MW Pogona Energana IIINA INDUSTRIJA NAFTE2014Hrvatska
Kapitalni remont parne turbine i reduktora snage 1,2 MW (Siemens) PT5116 i RD5116 Pogona KP4INA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2014Hrvatska
Remont centrifugalnog zračnog kompresora 301-MC-1INA INDUSTRIJA NAFTE2014Hrvatska
Balansiranje turbinskog rotora na stroju za balansiranje u radionici TurbomehanikeINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2014Hrvatska
Radovi balansiranja na licu mjesta drobilice kamena/drvaJET-SET d.o.o.2014Hrvatska
Balansiranje dva rotora kompresora na stroju za balanisranje u radionici TurbomehanikeKisikana d.o.o.2014Hrvatska
Održavanje elektromotoraMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2014Hrvatska
Kapitalni remont pumpe five Cryogenics BE5679/1Messer Croatia Plin d.o.o.-Kutina2014Hrvatska
Remont ventilatora dimnih plinovaRockwool Adriatic2014Hrvatska
Radovi balansiranja na licu mjesta ventilatora klima komoreSELK D.D.2014Hrvatska
Radovi balansiranja zamašnjaka preše na licu mjestaTANG d.o.o.2014Hrvatska
Radovi balansiranja ventilatora rashladnih tornjevaTANG d.o.o.2014Hrvatska
Godišnje održavanje Bently Nevada sustavaNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2014Slovenija
Privremena instalacija BN System1 na testni vibmon serverNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2014Slovenija
Montaža i podešavanje BN opreme prilikom remontaNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2014Slovenija
Redovni godišnji servis BN sustava u PSP OkoliPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2014Hrvatska
Godišnje održavanje GE i Bently Nevada sustavaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2014Srbija
Redovno i interventno održavanje BN sustava u INA RafinerijamaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2014Hrvatska
Revizija BN sistema u TE Kakanj, Blok7Elektroprivreda BiH-TE Kakanj2014Bosna i Hercegovina
Revizija BN sistema specijalnih mjerenja u TE KakanjElektroprivreda BiH-TE Kakanj2014Bosna i Hercegovina
Pregled BN sustava u TE Plomin, Blok1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2014Hrvatska
Remont BN sustava u TE Plomin, Blok1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2014Hrvatska
Kontrolni radovi prije starta turbogeneratora TE-TO OsijekHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2014Hrvatska
Remont BN sustava u TE-TO ZagrebHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2014Hrvatska
Projekt nadzora vibracija visokonaponskih agregata u TE-TO OsijekHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2014Hrvatska
Rad servisnog inženjera (najam)INA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2014Hrvatska
Rad ovlaštenog specijaliste (najam)INA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2014Hrvatska
Ugradnja BN sustava na turbinu TA 30MW u EL-TO ZagrebHEP PROIZVODNJA D.O.O.-EL-TO Zagreb2014Hrvatska
Ugradnja BN sistema na 4 turbolinije u HIP Azotara, nadzor, zaštita i dijagnostikaHIP-Azotara2014Srbija
Zamjena BN System1 server računala u NE KrškoNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2014Slovenija
Projekat "Zamena zastarelog upravljačkog sistema za kontrolu broja obrtaja i anti surge kontrolu kompresora GB 2301/2501/2601", po sistemu "ključ u ruke", RN Pančevo, SrbijaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2014Srbija
Ugradnja BN sustava na klipne kompresore u RN Sisak i povezivanje na System1 platformuINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2014Hrvatska
Nadogradnja System1 platforme u TE RijekaHEP Proizvodnja d.o.o.-Pogon TE Rijeka2014Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja ventilatoraDukat d.d.-Sirela Bjelovar2013Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja glavnih i pomoćnih strojevaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-KTE JERTOVEC2013Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja vijčanog kompresora CM-1140 (elektromotor, multiplikator i kompresor)HIP Petrohemija a.d.-FSK Elemir2013Srbija
Analiza vibracijskog stanja kompresorske linije R-1 pogona EtilenHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2013Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije blowera 327-KA-001 Pogona FCC nakon remontaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2013Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije kompresora 313-KA-002 Pogona FCC nakon remontaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2013Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja mašina turbolinije GB-2301, GB-2501 i GB-2601 u periodu od 18.11.2012. do 10.06.2013. god.NIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2013Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja mašina turbolinije GB-2501 u periodu od 18.11.2012. do 10.06.2013. god.NIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2013Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja mašina turbolinije GB-2601 u periodu od 18.11.2012. do 10.06.2013. god.NIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2013Srbija
Termodinamička evaluacija rada i ponašanja kompresora GB 2301 Pogona FCCNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2013Srbija
Termodinamička evaluacija rada i ponašanja kompresora GB 2501 Pogona FCCNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2013Srbija
Termodinamička evaluacija rada i ponašanja kompresora GB 2601 Pogona FCCNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2013Srbija
Studija isplativosti zamjene parnih turbina za pogon glavnih kompresora pogona FCC i Alkilacija elektromotorimaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2013Srbija
Analiza vibracijskog stanja 39 linija hladnjaka vode i plina (elektromotor i ventilator)Podzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2013Hrvatska
Ispitivanje lopatica kompresora plinske turbine penetrantima, GT-1 & GT-2, Zagreb, HrvatskaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-EL-TO Zagreb2013Hrvatska
Ispitivanje metodama bez razaranja 20 MW parne turbineINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2013Hrvatska
Ispitivanje metodama bez razaranja turbo - kompresora FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2013Hrvatska
Ispitivanje metodama bez razaranja turbo - kompresora Platforming 2INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2013Hrvatska
Termografsko ispitivanje motor kompresoraPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2013Hrvatska
Ispitivanje metodama bez razaranja turbopuhala MANPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2013Hrvatska
Ispitivanje metodama bez razaranja reduktora Felder Graffenstaden plinskoturbinskog postrojenjaREKTOR d.o.o.2013Sudan
Osovine kotača centrifuge, 30 kom., nerazorna ispitivanjaTBS d.o.o.2013Hrvatska
Ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatora 230 MW parne turbineElektroprivreda BiH-TE Kakanj2013Bosna i Hercegovina
Ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatora parne turbine, Blok 1Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2013Slovenija
Ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatora parne turbine, Blok 2Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2013Slovenija
Revizijski remontni radovi turbine 20 MWINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2013Hrvatska
Kapitalni remont parne turbine Nuovo Pignone i blower-a 327-KA-001 pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2013Hrvatska
Kapitalni remont turbine i kompresora 313-K-002 Pogona Platforming 2INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2013Hrvatska
Kapitalni remont turbopuhala MAN NA 34T0719Podzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2013Hrvatska
Remont 39 ventilatora Podzemnog skladišta plinaPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2013Hrvatska
Defektacija stanja reduktora snage 55 MW nakon havarijeREKTOR d.o.o.2013Sudan
Remont BN sustava za nadzor i zaštitu Turbogeneratora u NE KrškoNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2013Slovenija
Remontni radovi na Bently Nevada sistemu na PSP OkoliPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2013Hrvatska
Godišnje održavanje GE i Bently Nevada sustavaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2013Srbija
Remontni radovi na Bently Nevada sustavu za nadzor vibracija na Bloku 7Elektroprivreda BiH-TE Kakanj2013Bosna i Hercegovina
Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema na bloku 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2013Hrvatska
Rekonstrukcija sustava nadzora vibracija ventilatora dimnih plinovaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2013Hrvatska
Remontni radovi na Bently Nevada sustava za nadzor rada i zaštitu turbogeneratora bloka 4TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2013Slovenija
Remont Bently Nevada sustava na turbogeneratoru 45 MW u TE-TO Osijek Blok AHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2013Hrvatska
Remontni radovi na Bently Nevada i Schenck sustavu, blok CHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2013Hrvatska
Remont Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu rada turbogeneratora bloka 2Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2013Slovenija
Ugradnja BN sistema stacionarnog monitoringa (nadzor, zaštita i dijagnostika) na rotacijsku opremu u RN Pančevo (cca. 170 strojeva, 1350 mjerenja)NIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2013Srbija
Povezivanje GE iFix SCADA-e na Honeywell radne staniceNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2013Srbija
Ugradnja osjetila za mjerenje vibracija na crpnoj stanici Sava u TETO ZagrebHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2013Hrvatska
Mjerenje i analiza osovinskih vibracija turbogeneratora bloka 2 prije remontaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2012Hrvatska
Mjerenje i analiza osovinskih vibracija turbogeneratora bloka 2 nakon remontaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2012Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja tri kompresorske linij R-1 prilikom puštanja u rad postrojenja EtilenHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2012Srbija
Analiza vibracijskog stanja tri kompresorske linij R-2 prilikom puštanja u rad postrojenja EtilenHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2012Srbija
Analiza vibracijskog stanja tri kompresorske linij R-3 prilikom puštanja u rad postrojenja EtilenHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2012Srbija
Snimanje i analiza vibracijskog stanja i ponašanja kompresora (Air Blower) 379-KA-101, cjevovoda zraka, predgrijača zraka 379-E-102 i peći 379-H (gorionika) na pogonu SRUINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2012Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linije GB-5001 (elektromotor, multiplikator i kompresor) novog postrojenja Hydrocracking prilikom puštanja u radNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2012Srbija
Analiza vibracijskog stanja linije GB-2453 B (booster blower) novog postrojenja Hydrocracking prilikom puštanja u radNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2012Srbija
Mjerenje vibracija i ocjena stanja kotrljajućih ležajeva na elektromotorima i osovinama ventilatora hladnjaka plina i rashladne tekućinePodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2012Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja postrojenja PB4 (plinske turbine, reduktora i generatora) prije remontaTERMOELEKTRANA BRESTANICA2012Slovenija
Analiza vibracijskog stanja postrojenja PB4 (plinske turbine, reduktora i generatora) nakon remontaTERMOELEKTRANA BRESTANICA2012Slovenija
Analiza vibracijskog stanja postrojenja PB4 (plinske turbine, reduktora i generatora) prije remontaTERMOELEKTRANA BRESTANICA2012Slovenija
Analiza vibracijskog stanja postrojenja PB4 (plinske turbine, reduktora i generatora) nakon remontaTERMOELEKTRANA BRESTANICA2012Slovenija
Analiza vibracija turbine i generatora na bloku 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2012Slovenija
Analiza vibracija turbine i generatora na bloku 3 nakon sanacije rotoraTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2012Slovenija
Analiza vibracija turbine i generatora na bloku 3 za vrijeme startaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2012Slovenija
Nerazorna ispitivanja dijelova turbolinije sinteznog kompresora 103HIP-Azotara2012Srbija
Nerazorna ispitivanja dijelova turbolinije zračnog kompresora 101JHIP-Azotara2012Srbija
Ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatora parne turbine 50 MWEnergetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2012Slovenija
Tehnički nadzor proizvodnje i isporuke HRSG kotlova Nooter/EriksenĐURO ĐAKOVIĆ TERMOENERGETSKA POSTROJENJA2012Hrvatska
Radovi defektacije i sanacije problema havarije spojnice turbine sinteznog kompresora pogona Amonijaka III remont turbine i revizija dva kompresoraHIP-Azotara2012Srbija
Defektacija stanja strojeva turbolinije zračnog kompresora C-101, remont dva kompresora i multiplikatora i ugradnju mjerenja osovinskih vibracija i ispitivanjaHIP-Azotara2012Srbija
Tehnički nadzor i preuzimanje ADAMS leptirastih ventilaMETALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d.2012Hrvatska
Radovi na sanaciji turbine 75 MW bloka 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2012Slovenija
Radovi na Bently Nevada sustavima za nadzor rada i zaštitu na rotacijskim strojevima za vrijeme testiranja i puštanja u pogon kompleksa MHC/DHT/HGU/SARUNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2012Srbija
Godišnje održavanje MicroNet i Bently Nevada sustavaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2012Srbija
Ispitivanje BN sustava na postrojenju 376 u RN RijekaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2012Hrvatska
Verificiranje BN sustava u TE BrestanicaTERMOELEKTRANA BRESTANICA2012Slovenija
Usluge revizije sistema specijalnih mjerenja „Bently Nevada“ na bloku 5 u TE KakanjElektroprivreda BiH-TE Kakanj2012Bosna i Hercegovina
Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema na bloku 1 i 2HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2012Hrvatska
Radovi kontrole, montaže i podešavanja Bently Nevada sustava za nadzor rada i zaštitu turbogeneratora bloka 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2012Slovenija
Remont Bently Nevada sistema za nadzor rada i zaštitu turbogeneratora TE - TrbovljeTERMOELEKTRANA TRBOVLJE2012Slovenija
Isporuka prijenosnog sustava za vibrodijagnostiku i balansiranje u TE Nikola Tesla ObrenovacEPS-TE Nikola Tesla2012Srbija
Montaža Bently Nevada osjetila na turbogeneratoru 45 MW u TE-TO OsijekHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2012Hrvatska
Remont BN sustava na plinskim TG blokova K i L u TETO ZagrebHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2012Hrvatska
Isporuka opreme i usluga za modernizaciju postojećih mjerenja vibracija za potrebe PC Proizvodnja gnojiva, pogona DU-KI 2PETROKEMIJA D.D.2012Hrvatska
Isporuka i instalacija opreme za projekt praćenja rotacione opreme u INA d.d.'' po sistemu ''ključ u ruke''INA Industrija nafte d.d.-Etan2012Hrvatska
Upgrade GE HMI servera u komandnoj sali FCC i zamjena lokalnih HMI panela na turbokompresorimaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2012Srbija
Ugradnja i proširenje postojećeg Bently Nevada sustava za analizu i monitoring vibracija „System 1“ u Rafineriji nafte Pančevo na svoj novoj kritičnoj rotirajućoj opremi na kompleksu MHC/DHT/HGU/SARUNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2012Srbija
