Mehaničarski radovi Referentna lista izvedenih radova na turbinama, kompresorima, pumpama i ventilatorima

Opis radovaKrajnji korisnikGodina izvršenjaDržava
Remont turbina R-1T, R-2T, R-3THIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2021Srbija
Sanacija rotora parne turbinePETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Revizija turboseta prirodnog plinaPETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Revizija turboseta L1 postrojenja DUKI 1PETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Kontrola i sanacija rotora parne turbine 880 kW TC 52101PETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Kontrola rotora uz sanaciju odrivnog diskaPETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Kontrola rotora i defektacijaPETROKEMIJA D.D.2021Hrvatska
Remont klipnog kompresoraMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2021Hrvatska
Kapitalni remont dvije linije vijačnih kompresora HowdenINA INDUSTRIJA NAFTE2020Hrvatska
Sanacija sistema upravljanja CO2 kompresora T+C22112 pogona UREA sa popravkom ASKANIA regulatoraPETROKEMIJA D.D.2020Hrvatska
Sanacija rotora parne turbine TP 47108PETROKEMIJA D.D.2020Hrvatska
Kapitalni remont drobilice kamena Sandvik u Kamen SiračKamen Sirač2019Hrvatska
Remont linije turbokompresora 313-K-002 na Pogonu Platforming sa zamjenom barela kompresora, reparacijom rotora turbine, ugradnjom dry gas seal sistema te ugradnjom novog sistema upravljanja turbinomINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Remont linije turbokompresora (blowera) 327-K-001 na Pogonu FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Remont linije turbokompresora vodika 376-K-001 na Pogonu MHCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Izrada detaljne analize stanja turbine 341-TG-021 snage 20 MW nakon havarije sa izradom prijedloga potrebnih rezervnih dijelova i radova sanacijeINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Kapitalni remont klipnog kompresora vodika 380-K-002INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Kapitalni remont klipnog kompresora 336-K-004INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2019Hrvatska
Demagnetizacija dva rotora pumpiJanaf d.d.-Omišalj2019Hrvatska
Sanacija havariranog ventilatora tlaka klime A1KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2019Hrvatska
Zamjena vijačnog kompresora GEAMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2019Hrvatska
Sanacija preše za CO2Messer Croatia Plin d.o.o.-Kutina2019Hrvatska
Isporuka rezervnih dijelova pumpi KSBPETROKEMIJA D.D.2019Hrvatska
Isporuka i ugradnja po principu “ključ u ruke” dvije kompresorkse jedinice Dresser Rand snage 3,2 MW pogonjene plinskim motorima Waukesha. Podzemno skladište plina i dvogodišnje održavanje kompletnogPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2019Hrvatska
Sanacija havarirane zračne pumpe Becker KT5SELK D.D.2019Hrvatska
Balansiranje većeg broja rotora raznih strojeva (od ventilatora do parnih turbina i kompresora)TURBOMEHANIKA d.o.o.2019Hrvatska
Centriranje linija turbogeneratora snage 15 MW, 2 MW te linija pumpi 100A do 100DGEOEN d.o.o.2018Hrvatska
Demontaža i pripreme za transport turbine M+M turbinen u elektrani na biomasuHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2018Hrvatska
Demontaža i pripreme za transport turbine M+M turbinen u elektrani na biomasuHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2018Hrvatska
Kapitalni remont parne turbine i centrifugalnog kompresora Nuovo PignoneINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Remont klipnog kompresora vodika 380-K-001INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Remont klipnog kompresora 336-K-001INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Izrada glavnog projekta i isporuka glavne opreme elektrostatskog pročistača dimnih plinova za postrojenje,FCC PlantINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2018Hrvatska
Izrada izvedbenog i projekta izvedenog stanja te isporuka i ugradnja dva elektromotora snage 1.900 kW sa frekventnim pretvaračima za pogon pumpi sirove nafteJanaf d.d.-Sisak2018Hrvatska
Izrada izvedbenog i projekta izvedenog stanja te isporuka i ugradnja dva elektromotora snage 3,55 MW za pogon pumpi sirove nafteJanaf d.d.-Omišalj2018Hrvatska
Popravaka 6 elektromotoraMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2018Hrvatska
Instalacija novog postrojenja za proizvodnju CO2 sa kapitalnim remontom 4 klipna kompresoraMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2018Hrvatska
Analiza i otklanjanje problema u radu multiplikatora (SM 21101) linije zračnog kompresora, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont linije zračnog kompresora snage 12 MW (turbina+HP kompresor+multiplicator+LP kompresor), Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont linije kompresora prirodnog plina snage 2 MW (turbina+kompresor) TC+C 21102, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont linije kompresora sinteznog plina snage 26 MW (parna turbina+LP kompresor+HP kompresor) TC+C 21103, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont linije rashladnog kompresora amonijaka snage 8 MW (parna turbina+LP kompresor+HP kompresor) TC+C 21105, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont linije CO2 kompresora snage 7,7, MW (parna turbina+LP kompresor+multiplicator+HP kompresor) TC+C22112, Pogon UREAPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont turbine snage 880 kW za pogon zračnog kompresora TC+C 52101, pogon PEPIPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Zamjena vratila ventilatora snage 1,25 MW sa balansiranjem cijelog rotorskog sklopa, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont parne turbine i rmultiplikatora dviju linija napojnih pumpi (TP+SR 21104+ TP+SR 21104A) snage 2 MW, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont parne turbine i rmultiplikatora dviju linija pumpi Benfield otopine (TP+SR 210107A+B+C) snage 0,9 MW, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Remont HP CO2 kompresora uz demagnetizaciju, Pogon UREAPETROKEMIJA D.D.2018Hrvatska
Isporuka i ugradnja po principu “ključ u ruke” klipno-kompresorkse jedinice snage 5,9 MW pogonjene elektromotorom sa frekventnim pretvaračem, dvije kompresorske jedinice snage 3,3 MW pogonjene plinskim motorima i trafostanice 10 MVA, "ključ u ruke"Podzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2018Hrvatska
Isporuka rezervnih dijelova za klipne kompresoreRAFINERIJA NAFTE BROD2018Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Balansiranje većeg broja rotora turbina, kompresora i ventilatoraTURBOMEHANIKA d.o.o.2018Hrvatska
Balansiranje rotora mješaća gipsa na licu mjestaCROGIPS d.o.o.2017Hrvatska
Balansiranje na licu mjesta rotora ventilatora dimnih plinovaEFT-Rudnik i TE Stanari d.o.o.2017Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Remontne aktivnosti na pumpnim agregatimaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2017Hrvatska
Kapitalni remont linije turbokompresora Nuovo Pignone 2,27 MW Pogona Platforming IIINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Revizija linije turbokompresora Nuovo Pignone 1,69 MW Pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Remontne aktivnosti na pumpnim agregatimaINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2017Hrvatska
Revizija i sanacija regulacijskog sistema parne turbine PT5116 Pogona KP4INA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2017Hrvatska
Remontne aktivnosti na pumpnim agregatimaKisikana d.o.o.2017Hrvatska
Kapitalni remont reduktora D-20 ekspanderaKisikana d.o.o.2017Hrvatska
Nadzorni radovi na remontu multiplikatora linije 22112 Pogona UREA IIPETROKEMIJA D.D.2017Hrvatska
Sanacija rukavaca brtvenih površina i balansiranje rotora parne turbine TB21101PETROKEMIJA D.D.2017Hrvatska
Izrada i zamjena aksijalnog diska rotora parne turbine TP 21 104JPETROKEMIJA D.D.2017Hrvatska
Balansiranje zamašnjaka preše na licu mjesta u Tvornici alataTANG d.o.o.2017Hrvatska
Balansiranje većeg broja rotora turbina, kompresora, ventilatora i durgih rotacijskih strojeva na uređajima za balansiranjeTURBOMEHANIKA d.o.o.2017Hrvatska
Reparacija rotora 1,75 MW parne turbine De Laval i rotora kompresora Clark Bros Co. Pogona EtilenHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2016Srbija
Revizija linije turbokompresora Nuovo Pignone 1,69 MW Pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Revizija linije turbokompresora Nuovo Pignone 6,02 MW Pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Kapitalni remont linije turbokompresora Nuovo Pignone 2,27 MW Pogona Platforming IIINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Kapitalni remont linije turbogeneratora TG 20 MW Pogona Energana IIINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2016Hrvatska