Ugradnja sustava vibrodijagnostike pumpi napojne vodeHEP Proizvodnja d.o.o.-Pogon TE Rijeka2012Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja kiseoničkog kompresora KTK-2Messer Tehnogas AD-Smederevo2011Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije turbogeneratora pilot postrojenja ĐĐ-ENITEH 500ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONT2011Hrvatska
Balansiranje ventilatora pilot postrojenja ĐĐ-ENITEH 500ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONT2011Hrvatska
Mjerenje i analiza vibracija strojeva (2 plinska (31,5 MW) turboagregata, 1 parn1 (12,5MW) turboagregat, 3 napojne pumpe, 4 cirkulacijske pumpe, 2 ventilatora) nakon remonta 2010/2011. godineHEP PROIZVODNJA D.O.O.-KTE JERTOVEC2011Hrvatska
Mjerenje i analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora TG 2 Pogona za vrijeme starta, opterećivanja i rada pod teretom 18.07.2011. godineHEP PROIZVODNJA D.O.O.-KTE JERTOVEC2011Hrvatska
Analiza dinamičkog ponašanja regulacije i vibracijskog stanja turbogeneratora 45 MWHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2011Hrvatska
Analiza problema kompresora 327-K-001 pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Analiza problema osciliranja brzine vrtnje kompresora 328-K-001 pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Analiza povišenih vibracija pumpe 376 P 002B, pogona HydrocrackerINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Analiza stanja i ponašanja sistema regulacije turbine snage 20 MW za vrijeme ispitivanja u siječnju 2011.INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Analiza vibracijaskog stanja i ponašanja turboagregata 30 MWINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2011Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linija strojeva 1 do 4 za vrijeme ustaljenog načina rada 18.04.2011.Messer Croatia Plin d.o.o.-Kutina2011Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turboagregata 348 MW bloka 6 za vrijeme starta 02.12.2011. i ustaljenog načina rada u periodu od 02. do 09.12.2011.EPS-TE Nikola Tesla2011Srbija
Radijalni i aksijalni ležajevi turbine i kompresora mokrog plina, nerazorna ispitivanjaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Radijalni i aksijalni ležajevi, spojke i zupčanici turbolinije pumpe 340 TP2BINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Radijalni i aksijalni ležajevi, BZV i regulacijski ventili turbine 30 MWINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2011Hrvatska
Osovine kotača centrifuge, 30 kom., nerazorna ispitivanjaTBS d.o.o.2011Hrvatska
Centriranje spojke turbina-reduktor i reduktor-generator linije turbogeneratora pilot postrojenja ĐĐ-ENITEH 500ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONT2011Hrvatska
Centriranje spojke elektromotor predpumpa i elektromotor reduktor uređajem za lasersko mjerenje napojnih pumpi (3 kom)HEP Proizvodnja d.o.o.-Pogon TE Rijeka2011Hrvatska
Rješavanje problema regulacije turbine Nuovo Pignone za pogon blowera 327-KA-001 pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Rješavanje problema regulacije turbine Nuovo Pignone wet gas kompresora 328-KA-001 pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Montaža nove linije turbogeneratora Siemens snage 20 MW u EnerganiINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Rješavanje problema regulacije turbine za pogon kompresora 313-KA-002 pogona Platforming-2INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Revizijski radovi turbine i reduktora 340 TP 2 BINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2011Hrvatska
Revizija parne turbine 30 MW Energane II u Rafineriji nafte SisakINA INDUSTRIJA NAFTE2011Hrvatska
Sanacija aksijalnog ležaja pumpe 376-004 Hydrocracker-aINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Popravak pumpe CO2 BlackmerMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2011Hrvatska
Tehnički nadzor i preuzimanje ADAMS leptirastih ventilaMETALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d.2011Hrvatska
Zamjena ležajeva i balansiranje rotora ventilatora na licu mjestaNacionalna i sveučilišna knjižnica2011Hrvatska
Zamjena ležajeva ventilatora zrakaRockwool Adriatic2011Hrvatska
Kapitalni remont turbine Siemens 345 MW bloka 5 zajedno sa stručnjacima SiemensaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2011Slovenija
Tehnički nadzor proizvodnje i isporuke vodenih turbinaKolektor Turboinštitut d.o.o.2011Slovenija
Održavanje i remont Bently Nevada opreme na postrojenju FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Remont sistema specijalnih mjerenja Bently Nevada na bloku 5Elektroprivreda BiH-TE Kakanj2011Bosna i Hercegovina
Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema na bloku 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2011Hrvatska
Dogradnja, pregled, kontrola, podešavanje, remont i optimalizacija sistema Bently Nevada turbogeneratora bloka 5 snage 350 MWTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2011Slovenija
Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema u na turbogeneratoru 45 MWHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2011Hrvatska
Održavanje i remont Bently Nevada opreme u termoelektrani TrbovljeTERMOELEKTRANA TRBOVLJE2011Slovenija
Remont BN sustava na plinskim TG u TETO ZagrebHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2011Hrvatska
Remont Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu rada turbogeneratora bloka 3Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2011Slovenija
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon sistema za nadzor, zaštitu i dijagnostiku rada 4 motorkompresora ( 5 MW) po sistemu "ključ u ruke")Podzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2011Hrvatska
Isporuka i instalacija opreme za projekt praćenja rotacione opreme u INA d.d.'' po sistemu ''ključ u ruke'' - RN Sisak (3 turbokompresora, turboagregat 30MW), 2 ventilatora kotla, 2 vakum pumpe, 1200 strojeva s offline (periodičkim) mjerenjima)INA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2011Hrvatska
Proširenje BN dijagnostičkog System1 software na drugi blok (TG 200 MW)Bulgarian Energy Holding-Maritsa Iztok Complex2011Bugarska
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu napojnih pumpi, te System 1 dijagnostičkog software-aHEP Proizvodnja d.o.o.-Pogon TE Rijeka2011Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva linije crack gas kompresora CT+C-201 pogona EtilenDIOKI D.D.2010Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora bloka 7 za vrijeme starta, ustaljenog načinarada i obustave za remontElektroprivreda BiH-TE Kakanj2010Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora bloka 7 za vrijeme startova, ustaljenih načina rada i obustava nakon remontaElektroprivreda BiH-TE Kakanj2010Bosna i Hercegovina
Vibracijsko stanje i ponašanje turbogeneratora 12 MW za vrijeme testiranja nakon provedenih radova preglednog remontaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-EL-TO Zagreb2010Hrvatska
Vibracijsko stanje i ponašanje turbogeneratora 30 MW za vrijeme testiranja nakon provedenih radova preglednog remontaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-EL-TO Zagreb2010Hrvatska
Mjerenje i analiza vibracija strojeva prije remonta 2010. godineHEP PROIZVODNJA D.O.O.-KTE JERTOVEC2010Hrvatska
Balansiranje ventilatoraHEP PROIZVODNJA D.O.O.-KTE JERTOVEC2010Hrvatska
Vibracijskom stanje i stanje sistema regulacije turbogeneratora 45 MW tijekom ispitivanja 29. i 30.12.2010. godineHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2010Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva linije blower-a 327 KA-001 pogona FCC nakon remonta turbine i kompresoraINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2010Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije vijčanog kompresora 375-K-301 Pogona PSA tijekom testiranja u kolovozu i rujnu 2010. godineINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2010Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata 30 MW Energane s balansiranjemINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2010Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboagregata snage 30 MW za vrijeme i nakon probnogINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2010Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora Siemens snage 1,9 MW prije i nakon kapitalnog remonta turbine i reduktora u 08.mjesecu 2010.god.NOVOLES D.D.2010Slovenija
Analiza vibracijskg stanja brusilice Jung 3SELK D.D.2010Hrvatska
Balansiranje ventilatoraTANG d.o.o.2010Hrvatska
Analiza problema povišenih vibracija turbine 42 MW Bloka 1Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2010Slovenija
Analiza problema povišenih vibracija turbine 42 MW Bloka 3Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2010Slovenija
analizi vibracijskog stanja i ponašanja vazdušnog kompresora br. 2 kompresorske staniceHesteel Srbija-Željezara Smederevo2010Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja vazdušnog kompresora br. 3 kompresorske staniceHesteel Srbija-Željezara Smederevo2010Srbija
Parna turbina 12 MW, nerazorna ispitivanjaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-EL-TO Zagreb2010Hrvatska
Parna turbina 30 MW, nerazorna ispitivanjaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-EL-TO Zagreb2010Hrvatska
Parna turbina 5.47 MW, nerazorna ispitivanja dijelovaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2010Hrvatska
Parna turbina 30 MW, nerazorna ispitivanja dijelovaINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2010Hrvatska
Parna turbina SIEMENS 1,9 MW, nerazorna ispitivanjaNOVOLES D.D.2010Slovenija
Preventivno redovno i korektivno održavanje strojarske opreme turbinskog postrojenja snage 45 MW za 2010. i 2011.gHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2010Hrvatska
Remontni radovi revizije turbine (Jugoturbina) 12 MWHEP PROIZVODNJA D.O.O.-EL-TO Zagreb2010Hrvatska
Remontni radovi revizije turbine (Jugoturbina) 30 MWHEP PROIZVODNJA D.O.O.-EL-TO Zagreb2010Hrvatska
Sanacija havarije turbine 327 KA-001 (popravak rotora, izrada labirintnih brtvi, izrada radijalnih ležajeva i sanacija aksijalnog) i remont kompresora (blower-a) pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2010Hrvatska
Sanacija problema visokih amplituda srednjeg ležajnog bloka turbine 30 MW uz izvođenje modeliranja nosivih struktura i rotor dinamike, popravak veze temeljna ploča-temelj, sanaciju ležajeva te popravak regulacijskih i siguronosnih ventilaINA INDUSTRIJA NAFTE2010Hrvatska
Sanacija kompresora za N2O (GreenField) 9,5 kW sa popravkom oštećene radiliceMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2010Hrvatska
Kapitalni remont turbine Siemens 2 MW turboagregataNOVOLES D.D.2010Slovenija
Servis uređaja Bently Nevada, pogon EtilenDIOKI D.D.2010Hrvatska
Remont Bently Nevada sustava ugrađenog na TG 700MW u NEKNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2010Slovenija
Godišnje održavanje MicroNet i Bently Nevada sustavaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2010Srbija
Verifikacija i montaža sustava za nadzor vibracija u RN RijekaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2010Hrvatska
Remont mjernog sistema specijalnih mjerenja Bently Nevada, rezervni dijelovi i snimanje vibracija za vrijeme remontnih radova blok 7Elektroprivreda BiH-TE Kakanj2010Bosna i Hercegovina
Remont Bently Nevada sustava na bloku 3Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2010Slovenija
Remont Bently Nevada sustava parne turbine 66 MW, blok KHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2010Hrvatska
Remontni radovi na Schenck sustavu, blok CHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2010Hrvatska
Isporuka i instalacija opreme za projekt praćenja rotacione opreme u INA d.d.'' po sistemu ''ključ u ruke'' - RN Rijeka (3 turbokompresora, 2 turboagregata (25MW, 8 MW), 2 ventilatora kotla, 918 strojeva s offline (periodičkim) mjerenjima)INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2010Hrvatska
Isporuka i ugradnja Bently Nevada sustava na vijčani kompresor PSA postrojenja u RN RijekaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2010Hrvatska
Instalacija i konfiguracija BN dijagnostičkog System1 software na TG 200 MW blokuBulgarian Energy Holding-Maritsa Iztok Complex2010Bugarska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja za vrijeme balansiranja ventilatora sušareDukat d.d.-Sirela Bjelovar2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja lijevog i desnog ventilatora dimnih plinova bloka 5Elektroprivreda BiH-TE Kakanj2009Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 za vrijeme normalnog rada, rasterećivanja i obustave pred remont 2009 godineHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 za vrijeme starta, testiranja zaštita generatora i opterećivanja nakon remonta 2009 godineHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 za vrijeme startova, obustava, sinkronizacija i rada pod opterećenjem 03.09.2009HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 120 MW za vrijeme normalnog rada, rasterećivanja i obustave pred remont 2009 godineHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 120 MW za vrijeme starta, testiranja zaštita generatora i opterećivanja nakon remonta 2009 godineHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja vijčanog kompresora 375-k-301 pogona PSAINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije blowera 323-FC-1 pogona FCC za vrijeme startova, obustava i ustaljenog načina radaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije wet gas kompresora 323-GC-1 pogona FCC za vrijeme starta i ustaljenog načina radaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije kompresora 313-K-002 pogona Platforming 2 prije remontaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije kompresora 313-K-002 pogona Platforming 2 nakon remontaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboagregata snage 30 MW nakon modifikacije srednjeg ležajnog blokaINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboagregata snage 30 MW za vrijeme testiranja nakon provedenih kontrola mehaničkog stanja s posebnim osvrtom na srednji ležajni blokINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva plinskog turboagregata GT-1 pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja generatora plinskog turboagregata pogona Etan za vrijeme testiranja u Končar-Generatori i motori d.d, HrvatskaINA Industrija nafte d.d.-Etan2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja brusilice Jung 1 linije Siemens nakon popravkaSELK D.D.2009Hrvatska
Analizi vibracijskog stanja i ponašanja klima komora York AHU-1 i AHU-2 nakon popravkaSELK D.D.2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja brusilice Jung 4 linije Siemens za vrijeme brušenja prije i nakon zamjene dress roleSELK D.D.2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja te balansiranje ventilatora pećiTANG d.o.o.2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja elektromotora mlinova i ventilatoraZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik2009Republika Srpska,Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja mašina turbogeneratora 300 MW za vrijeme ustaljenog načina rada i neplanirane obustave pred remont 2009. godineZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik2009Republika Srpska,Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja mašina pumpnih postrojenjaZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik2009Republika Srpska,Bosna i Hercegovina
Parna turbina 120 MW, nerazorna ispitivanjaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2009Hrvatska