Kapitalni remont dva vijčana kompresora za NH3 i CO2 tvrtke FrickMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2016Hrvatska
Revizija HP, LP kompresora i kapitalni remont multiplikatora linije 22112 Pogona UREA IIPETROKEMIJA D.D.2016Hrvatska
Kapitalni remont HP, LP kompresora i multiplikatora uz revizijski pregled parne turbine linije 21101 Pogona Amonijak IIPETROKEMIJA D.D.2016Hrvatska
Kapitalni remont HP kompresora uz revizijski pregled parne turbine i LP kompresora linije 21105 Pogona Amonijak IIPETROKEMIJA D.D.2016Hrvatska
Servis turbopuhala MAN NA34/TO719Podzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2016Hrvatska
Revizija linije turbokompresora Nuovo Pignone 2,27 MW Pogona Platforming IIINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2015Hrvatska
Kapitalni remont dva vijčana kompresora za NH3 i CO2 tvrtke FrickMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2015Hrvatska
Kapitalni remont regulacijskog sistema parne turbine JGT 1,56 MW Pogona AlkilacijaNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2015Srbija
Kapitalni remont parne turbine Škoda 110 MWElektroprivreda BiH-TE Kakanj2015Bosna i Hercegovina
Radovi balansiranja na licu mjesta drobilice kamenaGEOTEHNA VARAŽDIN d.o.o.2014Hrvatska
Kapitalni remont regulacijskog sistema tri turbolinije R1-T, R2-T i R3-T (turbina - kompresor)HIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2014Srbija
Revizija turbogeneratora snage 30 MW Pogona Energana IIINA INDUSTRIJA NAFTE2014Hrvatska
Kapitalni remont parne turbine i reduktora snage 1,2 MW (Siemens) PT5116 i RD5116 Pogona KP4INA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2014Hrvatska
Remont centrifugalnog zračnog kompresora 301-MC-1INA INDUSTRIJA NAFTE2014Hrvatska
Balansiranje turbinskog rotora na stroju za balansiranje u radionici TurbomehanikeINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2014Hrvatska
Radovi balansiranja na licu mjesta drobilice kamena/drvaJET-SET d.o.o.2014Hrvatska
Balansiranje dva rotora kompresora na stroju za balanisranje u radionici TurbomehanikeKisikana d.o.o.2014Hrvatska
Održavanje elektromotoraMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2014Hrvatska
Kapitalni remont pumpe five Cryogenics BE5679/1Messer Croatia Plin d.o.o.-Kutina2014Hrvatska
Remont ventilatora dimnih plinovaRockwool Adriatic2014Hrvatska
Radovi balansiranja na licu mjesta ventilatora klima komoreSELK D.D.2014Hrvatska
Radovi balansiranja zamašnjaka preše na licu mjestaTANG d.o.o.2014Hrvatska
Radovi balansiranja ventilatora rashladnih tornjevaTANG d.o.o.2014Hrvatska
Revizijski remontni radovi turbine 20 MWINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2013Hrvatska
Kapitalni remont parne turbine Nuovo Pignone i blower-a 327-KA-001 pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2013Hrvatska
Kapitalni remont turbine i kompresora 313-K-002 Pogona Platforming 2INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2013Hrvatska
Kapitalni remont turbopuhala MAN NA 34T0719Podzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2013Hrvatska
Remont 39 ventilatora Podzemnog skladišta plinaPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2013Hrvatska
Defektacija stanja reduktora snage 55 MW nakon havarijeREKTOR d.o.o.2013Sudan
Tehnički nadzor proizvodnje i isporuke HRSG kotlova Nooter/EriksenĐURO ĐAKOVIĆ TERMOENERGETSKA POSTROJENJA2012Hrvatska
Radovi defektacije i sanacije problema havarije spojnice turbine sinteznog kompresora pogona Amonijaka III remont turbine i revizija dva kompresoraHIP-Azotara2012Srbija
Defektacija stanja strojeva turbolinije zračnog kompresora C-101, remont dva kompresora i multiplikatora i ugradnju mjerenja osovinskih vibracija i ispitivanjaHIP-Azotara2012Srbija
Tehnički nadzor i preuzimanje ADAMS leptirastih ventilaMETALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d.2012Hrvatska
Radovi na sanaciji turbine 75 MW bloka 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2012Slovenija
Centriranje spojke turbina-reduktor i reduktor-generator linije turbogeneratora pilot postrojenja ĐĐ-ENITEH 500ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONT2011Hrvatska