Dijelovi parne turbine 125 MW, nerazorna ispitivanjaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2009Hrvatska
Brzozatvarajući ventil parne turbine, nerazorna ispitivanjaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2009Slovenija
Naftna platforma , mjerenje debljine stijenkeGSF Key Manhattan2009Hrvatska
Ležaji turbo-linije, nerazorna ispitivanjaRADEČE PAPIR2009Slovenija
Kondenzator turbine, ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatoraEnergetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2009Slovenija
Remont i sanacija s izradom dijelova ventilatora AB 201, 202 i 203 i prateće opreme pogona VCM DINA Petrokemije d.d., Omišalj,HrvatskaDINA PETROKEMIJA D.D2009Hrvatska
Kapitalni remont turbine 120 MW bloka CHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2009Hrvatska
Sanacija brzozatvarajućih ventila turbine visokog tlaka sa zamjenom vodilica te kemijsko čišćenje tlačnih uljovoda 125 MW Termoelektrane Plomin, HrvatskaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2009Hrvatska
Revizija servomotora regulacijskih i brzozatvarajućih ventila turbina visokog i srednjeg tlaka turbine 125 MW Termoelektrane Plomin, HrvatskaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2009Hrvatska
Kapitalni remont visokotlačnog sinteznog kompresora G-201 II+202 pogona Metanol NAFTA-petrochema, Lendava,SlovenijaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2009Slovenija
Defektacija stanja turbine GT-201 (AEG Kanis) snage 6,5 MW pogona Metanol NAFTA-petrochema, Lendava,Slovenija nakon neuspješnog remontaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2009Slovenija
Remont reduktora turboagregata Siemens snage 6 MW sa revizijom ležajeva generatora Radeče papira, Radeče, SlovenijaRADEČE PAPIR2009Slovenija
Remont pumpi za grijanje ulja i vakuum pumpi Radeče papira, Radeče, SlovenijaRADEČE PAPIR2009Slovenija
Remont klipnog kompresora 42K-01 B pogona Bitumena rafinerije nafte Bosanski BrodRAFINERIJA NAFTE BROD2009Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Sanacija Bently Nevada sustava za detekciju vibracija kompresora BC101 i BC 131 pogona PolietilenDINA PETROKEMIJA D.D2009Hrvatska
Remontni radovi na sustavu za monitoring vibracija na CT/C-201, 401 i 402DIOKI D.D.2009Hrvatska
Remont sistema specijalnih mjerenja Bently Nevada na bloku 5Elektroprivreda BiH-TE Kakanj2009Bosna i Hercegovina
Ugradnja sistema «Turbinska nadzorna instrumentacija»NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2009Slovenija
Isporuka, instalacija i puštanje u pogon Bently Nevada Sustav, pogon FCC RN RijekaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2009Hrvatska
Dogradnja, pregled, kontrola, podešavanje, remont i optimalizacija sistema Bently Nevada turbogeneratora bloka 4 snage 275 MWTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2009Slovenija
Isporuka i proširenje System 1 na parnom bloku bloka LHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2009Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja pumpe Sundyne DPF-103ADINA PETROKEMIJA D.D2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja temelja hyper kompresora BC 101 pogona PolietilenDINA PETROKEMIJA D.D2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 200 MW bloka 4 B i H, za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave 05.06.2008. god.Elektroprivreda BiH-TE Tuzla2008Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 za vrijeme rasterećenja i obustave 26.02.2008.HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 za vrijeme rasterećenja i obustave 13.04.2008.HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 za vrijeme starta, opterećivanja i rada pod punim teretom.HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije krek gas kompresora pogona Etilen prije i za vrijeme obustave za remontHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2008Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije propilenskog rashladnog kompresora pogona Etilen prije i za vrijeme obustave za remontHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2008Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije etilenskog kompresora pogona Etilen prije i za vrijeme obustave za remontHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2008Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije propilenskog rashladnog kompresora pogona Etilen za vrijeme starta i opterećivanja nakon remontaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2008Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije etilenskog kompresora pogona Etilen za vrijeme starta i opterećivanja nakon remontaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2008Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije krek gas kompresora pogona Etilen za vrijeme starta i opterećivanja nakon remontaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2008Srbija
Balansiranje drobilice TESAB 1012-4Holcim mineralni agregati d.o.o.-Kamenolom Šumber2008Hrvatska
Balansiranje drobilice TESAB 1012-4Holcim mineralni agregati d.o.o.-Kamenolom Šumber2008Hrvatska
Analiza vibracijskog i procesnom stanja i ponašanja kompresora 313-K-002 pogona Platforming 2 za vrijeme testiranja 13.03.2008. godine.INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja blowera 323-FC-1 pogona FCC za vrijeme starta i ustaljenog načina rada 10. i 11.04. 2008. godineINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja wet gas kompresora 323-GC-1 pogona FCC za vrijeme starta i ustaljenog načina rada između 14. i 17. 04. 2008. godineINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2008Hrvatska
Analiza vibracijskog i procesnog stanja i ponašanja kompresora 313-K-002 pogona platforming 2 nakon remonta i sanacije problema visokih vibracijskih amplituda tokom 04. mjeseca 2008. godineINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora Energane za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave dana 27.01.2008.INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora GT1 27.06.2008. u pogonu EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog motora i klipnog kompresora IR KVR A pogona Etan za vrijeme ustaljenog načina rada i variranja broja okretaja 14.07.2008.INA Industrija nafte d.d.-Etan2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i balansiranje ventilatora tlaka 1 sekcije klime EKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja pumpe 2 grane 2 kotlovnice i pumpe rashlade EFG-2KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja dviju linija pumpiKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboseta sinteznog kompresora pogona Metanol za vrijeme ustaljenog načina rada 21.01.2008. godine.NAFTA-PETROCHEM d.o.o.2008Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboseta sinteznog kompresora pogona Metanol za vrijeme ustaljenoga načina rada i poremećaja u periodu od 04.02. do 11.02.2008. godine.NAFTA-PETROCHEM d.o.o.2008Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva Energetike za vrijeme ustaljenog načina rada 19.02.2008.NAFTA-PETROCHEM d.o.o.2008Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linija ventilatora rashladnih tornjeva, elektromotora linija pumpi i reduktora turboagregata pogona Energetika za vrijeme ustaljenog načina rada 06.03.2008. godine.NAFTA-PETROCHEM d.o.o.2008Slovenija
Termodinamička ocjena stanja turbine GT-201 i kompresora G-201+G-202 turbolinije sinteznog kompresora pogona MetanolNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2008Slovenija
Analiza problema vrlo visokih amplituda vibracija turboagregata 12 MWRAFINERIJA NAFTE BROD2008Republika Srpska,Bosna i Hercegovina
Balansiranje ventilatora zapadnog rashladnog tornjaMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2008Hrvatska
Balansiranje ventilatora rashladnog tornja br. 2Messer Croatia Plin d.o.o.-Kutina2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata 5 MW za vrijeme ustaljenog načina rada, obustava i startova 08.08.2008.RADEČE PAPIR2008Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linija ventilatora klima komora YorkSELK D.D.2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linija ventilatora klima komora YorkSELK D.D.2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja brusilice Jung 3 linije Siemens za vrijeme praznog hoda i brušenja nakon zamjene servomotoraSELK D.D.2008Hrvatska
Mjerenje ravnosti laserskim uređajem i analiza vibracijskog stanja i ponašanja brusilice Jung 2 i 3 linije Siemens za vrijeme praznog hoda i brušenjaSELK D.D.2008Hrvatska
Mjerenje ravnosti laserskim uređajem i analiza vibracijskog stanja i ponašanja brusilice Jung 1 i 2 linije Siemens za vrijeme praznog hoda i brušenja 14.08.2008.SELK D.D.2008Hrvatska
Turbo puhalo VCM, nerazorna ispitivanjaDINA PETROKEMIJA D.D2008Hrvatska
Kompresori VCM, 2 kom., nerazorna ispitivanja dijelova kompresoraDINA PETROKEMIJA D.D2008Hrvatska
Parne turbine 2,35 MW; 11,7 MW i 14,3 MW, nerazorna ispitivanjaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2008Srbija
Centrifugalni kompresor NUOVO PIGNONE, nerazorna ispitivanjaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2008Hrvatska
Ležaji turbo linije, nerazorna ispitivanjaPaloma-Sladkogorska tovarna papirja d.d.2008Slovenija
Osovine kotača centrifuge, 30 kom., nerazorna ispitivanjaTBS d.o.o.2008Hrvatska
Kondenzator parne turbine BLOK 3, ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatora turbineEnergetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2008Slovenija
Remont centrifugalnog kompresora AC 110 A Pogona VCMDINA PETROKEMIJA D.D2008Hrvatska
Remont centrifugalnog kompresora AC 110 B Pogona VCMDINA PETROKEMIJA D.D2008Hrvatska
Godišnji ugovor za održavanja turbinskog postrojenja 125 MW bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2008Hrvatska
Revizija turbine 125 MW bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2008Hrvatska
Modernizacija uljnog sistema turboagregata 125 MWHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2008Hrvatska
Popravak regulacijskih i BZV ventila turbine 125 MWHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2008Hrvatska
Remont turbine RT-1 Delaval snage 14,3 MW pogona EtilenHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2008Srbija
Remont turbine RT-2 Delaval snage 11,7 MW pogona EtilenHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2008Srbija
Remont turbine RT-3 Delaval snage 3 MW pogona EtilenHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2008Srbija
Termodinamička evaluacija (snimanje krivulja rada), analiza vibracijskog stanja s dijagnosticiranjem uzroka problema samouzbudnih vibracija, kapitalni remont kompresora 313-K-002 i određivanja algoritma zaštitne linije pumpanja Pogona Platforming 2INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2008Hrvatska
Sanacija turbopuhala DELAVAL C17 Pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2008Hrvatska
Servis elektromotora linija CM-101 i CM-103Messer Croatia Plin d.o.o.-Kutina2008Hrvatska
Remont turbine i reduktora turboagregata Siemens 4,65 MWPaloma-Sladkogorska tovarna papirja d.d.2008Slovenija
Reparatura turbine usisavača WielandSELK D.D.2008Hrvatska
Sanacija vakuum pumpe Nash ElmoSELK D.D.2008Hrvatska
Remont 3500 i System1 Bently Nevada sistema u pogonu PolietilenDINA PETROKEMIJA D.D2008Hrvatska
Proširenje 3500 Bently Nevada sistema u pogonu PolietilenDINA PETROKEMIJA D.D2008Hrvatska
Remont 3500 BN sistema postrojenja EtilenDIOKI D.D.2008Hrvatska
Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema, Blok 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2008Hrvatska
Održavanje i remont Bently Nevada opreme na postrojenju FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2008Hrvatska
Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema na bloku 5Elektroprivreda BiH-TE Kakanj2008Bosna i Hercegovina
Remont 3500 Bently Nevada sistema turboagregata 75 MW bloka 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2008Slovenija
Remont 3500 Bently Nevada sistema turboagragata 66 MWHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2008Hrvatska
Održavanje 3500 Bently Nevada sistema na bloku 1Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2008Slovenija
Održavanje 3500 Bently Nevada sistema na bloku 2Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2008Slovenija
Održavanje 3500 Bently Nevada sistema na bloku 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2008Slovenija
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon Bently Nevada 1965 sistema u pogonu BOFArcelorMittal Zenica d.o.o.2008Bosna i Hercegovina
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon Bently Nevada 1965 sistema u pogonu COBPArcelorMittal Zenica d.o.o.2008Bosna i Hercegovina
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštituINA Industrija nafte d.d.-CPS Molve2008Hrvatska
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 1965 Bently Nevada sistema u Dioki ZagrebDIOKI D.D.2008Hrvatska
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu te System 1 dijagnostičkog software-a na bloku AHEP Proizvodnja d.o.o.-Pogon TE Rijeka2008Hrvatska
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon sistema za nadzor, zaštitu i dijagnostiku rada 3500+System1 Bently Nevada turbolinija R-1, R-2 i R-3 pogona EtilenHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2008Srbija
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu – turboagregat 7 MW pogona EnerganaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2008Slovenija
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu – linija sinteznog kompresora pogona MetanolNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2008Slovenija
Izrada pretprojekta, izrada instrumentalnog ormara i isporuka opreme sistema za nadzor, zaštitu i dijagnostiku rada 3500+System1 Bently Nevada turboagregata 700 MWNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2008Slovenija
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu na pogonu Platforming, kompresor 313 K 002INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2008Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja Hyper kompresora BC-101 Postrojenja Polietilen u periodu od 06.12.2007.godine.DINA PETROKEMIJA D.D2007Hrvatska
Analiza uzroka problema visokih vibracija ventilatora dimnih plinova 2 bloka 6 B i H.Elektroprivreda BiH-TE Tuzla2007Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 u periodu 05.04. do 04.05.07. te za vrijeme obustave za reviziju 04./05. 2007.HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2007Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 210 MW bloka 2 za vrijeme ustaljenog načina rada, obustave i starta u travnju 2007. godine.HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2007Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 u periodu od remonta do 26.02.2007.HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2007Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 u periodu od 05.04. do 04.05.07. te za vrijeme obustave za reviziju 04./05. 2007.HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2007Hrvatska
Analiza povećanih vibracija stražnjeg (br. 7.) rukavca i ležaja generatora turboagregata snage 125 MW bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2007Hrvatska
Analizi vibracijskog stanja i ponašanja generatora snage 125 MW bloka 1 s posebnim osvrtom na vibracije kućišta generatoraHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2007Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboagregata 45 MW za vrijeme starta i ustaljenoga načina rada nakon revizije 29.06.2007.HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2007Hrvatska
Balansiranje drobilice TESAB 1012-4Holcim mineralni agregati d.o.o.-Kamenolom Šumber2007Hrvatska
Balansiranje drobilice TESAB 1012-4Holcim mineralni agregati d.o.o.-Kamenolom Šumber2007Hrvatska
Balansiranje drobilice TESAB 1012-4Holcim mineralni agregati d.o.o.-Kamenolom Šumber2007Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora Energane 2 za vrijeme testiranja s posebnim osvrtom na stanje srednjeg ležajnog blokaINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2007Hrvatska
Analiza povećanih vibracija ležajnog bloka br. 2 turboagregata snage 30 MW (72 mjerna mjesta -turbina,generator, temeljna ploča, temelji), za vrijeme 18 startova, obustava i opterećivanja turboagregataINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2007Hrvatska
Izvještaj o vibracijskom stanju i ponašanju turbogeneratora GT1 dana 10.05.2007.INA Industrija nafte d.d.-Etan2007Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja glavnog ventilatora filtera pećiIstarska Tvornica Vapna-Raša2007Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i balansiranje ventilatora 1 sekcije tlaka klime DKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2007Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i balansiranje ventilatora tlaka 2 sekcije klime CKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2007Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i balansiranja ventilatora 1 sekcije tlaka klime D 16.06.2007.KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2007Hrvatska
Centriranje, balansiranje i analiza vibracijskog stanja linije ventilatora tlaka 1 sekcije klime DKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2007Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva linije strojeva 4Messer Croatia Plin d.o.o.-Kutina2007Hrvatska
Centriranje i analiza vibracijskog stanja nakon radova linija strojeva 1 i 3Messer Croatia Plin d.o.o.-Kutina2007Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turboagregata 5 MW za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave dana 10. i 11. 08. 2007.RADEČE PAPIR2007Slovenija
Balansiranje ventilatora ciklonaRockwool Adriatic2007Hrvatska
Balansiranje ventilatora rashladnog tornja br. 1TANG d.o.o.2007Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 za vrijeme starta i ustaljenog načina rada nakon revizijskih radova.HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2007Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboagregata 345 MW bloka 5 za vrijeme rasterećivanja i obustave pred remont dana 26./27. 04. 2007.TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2007Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata 345 MW bloka 5 za vrijeme starta, opterećivanja i ustaljenog načina rada nakon remontaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2007Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 32 MW bloka 1 09.12.2007. prije i nakon demontaže zupčanika u prvom ležajnom blokuEnergetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2007Slovenija
Parna turbina 700 MW, nerazorna ispitivanjaNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2007Slovenija
Turbopuhalo "MAN", nerazorna ispitivanjaPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2007Hrvatska
Osovine kotača centrifuge, 37 kom., nerazorna ispitivanjaTBS d.o.o.2007Hrvatska
Parna turbina 345 MW - BLOK 5, nerazorna ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2007Slovenija
Godišnji ugovor za održavanja turbinskog postrojenja 125 MW bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2007Hrvatska
Revizija turbine 125 MW bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2007Hrvatska
Sanacija ventilatora tlaka sekcija klime E i DKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2007Hrvatska
Generalni popravak turbopuhala MAN na MK KVR 410/616Podzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2007Hrvatska
Sanacija vakuum pumpi Nash ElmoSELK D.D.2007Hrvatska
Reparatura turbine usisavača WielandSELK D.D.2007Hrvatska
Sanacija ventilatora rashladnog tornjaTANG d.o.o.2007Hrvatska
Kapitalni remont turbine Siemens 345 MW bloka 5 sa stručnjacima Siemensa uz izvođenje NDT ispitivanja i ocjene stanja materijala te remont pomoćnih postrojenjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2007Slovenija
Održavanje i remont 3500 BN sistema postrojenja EtilenDIOKI D.D.2007Hrvatska
Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema u pogonu PolietilenDIOKI D.D.2007Hrvatska
Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema u na parnoj turbiniHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2007Hrvatska
Projektiranje, održavanje i proširenje 3500 Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu Bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2007Hrvatska
Održavanje i remont 3500 BN sistema za nadzor i zaštitu bloka 2Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2007Slovenija
Održavanje i remont Bently Nevada sistema na bloku 5TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2007Slovenija
Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema, Blok 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2007Slovenija
Isporuka 3500 Bently Nevada sistema za nadzori i zaštitu bloka AHEP Proizvodnja d.o.o.-Pogon TE Rijeka2007Hrvatska
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon Bently Nevada sistema za monitoring i zaštituTERMOELEKTRANA TRBOVLJE2007Slovenija
Analiza vibracijskom stanju i ponašanju booster primarnog kompresora tijekom startova, obustava i ustaljenog načina rada 07.10.2005. i 16.03.2006.DIOKI D.D.2006Hrvatska
Analiza balansiranja ventilatora u sušari dehidriranih proizvodaDukat d.d.-Sirela Bjelovar2006Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbine NT i generatora turboagregata 125 MW bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboagregata bloka 1 tijekom obustave 06.03.2006.HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 210 MW bloka 2 za vrijeme ustaljenog načina rada, obustave i starta u travnju 2006. god.HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Analiza problema visokih amplituda osovinskih vibracija rukavca br. 1. turbine visokog tlaka turbogeneratora 125 MW bloka 1 nakon remontaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Analiza i visokih amplituda osovinskih vibracija rukavca br.1 turbine visokog tlaka turbogeneratora 125 MW bloka 1 nakon četvrtog startaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Analiza porasta amplituda osovinskih vibracija rukavca br. 5. turbine NT turbogeneratora 125 MW bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboagregata 125 MW bloka 1 tijekom startova i ustaljenog načina rada nakon remontaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Analiza problema visokih amplituda osovinskih vibracija rukavca br. 1 turbine visokog tlaka turbogeneratora 125 MW bloka 1 nakon remontaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Analiza uzroka visokih osonivksih vibracija rukavca prvog ležaja parne turbine snage 125 MWHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Analiza visokih amplituda vibracija rotora generatora turboagregata 320 MW za vrijeme obustave 21.10.2006. god.HEP Proizvodnja d.o.o.-Pogon TE Rijeka2006Hrvatska
Analiza uzroka visokih osovinskih vibracija turbogeneratora snage 320 MW za vrijeme obustaveHEP Proizvodnja d.o.o.-Pogon TE Rijeka2006Hrvatska
Analiza vibracijskog stanju i ponašanja strojeva turboagregata 45 MW za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave za remontHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2006Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turbogeneratora snage 45 MW nakon remonta i dodatnih popravaka na generatoruHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2006Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboagregata 45 MW za vrijeme starta i ustaljenog načina nakon remonta te za vrijeme starta i ustaljenog načina rada 26.11.2006. nakon popravka generatoraHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2006Hrvatska
Balansiranje drobilice TESAB 1012-4+Holcim mineralni agregati d.o.o.-Kamenolom Šumber2006Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora GT1 pogona Etan za vrijeme ustaljenog načina rada 30.01.2006.INA Industrija nafte d.d.-Etan2006Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turbopuhala C-17 AINA Industrija nafte d.d.-Etan2006Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbopuhala C-17-A pogona Etan za vrijeme ustaljenog načina rada 26.07.2006.INA Industrija nafte d.d.-Etan2006Hrvatska
Analiza analizi vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije TGB+B 2501 pogona FCC s posebnom analizom rada kompresoraNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2006Srbija
Analiza vibracijskog i mehaničkog stanja strojeva linija vijčanih kompresora 1 do 4 (CO2 i NH3)Messer Croatia Plin d.o.o.-Kutina2006Hrvatska
Analiza uzroku povišenih vibracija turbogeneratora 45 MW bloka 3 za vrijeme starta 12.02.2006.Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2006Slovenija
Parna turbina 120 MW, nerazorna ispitivanjaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Kondenzator turbine 8 MW, ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatoraINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2006Hrvatska
Kondenzator turbine 313E12, ispitivanje vrtložnim strujama cijevi kondenzatoraINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2006Hrvatska
Rotor parne turbine 25 MW, nerazorna ispitivanjaNATRON-HAYAT D.O.O.2006Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Parna turbina 700 MW, nerazorna ispitivanja prilikom zamjene rotora niskog tlakaNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2006Slovenija
Parna turbina 35 MW, nerazorna ispitivanja uključujući ultrazvučno ispitivanje rotora sa strane provrtaPETROKEMIJA D.D.2006Hrvatska
Turbopuhalo "MAN", nerazorna ispitivanjaPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2006Hrvatska
Osovine kotača centrifuge, 30 kom., nerazorna ispitivanjaTBS d.o.o.2006Hrvatska
Godišnji ugovor za održavanja turbinskog postrojenja bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Kapitalni remont turbine 125 MW bloka 1 sa izvođenjem NDT ispitivanja uz otklanjanje problema dugogodišnjeg lošeg vibracijskog stanja (remont u trajanju od 5 mjeseci)HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Generalni popravak turbopuhala DELAVAL C17 pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2006Hrvatska
Servis turbopuhala MAN NA34/TO719Podzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2006Hrvatska
Remont 3500 Bently Nevada sistemaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2006Hrvatska
Ugovor o godišnjem održavanju sistema za nadzor vibracija bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Ugovor o godišnjem održavanju sistema za nadzor vibracija bloka 2HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Remont 3500 Bently Nevada sistema Bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Remont 3500 Bently Nevada sistemaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2006Hrvatska
Proširenje 3500 Bently Nevada sistema Bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Ugradnja Schenck sistema za mjerenje vibracija VIBROCONTROL 4000 na napojne pumpe u Bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema u EnerganiNATRON-HAYAT D.O.O.2006Bosna i Hercegovina
Povezivanje DCS sistema na System1 platformuNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2006Srbija
Analiza vibracija i balansiranje turbine 100 MW bloka 3Elektroprivreda BiH-TE Tuzla2005Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora snage 125 MW prije remontaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2005Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 320 MW nakon remontaHEP Proizvodnja d.o.o.-Pogon TE Rijeka2005Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 1 pogona ETANINA Industrija nafte d.d.-Etan2005Hrvatska
Analiza vibracija i modeliranje cjevovoda mjernih linijaPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2005Hrvatska
Ocjena rizičnosti, izrada programa održavanja po stanju i bazna analiza vibracijskog stanja strojevaMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2005Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora snage 115 MW bloka 4 nakon balansiranjaTERMOELEKTRANA BRESTANICA2005Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora snage 115 MW bloka 4 nakon balansiranjaTERMOELEKTRANA BRESTANICA2005Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva napojne pumpe bloka 1 prije remontaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2005Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turbogeneratora snage 32 MW bloka 1 s posebnim osvrtom na stanje prednjeg ležajnog bloka turbineEnergetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2005Slovenija
Ventil oduzimanja pare, 4 kom, nerazorna ispitivanjaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2005Hrvatska
Ležaji parne turbine ležaja, 5 kom., nerazorna ispitivanjaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2005Hrvatska
Kondenzator turbine 20 MW, ispitivanje cijevi vrtložnim strujamaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2005Hrvatska
Turbopunjač VTR, nerazorna ispitivanjaINA Industrija nafte d.d.-Etan2005Hrvatska
Parne turbine, pumpe i kompresori, remont 2005, nerazorna ispitivanjaPETROKEMIJA D.D.2005Hrvatska
Turbopuhalo "MAN", nerazorna ispitivanjaPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2005Hrvatska
Osovine kotača centrifuge, 49 kom., nerazorna ispitivanjaTBS d.o.o.2005Hrvatska
Parna turbina 275 MW - BLOK 4, nerazorna ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2005Slovenija
Sanacija brodskog turbopuhala BBC VTR 160Dunavski Lloyd - Sisak d.d.2005Hrvatska
Godišnji ugovor o održavanju turbinskog postrojenja 125 MW bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2005Hrvatska
Sanacija armature u sklopu remonta turboagregata bloka 1 snage 125 MWHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2005Hrvatska
Remont stroja za prekret turbine 125 MW na bloku 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2005Hrvatska
Sanacija reduktora plinskog turboagregata GT2, Pogon EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2005Hrvatska
Remont turbopuhala MAN pogonaPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2005Hrvatska
Revizija turbine 289 MW bloka 4 s izvođenjem NDT ispitivanja te remont pomoćnih postrojenjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2005Slovenija
Ugovor o godišnjem održavanju sistema za nadzor vibracija bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2005Hrvatska
Ugovor o godišnjem održavanju sistema za nadzor vibracija bloka 2HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2005Hrvatska
Remont Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu rada turbogeneratora bloka 3Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2005Slovenija
Remont BN sistema u TE Šoštanj Blok4TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2005Slovenija
Projektiranje 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu Bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2005Hrvatska
Instalacija opreme u polju i instrumentalnih ormara 3500 Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu u DIOKI OmišaljDIOKI D.D.2005Hrvatska
Isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu Bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2005Hrvatska