Centriranje spojke elektromotor predpumpa i elektromotor reduktor uređajem za lasersko mjerenje napojnih pumpi (3 kom)HEP Proizvodnja d.o.o.-Pogon TE Rijeka2011Hrvatska
Rješavanje problema regulacije turbine Nuovo Pignone za pogon blowera 327-KA-001 pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Rješavanje problema regulacije turbine Nuovo Pignone wet gas kompresora 328-KA-001 pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Montaža nove linije turbogeneratora Siemens snage 20 MW u EnerganiINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Rješavanje problema regulacije turbine za pogon kompresora 313-KA-002 pogona Platforming-2INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Revizijski radovi turbine i reduktora 340 TP 2 BINA d.d.-Rafinerija nafte Sisak2011Hrvatska
Revizija parne turbine 30 MW Energane II u Rafineriji nafte SisakINA INDUSTRIJA NAFTE2011Hrvatska
Sanacija aksijalnog ležaja pumpe 376-004 Hydrocracker-aINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2011Hrvatska
Popravak pumpe CO2 BlackmerMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2011Hrvatska
Tehnički nadzor i preuzimanje ADAMS leptirastih ventilaMETALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d.2011Hrvatska
Zamjena ležajeva i balansiranje rotora ventilatora na licu mjestaNacionalna i sveučilišna knjižnica2011Hrvatska
Zamjena ležajeva ventilatora zrakaRockwool Adriatic2011Hrvatska
Kapitalni remont turbine Siemens 345 MW bloka 5 zajedno sa stručnjacima SiemensaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2011Slovenija
Tehnički nadzor proizvodnje i isporuke vodenih turbinaKolektor Turboinštitut d.o.o.2011Slovenija
Preventivno redovno i korektivno održavanje strojarske opreme turbinskog postrojenja snage 45 MW za 2010. i 2011.gHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO OSIJEK2010Hrvatska
Remontni radovi revizije turbine (Jugoturbina) 12 MWHEP PROIZVODNJA D.O.O.-EL-TO Zagreb2010Hrvatska
Remontni radovi revizije turbine (Jugoturbina) 30 MWHEP PROIZVODNJA D.O.O.-EL-TO Zagreb2010Hrvatska
Sanacija havarije turbine 327 KA-001 (popravak rotora, izrada labirintnih brtvi, izrada radijalnih ležajeva i sanacija aksijalnog) i remont kompresora (blower-a) pogona FCCINA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2010Hrvatska
Sanacija problema visokih amplituda srednjeg ležajnog bloka turbine 30 MW uz izvođenje modeliranja nosivih struktura i rotor dinamike, popravak veze temeljna ploča-temelj, sanaciju ležajeva te popravak regulacijskih i siguronosnih ventilaINA INDUSTRIJA NAFTE2010Hrvatska
Sanacija kompresora za N2O (GreenField) 9,5 kW sa popravkom oštećene radiliceMesser Croatia Plin d.o.o.-Kutina2010Hrvatska
Kapitalni remont turbine Siemens 2 MW turboagregataNOVOLES D.D.2010Slovenija
Remont i sanacija s izradom dijelova ventilatora AB 201, 202 i 203 i prateće opreme pogona VCM DINA Petrokemije d.d., Omišalj,HrvatskaDINA PETROKEMIJA D.D2009Hrvatska
Kapitalni remont turbine 120 MW bloka CHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE-TO ZAGREB2009Hrvatska
Sanacija brzozatvarajućih ventila turbine visokog tlaka sa zamjenom vodilica te kemijsko čišćenje tlačnih uljovoda 125 MW Termoelektrane Plomin, HrvatskaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2009Hrvatska
Revizija servomotora regulacijskih i brzozatvarajućih ventila turbina visokog i srednjeg tlaka turbine 125 MW Termoelektrane Plomin, HrvatskaHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2009Hrvatska
Kapitalni remont visokotlačnog sinteznog kompresora G-201 II+202 pogona Metanol NAFTA-petrochema, Lendava,SlovenijaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2009Slovenija
Defektacija stanja turbine GT-201 (AEG Kanis) snage 6,5 MW pogona Metanol NAFTA-petrochema, Lendava,Slovenija nakon neuspješnog remontaNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2009Slovenija
Remont reduktora turboagregata Siemens snage 6 MW sa revizijom ležajeva generatora Radeče papira, Radeče, SlovenijaRADEČE PAPIR2009Slovenija
Remont pumpi za grijanje ulja i vakuum pumpi Radeče papira, Radeče, SlovenijaRADEČE PAPIR2009Slovenija
Remont klipnog kompresora 42K-01 B pogona Bitumena rafinerije nafte Bosanski BrodRAFINERIJA NAFTE BROD2009Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Remont centrifugalnog kompresora AC 110 A Pogona VCMDINA PETROKEMIJA D.D2008Hrvatska