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu u TE TO OsijekHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2005Hrvatska
Povezivanje sistema za mjerenje vibracija turbogeneratora energane na postojeći sustav BN System1NIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2005Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja elektromotora i reduktora ekstrudera pogona PEDIOKI D.D.2004Hrvatska
Ispitivanje i defektiranje vibracija na gorioniku rotacione pećiGD Granit AD Zagreb-Asfaltna baza "Anmann" Okučani2004Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 210 MW bloka 2HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2004Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i balansiranje linije pumpe 807a pogona ETANINA Industrija nafte d.d.-Etan2004Hrvatska
Dijagnosticiranje stanja i balansiranje ventilatora za propuhivanje turbinskog prostora pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2004Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 1 pogona ETANINA Industrija nafte d.d.-Etan2004Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linije kompresora C-801A pogona EtanaINA Industrija nafte d.d.-Etan2004Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja linije kompresora C-801B pogona EtanaINA Industrija nafte d.d.-Etan2004Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja elektromotora i ventilatora tlaka 2 klime G za vrijeme ustaljenog načina radaKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2004Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja elektromotora i ventilatora odsisa 1 klime B za vrijeme ustaljenog načina radaKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2004Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja elektromotora i ventilatora odsisa 2 klime B za vrijeme ustaljenog načina radaKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2004Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja elektromotora i ventilatora vešeraja i balansiranjeKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2004Hrvatska
Sanacija i balansiranje te analiza vibracijskog stanja i ponašanja elektromotora i ventilatora spalioniceKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2004Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja s balansiranjem linije ventilatora vešerajaKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2004Hrvatska
Analiza stanja linije ventilatora odsisa vešerajaKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2004Hrvatska
Analiza uzroka problema visokih vibracija kompresora GB 2501 pogona FCCNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2004Srbija
Analiza vibracijskog stanja svih strojeva (plinska turbina, reduktor, generator) 110 MW turbogeneratora GT-15TERMOELEKTRANA BRESTANICA2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog turboagregata (turbina, reduktor, generator) snage 23 MW bloka 1TERMOELEKTRANA BRESTANICA2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog turboagregata (turbina, reduktor, generator) snage 23 MW bloka 2TERMOELEKTRANA BRESTANICA2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja strojeva 110 MW turbogeneratora GT-14 za vrijeme starta, ustaljenog načina rada i obustave nakon remontnih radovaTERMOELEKTRANA BRESTANICA2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog turboagregata (turbina, reduktor, generator) snage 23 MW bloka 3TERMOELEKTRANA BRESTANICA2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja svih strojeva (plinska turbina, reduktor, generator) 110 MW turbogeneratora GT-15TERMOELEKTRANA BRESTANICA2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog turboagregata (turbina, reduktor, generator) snage 23 MW bloka 1TERMOELEKTRANA BRESTANICA2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog turboagregata (turbina, reduktor, generator) snage 23 MW bloka 2TERMOELEKTRANA BRESTANICA2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja strojeva 110 MW turbogeneratora GT-14 za vrijeme starta, ustaljenog načina rada i obustave nakon remontnih radovaTERMOELEKTRANA BRESTANICA2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog turboagregata (turbina, reduktor, generator) snage 23 MW bloka 3TERMOELEKTRANA BRESTANICA2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja generatora 75 MW bloka 3 za vrijeme kompleksnog testiranja generatora sa ciljem utvrđivanja uzroka povremeno povišenih vibracijaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja turbine 75 MW bloka 3 za vrijeme kompleksnog testiranja generatora sa ciljem utvrđivanja uzroka povremeno povišenih vibracijaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora bloka 3 nakon remontaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora bloka 1 s dijagnosticiranjem stanja pred remontTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora bloka 1 s dijagnosticiranjem stanja nakon remontaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora bloka 2 s dijagnosticiranjem stanja prije remontaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora bloka 2 s dijagnosticiranjem stanja nakon remontaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Optimalizacija software-a SYSTEM1 proizvođača Bently Nevada sistema za nadzor, zaštitu i dijagnostiku rada turbogeneratora 289 MW bloka 4TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Ekspertiza vibracijskog stanja i ponašanja turbine i generatora 289 MW bloka 4TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 32 MW bloka 1Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2004Slovenija
Parna turbina 320 MW, nerazorna ispitivanjaHEP Proizvodnja d.o.o.-Pogon TE Rijeka2004Hrvatska
Pomoćni uljni spremnici, 2 kom., mjerenje debljine stijenke podnicaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2004Hrvatska
Parna turbina 700 MW, nerazorna ispitivanjanaNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2004Slovenija
Parna turbina 75 MW - BLOK 3, nerazorna ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Parna turbina 30 MW - BLOK 1, nerazorna ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Parna turbina 30 MW - BLOK 2, nerazorna ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Sanacija reduktora plinskog turboagregata GT1 INA-Naftaplina, Pogon EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2004Hrvatska
Kapitalni remont turbine Escher Wyss 75 MW bloka 3 s izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Kapitalni remont turbine Escher Wyss 30 MW bloka 2 s izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Kapitalni remont turbine Escher Wyss 30 MW bloka 1 s izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Ugovor o godišnjem održavanju sistema za nadzor vibracija Blok 1 + Blok 2HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2004Hrvatska
Remont 3500 Bently Nevada sistema i modifikacije u TE-TOL Ljubljana Blok1Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2004Slovenija
Optimalizacija dijagnostičkog i ekspertnog sistema System1/Decision Support bloka 4TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Instalacija dodatne radne stanice za Bently Nevada System1 u RN PančevoNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2004Srbija
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu u TE Šoštanj Blok 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu u TE Šoštanj Blok 1TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu u TE Šoštanj Blok 2TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja svih strojeva turbogeneratora 200 MW bloka 5 nakon remonta i rekonstrukcije s izradom referentne baze vibracijskih i drugih podatakaElektroprivreda BiH-TE Tuzla2003Bosna i Hercegovina
Analiza problema povišenih vibracija turbopuhala C-17 B s balansiranjem rotora pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2003Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 2 pogona ETANINA Industrija nafte d.d.-Etan2003Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 2 pogona ETANINA Industrija nafte d.d.-Etan2003Hrvatska
Analiza vibracija turbopuhala C-17 pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2003Hrvatska
Referentna analiza klipnog kompresora pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2003Hrvatska
Analiza klipnog kompresora pogona Etan nakon preinakeINA Industrija nafte d.d.-Etan2003Hrvatska
Analiza problema povišenih vibracija kompresora GB 2501 pogona FCCNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2003Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog turboagregata (turbina, reduktor, generator) snage 23 MW bloka 3TERMOELEKTRANA BRESTANICA2003Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog turboagregata (turbina, reduktor, generator) snage 23 MW bloka 2TERMOELEKTRANA BRESTANICA2003Slovenija
Analiza vibracijskog stanja svih strojeva (plinska turbina, reduktor, generator) 110 MW turbogeneratora GT-14TERMOELEKTRANA BRESTANICA2003Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog turboagregata (turbina, reduktor, generator) snage 23 MW bloka 3TERMOELEKTRANA BRESTANICA2003Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog turboagregata (turbina, reduktor, generator) snage 23 MW bloka 2TERMOELEKTRANA BRESTANICA2003Slovenija
Analiza vibracijskog stanja svih strojeva (plinska turbina, reduktor, generator) 110 MW turbogeneratora GT-14TERMOELEKTRANA BRESTANICA2003Slovenija
Izrada programa održavanja po stanju (redovita vibrodijagnostika) 46 strojevaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Bazna analiza vibracijskog stanja 46 strojeva (turboagregati 345 MW, 275 MW, 75 MW, 2X30 MW), napojne pumpe, ventilatori,...TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Analiza vibracijskog stanja turbine 345 MWTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 32 MWEnergetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2003Slovenija
NDT of turbocharger C-17-BINA Industrija nafte d.d.-Etan2003Hrvatska
Parna turbina 700 MW, nerazorna ispitivanjanaNUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO2003Slovenija
Ležaji napojne pumpe, nerazorna ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Ležaji rashladne pumpe, nerazorna ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Parna turbina 345 MW - BLOK 5, nerazorna ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Ležaji VOITH spojke napojnih pumpi, 6 kom., nerazorna ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Sanacija rotora turbopuhala C-17-2, pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2003Hrvatska
Sanacija turbopuhala C-17-B pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2003Hrvatska
Radovi nadzora na sanaciji plinskog turboagregata GT2, Pogon EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2003Hrvatska
Remont turbine Siemens snage 345 MW, ventila i pomoćnih naprava bloka 5 s izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Sanacija ležajeva rashladne pumpe bloka 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Sanacija kliznog ležaja SB12, turbina 7207, 345 MWTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Sanacija kliznih ležajeva napojnih pumpi blokova 1-3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Sanacija ležajeva napojne pumpe bloka 4TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Ugovor o godišnjem održavanju sistema za nadzor vibracija bloka 2HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2003Hrvatska
Remont sistema za nadzor, zaštitu i dijagnostiku rada Bently Nevada turbogeneratora bloka 5 u TE ŠoštanjTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu na Bloku 5Elektroprivreda BiH-TE Tuzla2003Bosna i Hercegovina
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon BN 3500 sistema za monitoring i zaštituNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2003Srbija
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon GE micronet sistema za regulaciju turbinaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2003Srbija
Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu na Bloku 1Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2003Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva i temelja turbogeneratora 100 MW bloka 5 B i H, za vrijeme ustaljenog načina rada s ocjenom pogodnosti temelja za ugradnju druge turbineElektroprivreda BiH-TE Kakanj2002Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva i temelja turbogeneratora 100 MW bloka 6 B i H, za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave za remontElektroprivreda BiH-TE Kakanj2002Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja svih strojeva turbogeneratora 100 MW bloka 3 s posebnom analizom problema visokih vibracija na mjestu ležaja br. 1 s modeliranjem samog ležajaElektroprivreda BiH-TE Tuzla2002Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja svih strojeva turbogeneratora 200 MW bloka 4 nakon remonta i rekonstrukcije s izradom referentne baze vibracijskih i drugih podatakaElektroprivreda BiH-TE Tuzla2002Bosna i Hercegovina
Analiza pogoršanja vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 210 MWHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2002Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinske turbine 70 MW turbogeneratora GT-1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2002Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinske turbine 70 MW turbogeneratora GT-2HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2002Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbopuhala C-17 pogona Etan za vrijeme starta i ustaljenog načina radaINA Industrija nafte d.d.-Etan2002Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva plinskog turbogeneratora Pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2002Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 1 pogona ETANINA Industrija nafte d.d.-Etan2002Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i balansiranje ventilatora tlaka TA1 sekcije AKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2002Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i balansiranje ventilatora tlaka TA2 sekcije AKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2002Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva linije Puhala P1 pogona Formalin 1 za vrijeme ustaljenog načina radaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2002Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva linije Puhala P2 pogona Formalin 3 za vrijeme ustaljenog načina radaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2002Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva linije Puhala P2 pogona Formalin 1 za vrijeme ustaljenog načina radaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2002Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva linije Puhala P1 pogona Formalin 3 za vrijeme ustaljenog načina radaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2002Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 7 MW pogon Energetika za vrijeme starta i ustaljenog načina rada nakon remontaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2002Slovenija
Analiza problema povišenih kompresora turbolinije TGB+B 2501 pogona FCCNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2002Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije TGB+B 2301 pogona FCC za vrijeme ustaljenog načina rad i obustave za remontNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2002Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije TGB+B 2501 pogona FCC za vrijeme ustaljenog načina rad i obustave za remontNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2002Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije TGB+B 2301 pogona FCC za vrijeme starta i ustaljenog načina rad nakon remontaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2002Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije TGB+B 2501 pogona FCC za starta i vrijeme ustaljenog načina rad nakon remontaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2002Srbija