Remont centrifugalnog kompresora AC 110 B Pogona VCMDINA PETROKEMIJA D.D2008Hrvatska
Godišnji ugovor za održavanja turbinskog postrojenja 125 MW bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2008Hrvatska
Revizija turbine 125 MW bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2008Hrvatska
Modernizacija uljnog sistema turboagregata 125 MWHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2008Hrvatska
Popravak regulacijskih i BZV ventila turbine 125 MWHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2008Hrvatska
Remont turbine RT-1 Delaval snage 14,3 MW pogona EtilenHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2008Srbija
Remont turbine RT-2 Delaval snage 11,7 MW pogona EtilenHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2008Srbija
Remont turbine RT-3 Delaval snage 3 MW pogona EtilenHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2008Srbija
Termodinamička evaluacija (snimanje krivulja rada), analiza vibracijskog stanja s dijagnosticiranjem uzroka problema samouzbudnih vibracija, kapitalni remont kompresora 313-K-002 i određivanja algoritma zaštitne linije pumpanja Pogona Platforming 2INA d.d.-Rafinerija nafte Rijeka2008Hrvatska
Sanacija turbopuhala DELAVAL C17 Pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2008Hrvatska
Servis elektromotora linija CM-101 i CM-103Messer Croatia Plin d.o.o.-Kutina2008Hrvatska
Remont turbine i reduktora turboagregata Siemens 4,65 MWPaloma-Sladkogorska tovarna papirja d.d.2008Slovenija
Reparatura turbine usisavača WielandSELK D.D.2008Hrvatska
Sanacija vakuum pumpe Nash ElmoSELK D.D.2008Hrvatska
Godišnji ugovor za održavanja turbinskog postrojenja 125 MW bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2007Hrvatska
Revizija turbine 125 MW bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2007Hrvatska
Sanacija ventilatora tlaka sekcija klime E i DKLINIČKA BOLNICA DUBRAVA2007Hrvatska
Generalni popravak turbopuhala MAN na MK KVR 410/616Podzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2007Hrvatska
Sanacija vakuum pumpi Nash ElmoSELK D.D.2007Hrvatska
Reparatura turbine usisavača WielandSELK D.D.2007Hrvatska
Sanacija ventilatora rashladnog tornjaTANG d.o.o.2007Hrvatska
Kapitalni remont turbine Siemens 345 MW bloka 5 sa stručnjacima Siemensa uz izvođenje NDT ispitivanja i ocjene stanja materijala te remont pomoćnih postrojenjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2007Slovenija
Godišnji ugovor za održavanja turbinskog postrojenja bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Kapitalni remont turbine 125 MW bloka 1 sa izvođenjem NDT ispitivanja uz otklanjanje problema dugogodišnjeg lošeg vibracijskog stanja (remont u trajanju od 5 mjeseci)HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2006Hrvatska
Generalni popravak turbopuhala DELAVAL C17 pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2006Hrvatska
Servis turbopuhala MAN NA34/TO719Podzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2006Hrvatska
Sanacija brodskog turbopuhala BBC VTR 160Dunavski Lloyd - Sisak d.d.2005Hrvatska
Godišnji ugovor o održavanju turbinskog postrojenja 125 MW bloka 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2005Hrvatska
Sanacija armature u sklopu remonta turboagregata bloka 1 snage 125 MWHEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2005Hrvatska
Remont stroja za prekret turbine 125 MW na bloku 1HEP PROIZVODNJA D.O.O.-TE PLOMIN2005Hrvatska
Sanacija reduktora plinskog turboagregata GT2, Pogon EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2005Hrvatska
Remont turbopuhala MAN pogonaPodzemno skladište plina d.o.o.-Okoli2005Hrvatska
Revizija turbine 289 MW bloka 4 s izvođenjem NDT ispitivanja te remont pomoćnih postrojenjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2005Slovenija
Sanacija reduktora plinskog turboagregata GT1 INA-Naftaplina, Pogon EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2004Hrvatska
Kapitalni remont turbine Escher Wyss 75 MW bloka 3 s izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Kapitalni remont turbine Escher Wyss 30 MW bloka 2 s izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Kapitalni remont turbine Escher Wyss 30 MW bloka 1 s izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2004Slovenija