Analiza problema povišenih vibracija turbine TGB 2501 pogona FCC za vrijeme starta i vrijeme ustaljenog načina rad nakon remontaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2002Srbija
Analiza problema povišenih vibracija kompresora B 2501 pogona FCC nakon remontaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2002Srbija
Analiza problema povišenih vibracija kompresora B 2301 pogona FCC nakon remontaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2002Srbija
Analiza problema povišenih vibracija plinske turbine 110 MW turbogeneratora GT-14TERMOELEKTRANA BRESTANICA2002Slovenija
Analiza vibracijskog stanja plinske turbine 110 MW turbogeneratora GT-14 nakon remontnih radovaTERMOELEKTRANA BRESTANICA2002Slovenija
Analiza vibracijskog stanja svih strojeva (plinska turbina, reduktor, generator) 110 MW turbogeneratora GT-15TERMOELEKTRANA BRESTANICA2002Slovenija
Analiza problema povišenih vibracija plinske turbine 110 MW turbogeneratora GT-14TERMOELEKTRANA BRESTANICA2002Slovenija
Analiza vibracijskog stanja plinske turbine 110 MW turbogeneratora GT-14 nakon remontnih radovaTERMOELEKTRANA BRESTANICA2002Slovenija
Analiza vibracijskog stanja svih strojeva (plinska turbina, reduktor, generator) 110 MW turbogeneratora GT-15TERMOELEKTRANA BRESTANICA2002Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 110 MW bloka 6 B i H, za vrijeme starta i ustaljenog načina radaElektroprivreda BiH-TE Kakanj2002Bosna i Hercegovina
Analiza problema povišenih vibracija na ležajevima br. 1 i 2 na ležajevima br. 1 i 2 turbine 345 MW bloka 5TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2002Slovenija
Analiza pogoršanja vibracijskog stanja turbine 345 MWTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2002Slovenija
Analiza problema povišenih vibracija i havarija ležaja br. 2 turbine 345 MW s izradom preporuka za modifikaciju konstrukcijeTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2002Slovenija
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 200 MW (blok 5) za vrijeme ustaljenog načina radaElektroprivreda BiH-TE Tuzla2002Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 100 MW bloka 3 nakon remonta u 08. mjesecu s osvrtom na problem vibracija na mjestu ležajeva br. 4 i 5Elektroprivreda BiH-TE Tuzla2002Bosna i Hercegovina
Ispitivanje reduktora LufkinINA Industrija nafte d.d.-Etan2002Hrvatska
Kompresori G 201 - Metanol, Nerazorna ispitivanja ležaja i brtvenih prstena od bijele kovine, Nafta Lendava, SlovenijaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2002Slovenija
Turbo-puhalo C-17-2, Ispitivanje metodama bez razaranjaINA Industrija nafte d.d.-Etan2002Hrvatska
Centrifuga Schlosser, nerazorna ispitivanja osovina, 52 kom.TBS d.o.o.2002Hrvatska
Parna turbina 275 MW- BLOK 4, nerazorna ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2002Slovenija
Sanacija turbopuhala C-17, pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2002Hrvatska
Sanacija turbopuhala C-17-1 pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2002Hrvatska
Sanacija reduktora turbogeneratora TG2 pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2002Hrvatska
Demagnetizacija linija GB 2301 i GB 2501 pogona FCCNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2002Srbija
Remont turbine Siemens 275 MW, ventila i armatura te pomoćnih naprava bloka 4 sa izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2002Slovenija
Ispitivanje i analiza dinamičkih i statičkih kretanja ležajeva i ležajnih blokova br. 1 i 2 turbine 7207 (Siemens 345 MW)TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2002Slovenija
Sanacija kliznog ležaja rashladne pumpe bloka 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2002Slovenija
Sanacija kliznih ležajeva elektromotora napojne pumpe 1 bloka 5TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2002Slovenija
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 215 MW (blok 6) za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave uz poseban osvrt na problem povišenih vibracija ležajeva br. 5 i 6Elektroprivreda BiH-TE Tuzla2001Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 210 MW (blok 5) za vrijeme ustaljenog načina rada i obustaveElektroprivreda BiH-TE Tuzla2001Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 215 MW (blok 6) za vrijeme starta i ustaljenog načina radaElektroprivreda BiH-TE Tuzla2001Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 210 MW (blok 5) za vrijeme starta i ustaljenog načina radaElektroprivreda BiH-TE Tuzla2001Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboseta R1 R2 pogona Etilen nakon remonta i demagnetizacijeHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2001Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R2 pogona Etilen za vrijeme starta i ustaljenog načina rada uz podizanje opterećenjeHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2001Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboseta R3 pogona Etilen za vrijeme starta i ustaljenog načina rada uz podizanje opterećenjaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2001Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R1 Etilena za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2001Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R2 Etilena za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2001Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R3 Etilena za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2001Srbija
Analiza problema visokih vibracija diesel-agregataINA d.d.-Graberje Ivaničko2001Hrvatska
Balansiranje i analiza vibracijskog stanje ventilatora CM-102AX pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2001Hrvatska
Balansiranje i analiza vibracijskog stanja ventilatora CM-102BX pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2001Hrvatska
Balansiranje i analiza vibracijskog stanje ventilatora CM-103X pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2001Hrvatska
Balansiranje i analiza vibracijskog stanje ventilatora CM-701BX pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije vijčanog kompresora C-160 APodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije vijčanog kompresora C-160 BPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora tlaka Ta1 i Ta2KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora odsisa Oa1 i Oa2KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora tlaka Tb1 i Tb2KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora odsisa Ob1 i Ob2KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora tlaka Tc1 i Tc2KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora odsisa Oc1 i Oc2KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora tlaka Td1 i Td2KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora Od1 i Od2KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora tlaka Te1 i Te2KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora tlaka Tf1 i Tf2KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora odsisa Oef1 i Oef2KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora tlaka Tg1 i Tg2KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora odsisa Og1 i Og2KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2001Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboseta GT201 + G201+202 pogona Metanol za vrijeme ustaljenog načina radaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 7 MW pogon Energetika za vrijeme ustaljenog načina radaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboseta GT201 + C201+202 za vrijeme ustaljenog načina rada i obustaveNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja ventilatora rashladnih tornjeva Energetike za vrijeme ustaljenog načina rada i obustaveNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 7 MW pogon Energetika za vrijeme ustaljenog načina rada i obustaveNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 7 MW pogon Energetika za vrijeme starta i ustaljenog načina radaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta GT201 + C201+202 pogona Metanol za vrijeme starta ustaljenog načina radaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Analiza vibracijskog stanje i ponašanja turboseta GT201 + G201+202 pogona Metanol za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave za remontNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 7 MW pogon Energetika za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave za remontNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije kotlovskog ventilatora OE Energetika za vrijeme ustaljenog načina radaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva linije turbinske pumpe 2 OE Energetike za vrijeme ustaljenog načina radaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbolinije TGB+B 2501 pogona FCCNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2001Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata 30 MW bloka 1 za vrijeme ustaljenog načina rada kod različitih tereta i obustave za remontTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata 30 MW bloka 2 za vrijeme ustaljenog načina rada kod različitih tereta i obustave za remontTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata 30 MW bloka 1 za vrijeme starta i ustaljenog načina rada kod različitih tereta nakon remontaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata 30 MW bloka 2 za vrijeme starta i ustaljenog načina rada kod različitih tereta nakon remontaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Mjerenje i analiza vibracijskog stanja ventilatora RDP (čistilna naprava)TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Ekspertiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 345 MW bloka 5 s posebnim osvrtom na problema povišenih vibracija ležajeva br.1 i 2TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 345 MW bloka 5 za vrijeme startova 04. i 05.11. 2001.TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Izrada programa ispitivanja uzroka povišenih vibracija na ležajevima br. 1 i 2 turbine 345 MW bloka 5TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Kompresori G 201 i G 202 - Metanol, nerazorna ispitivanja ležaja i brtvenih prstena od bijele kovineNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Parna turbina 30 MW- BLOK 1, nerazorna ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Parna turbina 30 MW- BLOK 2, nerazorna ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Demagnetizacija strojeva turbolinije R1HIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2001Srbija
Revizija centrifugalnog kompresora Atlantique Pignone pogona MetanolNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Revizija turbine (Jugoturbina, snaga 7 MW) i reduktora turboagregata EnerganeNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Kontrola i obrada mjernih staza rotora generatora bloka 1Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2001Slovenija
Remont turbine Escher Wyss 30 MW bloka 1 s izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Remont turbine Escher Wyss 30 MW bloka 2 s izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Remont turbine Escher Wyss 75 MW bloka 3 s izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Obnavljanje kliznih ležajeva ventilatora bloka 1TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 200 MW (blok 5) za vrijeme ustaljenog načina radaElektroprivreda BiH-TE Tuzla2000Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R1 Etilena za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2000Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R2 Etilen za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2000Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R3 Etilena za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2000Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja ventilatora kotla B Etilena za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2000Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta napojne pumpe P 1001A EtilenaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2000Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta napojne pumpe P 1001B EtilenaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2000Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta napojne pumpe P 1001C EtilenaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2000Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta kompresora R1 R2 pogona Etilen za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2000Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R2 pogona Etilen za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2000Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R3 pogona Etilen za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2000Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboseta R1 Etilena nakon remonta i demagnetizacijeHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2000Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboseta R2 za vrijeme starta i ustaljenog načina rada uz podizanje opterećenjaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2000Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboseta R3 Etilena za vrijeme starta i ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2000Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 30 MW Energane za vrijeme starta, ustaljenog načina rada i obustaveINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2000Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta kompresora GT201 + C201+201 u startu u ustaljenom načinu radaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2000Slovenija
Analiza problema povećanih vibracija turbine TGB 2501 pogona FCC s preporukama za radNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2000Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbine TGB 2301 i kompresora GB 2301 pogona FCC s preporukama za radNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2000Srbija
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbine TGB 2301 i kompresora GB 2301 pogona FCC za vrijeme starta , ustaljenog načina rada i obustave s preporukama za radNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2000Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 50 MW bloka 3 za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave za remontEnergetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2000Slovenija
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 30 MW bloka 1 za vrijeme ustaljenog načina radaEnergetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2000Slovenija
Remont Copus turbine PT-210 pogona EtilenDIOKI D.D.2000Hrvatska
Remont Copus turbine PT-410 pogona EtilenDIOKI D.D.2000Hrvatska
Remont Copus turbine PT-420 pogona EtilenDIOKI D.D.2000Hrvatska
Servis ventilatora X531DIOKI D.D.2000Hrvatska
Sanacija propuštanja pare i obrada na licu mjesta brtvenih površina ulaza pare turbine T 7207 345 MW bloka 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2000Slovenija
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 215 MW (blok 6) za vrijeme ustaljenog načina radaElektroprivreda BiH-TE Tuzla1999Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R1 Etilena za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO1999Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R2 Etilena za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO1999Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R3 Etilena za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO1999Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R3 Etilena za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO1999Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R3 Etilena za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO1999Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta kompresora R3 ustaljeni način radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO1999Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta kompresora R3 nakon startaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO1999Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R1 Etilena za vrijeme ustaljenog načina radaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO1999Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja uljne pumpe turboseta R1 EtilenaHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO1999Srbija
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora za vrijeme ustaljenog načina radaRADEČE PAPIR1999Slovenija
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 345 MW (blok 5) za vrijeme ustaljenog načina radaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1999Slovenija
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 345 MW (blok 5) za vrijeme ustaljenog načina radaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1999Slovenija
Sanacija problema visokih vibracija i remont niskotlačnog i visokotlačnog krek gas kompresora pogona Etilen i centriranje cijele turbolinijeHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO1999Srbija
Remont turbine Siemens 345 MW bloka 5 sa stručnjacima SiemensaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1999Slovenija
Remont turbine Escher Wyss 75 MW bloka 3 uz ugradnju vibracijskih probaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1999Slovenija
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 200 MW (blok 5)Elektroprivreda BiH-TE Tuzla1998Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 215 MW (blok 6)Elektroprivreda BiH-TE Tuzla1998Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 200 MW (blok 5)Elektroprivreda BiH-TE Tuzla1998Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 200 MW (blok 5) za vrijeme ustaljenog načina radaElektroprivreda BiH-TE Tuzla1998Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 200 MW (blok 4) za vrijeme ustaljenog načina radaElektroprivreda BiH-TE Tuzla1998Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 100 MW (blok 3) za vrijeme ustaljenog načina radaElektroprivreda BiH-TE Tuzla1998Bosna i Hercegovina
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta kompresora GT201 + C201LP+201HP za vrijeme startaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.1998Slovenija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta GT201 + C201+202 za vrijeme obustaveNAFTA-PETROCHEM d.o.o.1998Slovenija
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta kompresora GT201 + C201LP+201HP za vrijeme startaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.1998Slovenija
Analiza vibracijskog ponašanja turbosetova TC+C21101,TC+C21102,TC+C21103 i TC+C21105 pogona Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta DUKI 2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta C21102 pogon Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta C21101 pogon Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta TC+C21102 pogon Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta TC+C21103 pogon Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta TC+C21105 pogon Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta DUKI 1PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije TC+SM+C 22112LP+HP pogona UREA-2 za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave pred remontPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije zračnog kompresora TC+SM+C 21101LP+HP pogona Amonijak-2 za vrijeme starta, opterećivanja i ustaljenog načina rada nakon remontaPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije plinskog kompresora TC+C 21102LP+HP pogona Amonijak-2 za vrijeme starta, opterećivanja i ustaljenog načina rada nakon remontaPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije sinteznog kompresra TC+C 21103LP+HP pogona Amonijak-2 za vrijeme starta, opterećivanja i ustaljenog načina rada nakon remontaPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije rashladnog kompresra TC+C 21105LP+HP pogona Amonijak-2 za vrijeme starta, opterećivanja i ustaljenog načina rada nakon remontaPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije TC+SM+C 22112+HP pogona Urea-2 za vrijeme starta, opterećivanja i ustaljenog načina rada nakon remontaPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont turbine GT 201 (proizvođač AEG Kanis, snaga 6.480 kW) za pogon sinteznog kompresora MetanolNAFTA-PETROCHEM d.o.o.1998Slovenija
Revizija parne turbine TC 21101(proizvođač Creusot Loire, snaga 12 MW) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont zračnog kompresora C 21101LP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont zračnog kompresora C 21101HP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija turbine TC 21102 (proizvođač Creusot Loire snage 4,3 MW) plinskog kompresora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont plinskog kompresora C 21102 LP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont plinskog kompresora C 21102 HP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija turbine TC 21103 (proizvođač Siemens, snaga 26 MW) sinteznog kompresora pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija sinteznog kompresora C 21103 LP (proizvođač Dresser-Rand) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija sinteznog kompresora C 21103 HP (proizvođač Dresser-Rand) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija turbine amonijačnog kompresora TC 21105 (proizvođač Siemens, snaga 8.128 kW) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizijski radovi amonijačnog kompresora C21105 LP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizijski radovi amonijačnog kompresora C21105 HP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont turbina i uljnih pumpi za podmazivanje ležajeva za turbine i kompresore TC 21101+C21101; TC 21102+C 21102; TC 21103+ C 21103; TC 21105+C 21105 pogona Amonijak i Urea-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija turbine TC 22112 (proizvođač Nuovo Pignone, snaga 8,25 MW) CO2 kompresora pogona Urea-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont CO2 kompresora C 22112 LP+HP (proizvođač Nuovo Pignone) i multiplikatora SM22112 Pogona UREA 2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont CO2 kompresora C 22112 HP (proizvođač Nuovo Pignone) i multiplikatora SM22112 Pogona UREA 2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont turbine TP 21104 (proizvođač Jugoturbina snage 2,04 MW) s reduktorom za pogon pumpe napojne vode pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont turbine TP 21104 A (proizvođač Jugoturbina snage 2,04 MW) s reduktorom za pogon pumpe napojne vode pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont turbine TP 21107 A (Jugoturbina snage 905 kW) s reduktorom za pogon pumpe benfilda pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont turbine TP 21107 B (Jugoturbina snage 905 kW) s reduktorom za pogon pumpe benfilda pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont turbine TP 21107 C (Jugoturbina snage 905 kW) s reduktorom za pogon pumpe benfilda pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont parne turbine TB 21101 (proizvođač Worthington snage 1.276 kW)za pogon ventilatora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija parne turbine TB 21102 (proizvođač Worthington snage 905 kW) s reduktorom za pogon ventilatora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont parne turbine TB 21101 (proizvođač Worthington snage 1.276 kW)za pogon ventilatora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija parne turbine TB 21102 (proizvođač Worthington snage 905 kW) s reduktorom za pogon ventilatora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija parne turbine TC 24102 (Jugoturbina,snaga 4.850 kW) za pogon kompresora pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija nitroznog kompresora C 24102 pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont zračnog kompresora C 24101 pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont parne turbine Jugoturbina i reduktora snage 880 kW za pogon zračnog vijčanog kompresora, EnerganaPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija plinske turbine TC 24101 pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija turbine TC 28001 (Jugoturbina, 3,2 MW) s reduktorom te remont turbine TPC 28001 pogona Sumporna kiselinaPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont turbine TP 45117 (172 kW) pogona Vode-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Sanacija visokotlačnog kućišta zračnog kompresora C 21101 nakon ugradnje novih dijafragmi koje su pogrešno isporučene od strane proizvođača kompresoraPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Kompletna reparacija 13 ležaja (zamjena bijele kovine, obrada, NDT ispitivanja)TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1998Slovenija
Analiza vibracijskog stanja turbogeneratora 600 MW za vrijeme ustaljenog načina rada 28.10.1997.NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO1997Slovenija
Analiza vibracijskog stanja turbolinije TP+P+THP 21107B (parna turbina+reduktor+pumpa+hidroturbina) pogona Amonijak – 2 za vrijeme ustaljenog načina radaPETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turbolinije TP+P+THP 21107A (parna turbina+reduktor+pumpa+hidroturbina) pogona Amonijak – 2 za vrijeme ustaljenog načina radaPETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije sinteznog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21103+C21103 LP+C 21103 HP) Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turboseta (parna turbina+reduktor+pumpa) TP +P21104 pogona Amonijak – 2 za vrijeme ustaljenog načina radaPETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turboseta (parna turbina+reduktor+pumpa) TP +P21104A pogona Amonijak – 2 za vrijeme ustaljenog načina radaPETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 koji su predmet Programa održavanja prema stanju (POPS-a): 18 parnih turbina , 12 centrifugalnih kompresora, 23 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatoraPETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva uljnih konzola kompresornice pogona Amonijak –2 i UREA – 2 za vrijeme ustaljenog načina rada (7 turbina + 7 pumpi)PETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta zračnog kompresora TC + C 21101 pogona Amonijak – 2 za vrijeme rada uz poremećajPETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta zračnog kompresora TC + C 21101 pogona Amonijak rad turboseta bez poremećajaPETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta zračnog kompresora TC + C 21101 pogona Amonijak – 2 za vrijeme starta i ustaljenog načina radaPETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta plinskog kompresora TC + C 21102 pogona Amonijak – 2 za vrijeme za vrijeme starta i ustaljenog načina radaPETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja multiplikatora SM 21101 zračnog kompresora pogona Amonijak – 2PETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja parne turbine TC 21103 pogona Amonijak – 2 nakon pregleda u periodu od 19.06.do 23.06.1997.PETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta sinteznog kompresora TC + C 21103 pogona Amonijak – 2 za vrijeme starta i ustaljenog načina radaPETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza o vibracijskom stanju strojeva turboseta amonijačnog rashladnog kompresora TC+C21105 pogona Amonijak – 2PETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turboseta TB +B21101 pogona Amonijak – 2 za vrijeme ustaljenog načina radaPETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turboseta TB +B21102 pogona Amonijak – 2 za vrijeme ustaljenog načina radaPETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta kompresora TC + C 22112 pogona UREA -2 za vrijeme starta i ustaljenog načina radaPETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja generatora i uzbudnika turbogeneratora 345 MW bloka 5TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1997Slovenija
Remont parne turbine C14104 (proizvođač ESCHER WYSS, snaga 4.660 kW) za pogon kompresora pogona Dušična kiselina-1PETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Remont plinske turbine C14103 (proizvođač ESCHER WYSS, snaga 3.950 kW) za pogon kompresora pogon Dušična kiselina 1PETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Remont nitroznog centrifugalnog kompresora C 14102 (proizvođač ESCHER WYSS) pogona Dušična kiselina 1PETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Remont zračnog aksijalnog kompresora C 14101 (proizvođač ESCHER WYSS) pogona Dušična kiselina 1PETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Sanacija prednjeg ležaja turbine TC 21105 (proizvođač Siemens, snage 8.128 kW) od posljedica oštećenja uslijed djelovanja osovinskih struja - pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Remont turbine Siemens 289 MW zajedno sa stručnjacima SiemensaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1997Slovenija
Remont rashladnih pumpi bloka 4TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1997Slovenija
Revizija parne turbine Escher Wyss 30 MW bloka 1TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1997Slovenija
Revizija parne turbine Escher Wyss 30 MW bloka 2TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1997Slovenija
Analiza vibracijskog stanja turbine TP 21107B pogona Amonijak – 2 nakon utvrđivanja ponovnog pogoršanja vibracijskog stanja.PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja Woodward regulatora turbine TP 21107 A pogona Amonijak – 2PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turboseta TP +P21107A pogona Amonijak – 2 nakon remonta turbinePETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja strojeva turboseta (parna turbina + aksijalni zračni kompresor + centrifugalni nitratni kompresor + plinski ekspander) Nitratne kiseline -2PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turboseta TP +P21104A pogona Amonijak – 2PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije sinteznog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21103+C21103 LP+C 21103 HP) pogona Amonijak-2 za vrijeme ustaljenog načina radaPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 koji su predmet Programa održavanja prema stanju (POPS-a): 20 parnih turbina , 14 centrifugalnih kompresora, 24 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatoraPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont turbine TC 21101 (proizvođač Creusot Loire snage 11 MW) zračnog kompresora pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont zračnog kompresora C 21101 LP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont zračnog kompresora C 21101 HP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont redugtora (Grafstunden), Ammonia plantPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont turbine TC 21102 (proizvođač Creusot Loire snage 4.314 kW) plinskog kompresora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont plinskog kompresora C 21102 LP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont plinskog kompresora C 21102 HP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont turbine TC 21103 (proizvođač Siemens, snaga 26 MW) sinteznog kompresora pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont sinteznog kompresora C 21103 LP (proizvođač Dresser-Rand) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont sinteznog kompresora C 21103 HP (proizvođač Dresser-Rand) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont turbine TC 21105 (proizvođač Siemens, snaga 8.128 kW) amonijačnog kompresora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont amonijačnog kompresora C 21105 LP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont amonijačnog kompresora C 21105 HP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont turbina i uljnih pumpi za podmazivanje ležajeva za turbine i kompresore TC 21101+C21101; TC 21102+C 21102; TC 21103+ C 21103; TC 21105+C 21105PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont parne turbine TC 22112 (proizvođač Novo Pignone snage 8,25MW) CO2 kompresora Pogona UREA 2PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont CO2 kompresora C 22112 LP (proizvođač Nuovo Pignone) i multiplikatora SM22112 Pogona UREA 2 PetrokemijePETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont CO2 kompresora C 22112 HP (proizvođač Nuovo Pignone) i multiplikatora SM22112 Pogona UREA 2 PetrokemijePETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont multiplikatora Grafstunden turbolinije CO2 kompresora, Pogon UREA-2PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont dvije parne turbine 2,04 MW (Jugoturbina) za pogon napojnih pumpi i reduktora, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont tri parne turbine Jugoturbina snage 905 kW za pogon benfield pumpi , Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont parne turbine TB 21101 s reduktorom (proizvođač Worthington snage 1.276 kW)za pogon ventilatora pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont parne turbine TB 21102 s reduktorom (proizvođač Worthington snage 905 kW) za pogon ventilatora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont parne turbine TB 21101 s reduktorom (proizvođač Worthington snage 1.276 kW)za pogon ventilatora pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont parne turbine TB 21102 s reduktorom (proizvođač Worthington snage 905 kW) za pogon ventilatora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont parne turbine TC 24102 (proizvođač Jugoturbina, snaga 4.850 kW) za pogon kompresora pogona Nitratna Kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont plinske turbine TC24101 (proizvođač GHH,snaga 5.070 kW) za pogon kompresora pogona Nitratna kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont centrifugalnog nitroznog kompresora C 24102 (proizvođač GHH) pogona Nitratna Kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont centrifugalno-aksijalnog zračnog kompresora C 24101 (proizvođač GHH) pogona Nitratna Kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont parne turbine C14104 (proizvođač ESCHER WYSS, snaga 4.660 kW) za pogon kompresora pogona Dušična kiselina-1PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont nitroznog centrifugalnog kompresora C 14102 (proizvođač ESCHER WYSS) pogona Dušična kiselina 1PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont zračnog aksijalnog kompresora C 14101 (proizvođač ESCHER WYSS) pogona Dušična kiselina 1PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont turbine Siemens 289 MW zajedno sa stručnjacima SiemensaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1996Slovenija
Analiza vibracijskog stanja turbine TP 21153 i pumpe P 21153PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije zračnog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21101+C21101 LP+M 21101+C 21101 HP) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije plinskog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21102+C21102 LP+C 21102 HP) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije sinteznog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21103+C21103 LP+C 21103 HP) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije amonijačnog rashladnog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21105+C21105 LP+C 21105 HP) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije kompresora ugljičnog dioksida (turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC22112+C22112 LP+SM 22112+C 22112 HP) za vrijeme obustave pogona Urea-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 koji su predmet Programa održavanja prema stanju (POPS-a): 20 parnih turbina , 14 centrifugalnih kompresora, 24 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatoraPETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije zračnog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21101+C21101 LP+M 21101+C 21101 HP) za vrijeme starta pogona Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije plinskog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21102+C21102 LP+C 21102 HP) za vrijeme starta pogona Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije sinteznog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21103+C21103 LP+C 21103 HP) za vrijeme starta pogona Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije amonijačnog rashladnog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21105+C21105 LP+C 21105 HP) za vrijeme starta pogona Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 koji su predmet Programa održavanja prema stanju (POPS-a): 20 parnih turbina , 14 centrifugalnih kompresora, 24 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatoraPETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja svih strojeva (turbina, LP i HP kompresor, turbine, EM i pumpe uljne konzole) turboseta sinteznog kompresora pogona Amonijak – 2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja svih strojeva (turbina, LP i HP kompresor, turbine, EM i pumpe uljne konzole) turboseta amonijačnog rashladnog kompresora (TC 21105+C 21105LP + C 21105 HP , P 21145 ,P21145A, TP 21145, PM 21145) pogona Amonijak – 2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turboseta TB +B21101 pogona Amonijak – 2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turboseta TP +P21104A pogona Amonijak – 2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turboseta TB +B 21101 pogona Amonijak – 2 nakon zamjene rotora turbinePETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja reduktora SR +P21104 A i turboseta TP 21104A pogona Amonijak – 2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja reduktora SR +P21104 A i turboseta TP 21104A pogona Amonijak – 2 INA Petrokemije Kutina nakon popravkaPETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja hidroturbine THP 21107A pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turboseta TP +P21107B pogona Amonijak – 2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turbine, reduktora i pumpe TP+SR+P 21107B pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turbine, reduktora i pumpe TP+SR+P 21107B pogona Amonijak – 2 nakon pregleda turbine i reduktoraPETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turbine TP 21107B pogona Amonijak – nakon utvrđivanja ponovnog pogoršanja vibracijskog stanja.PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije kompresora ugljičnog dioksida (turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC22112+C22112 LP+SM 22112+C 22112 HP) pogona Urea-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja strojeva turboseta (parna turbina + aksijalni zračni kompresor + centrifugalni nitratni kompresor + plinski ekspander) Nitratne kiseline 1PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog ponašanja turboseta TP +P21108A pogona Amonijak – 2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja turbine i reduktora TP+SR 21107B pogona Amonijak – 2 nakon popravkaPETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 345 MW (turbina visokog tlaka + turbina srednjeg tlaka + turbina niskog tlaka + generator)TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1995Hrvatska
Remont parne turbine TC 24102 (Jugoturbina,snaga 4.850 kW) za pogon kompresora pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Revizija nitroznog kompresora C 24102 pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Remont zračnog kompresora C 24101 pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Revizija plinske turbine TC 24101 pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Remont turbine TB 21101 (proizvođač Worthington,snaga 1.276 kW) za pogon ventilatora, pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Remont zaštitnog sustava i antipumping sustava turboseta pogona Nitratna kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Remont turbine Worthington snage 1.276 kW s reduktorom uz sanaciju temeljaPETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Program održavanja prema stanju strojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (cijela godina)PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Kapitalni remont turbine Siemens 345 MW bloka 5 TE Šoštanj, zajedno sa stručnjacima SiemensaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1995Slovenija
Remont napojnih pumpi bloka 5TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1995Slovenija
Remont turbine Escher Wyss snage 75 MW bloka 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1995Slovenija
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije zračnog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21101+C21101 LP+M 21101+C 21101 HP) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2PETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije plinskog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21102+C21102 LP+C 21102 HP) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2 za remontPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije sinteznog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21103+C21103 LP+C 21103 HP) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2 za remontPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije amonijačnog rashladnog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21105+C21105 LP+C 21105 HP) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2 za remontPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije kompresora ugljičnog dioksida (turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC22112+C22112 LP+SM 22112+C 22112 HP) za vrijeme obustave pogona Urea-2 za remontPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije zračnog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21101+C21101 LP+M 21101+C 21101 HP) pogona Amonijak-2 za vrijeme starta nakon remontaPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije plinskog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21102+C21102 LP+C 21102 HP) pogona Amonijak-2 za vrijeme starta nakon remontaPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije sinteznog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21103+C21103 LP+C 21103 HP) pogona Amonijak-2 za vrijeme starta nakon remontaPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije amonijačnog rashladnog kompresora (turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21105+C21105 LP+C 21105 HP) pogona Amonijak-2 za vrijeme starta nakon remontaPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije kompresora ugljičnog dioksida (turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC22112+C22112 LP+SM 22112+C 22112 HP) pogona Urea-2 za vrijeme starta nakon remontaPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Revizijski radovi parne turbine TC 21101 (proizvođač Creusot Loire,snaga 12 MW) zračnog kompresora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Revizija niskotlačnog zračnog kompresora C 21101 LP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont visokotlačnog zračnog kompresora C 21101 HP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont multiplikatora M 21101 (proizvođača Grafstunden) zračnog kompresora C 21101 pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont turbine TC 21102 (proizvođač Creusot Loire,snaga 4,3 MW) za pogon plinskih kompresora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont niskotlačnog plinskog kompresora C 21102 LP pogona Amonijak , proizvođač Creusot LoirePETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont visokotlačnog plinskog kompresora C 21102 HP pogona Amonijak, proizvođač Creusot LoirePETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont turbine TC 21103 (proizvođač Siemens,snaga 26 MW) za pogon sinteznih kompresora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont niskotlačnog sinteznog kompresora C 21103 LP pogona Amonijak proizvođača Dresser-RandPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont niskotlačnog sinteznog kompresora C 21103 LP pogona Amonijak proizvođača Dresser-RandPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont turbine TC 21105 (proizvođač Siemens, snaga 8.1 MW) za pogon amonijačnih kompresora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont niskotlačnog amonijačnog kompresora C 21105 LP pogona Amonijak proizvođača Creusot LoirePETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont turbina i uljnih pumpi za podmazivanje ležajeva za turbine i kompresore TC 21101+C21101; TC 21102+C 21102; TC 21103+ C 21103; TC 21105+C 21105PETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont turbine TC 22112 (proizvođač Nuovo Pignone, snaga 8.250 kW) za pogon CO2 kompresora Pogona UREA 2PETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont CO2 kompresora C 22112 LP (proizvođač Novo Pignone) Pogon UREA 2PETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont CO2 kompresora C 22112 HP (proizvođač Novo Pignone) Pogon UREA 2PETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont multiplikatora SM 22112 Pogon UREA 2PETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont dvije parne turbine snage 2,04 MW (Jugoturbina) za pogon napojnih pumpi pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont dvije parne turbine snage 905 kW (Jugoturbina) za pogon napojnih pumpi pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont dvije parne turbine snage 1,25 MW (Worthington) i reduktora za pogon napojnih pumpi pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont dvije parne turbine snage 905 kW (Worthington) i reduktora za pogon napojnih pumpi pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1993Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1993Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1992Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1991Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1990Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1990Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1989Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1989Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1988Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1988Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1987Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1987Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1986Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1986Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1985Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1985Hrvatska
Napomene:
1. radove prije 2011. izvršili su stručnjaci Turbomehanike kao zaposlenici ( radnici )
KON-TEH-KOM d.o.o., Zagreb.

2. u referentnoj listi se ne nalaze radovi manjih obima