Sanacija rotora turbopuhala C-17-2, pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2003Hrvatska
Sanacija turbopuhala C-17-B pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2003Hrvatska
Radovi nadzora na sanaciji plinskog turboagregata GT2, Pogon EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2003Hrvatska
Remont turbine Siemens snage 345 MW, ventila i pomoćnih naprava bloka 5 s izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Sanacija ležajeva rashladne pumpe bloka 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Sanacija kliznog ležaja SB12, turbina 7207, 345 MWTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Sanacija kliznih ležajeva napojnih pumpi blokova 1-3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Sanacija ležajeva napojne pumpe bloka 4TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2003Slovenija
Sanacija turbopuhala C-17, pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2002Hrvatska
Sanacija turbopuhala C-17-1 pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2002Hrvatska
Sanacija reduktora turbogeneratora TG2 pogona EtanINA Industrija nafte d.d.-Etan2002Hrvatska
Demagnetizacija linija GB 2301 i GB 2501 pogona FCCNIS a.d.-Rafinerija nafte Pančevo2002Srbija
Remont turbine Siemens 275 MW, ventila i armatura te pomoćnih naprava bloka 4 sa izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2002Slovenija
Ispitivanje i analiza dinamičkih i statičkih kretanja ležajeva i ležajnih blokova br. 1 i 2 turbine 7207 (Siemens 345 MW)TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2002Slovenija
Sanacija kliznog ležaja rashladne pumpe bloka 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2002Slovenija
Sanacija kliznih ležajeva elektromotora napojne pumpe 1 bloka 5TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2002Slovenija
Demagnetizacija strojeva turbolinije R1HIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO2001Srbija
Revizija centrifugalnog kompresora Atlantique Pignone pogona MetanolNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Revizija turbine (Jugoturbina, snaga 7 MW) i reduktora turboagregata EnerganeNAFTA-PETROCHEM d.o.o.2001Slovenija
Kontrola i obrada mjernih staza rotora generatora bloka 1Energetika Ljubljana d.o.o.-TE-TOL Ljubljana2001Slovenija
Remont turbine Escher Wyss 30 MW bloka 1 s izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Remont turbine Escher Wyss 30 MW bloka 2 s izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Remont turbine Escher Wyss 75 MW bloka 3 s izvođenjem NDT ispitivanjaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Obnavljanje kliznih ležajeva ventilatora bloka 1TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2001Slovenija
Remont Copus turbine PT-210 pogona EtilenDIOKI D.D.2000Hrvatska
Remont Copus turbine PT-410 pogona EtilenDIOKI D.D.2000Hrvatska
Remont Copus turbine PT-420 pogona EtilenDIOKI D.D.2000Hrvatska
Servis ventilatora X531DIOKI D.D.2000Hrvatska
Sanacija propuštanja pare i obrada na licu mjesta brtvenih površina ulaza pare turbine T 7207 345 MW bloka 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ2000Slovenija
Sanacija problema visokih vibracija i remont niskotlačnog i visokotlačnog krek gas kompresora pogona Etilen i centriranje cijele turbolinijeHIP PETROHEMIJA A.D. PANČEVO1999Srbija
Remont turbine Siemens 345 MW bloka 5 sa stručnjacima SiemensaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1999Slovenija
Remont turbine Escher Wyss 75 MW bloka 3 uz ugradnju vibracijskih probaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1999Slovenija
Remont turbine GT 201 (proizvođač AEG Kanis, snaga 6.480 kW) za pogon sinteznog kompresora MetanolNAFTA-PETROCHEM d.o.o.1998Slovenija
Revizija parne turbine TC 21101(proizvođač Creusot Loire, snaga 12 MW) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont zračnog kompresora C 21101LP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont zračnog kompresora C 21101HP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija turbine TC 21102 (proizvođač Creusot Loire snage 4,3 MW) plinskog kompresora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont plinskog kompresora C 21102 LP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont plinskog kompresora C 21102 HP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija turbine TC 21103 (proizvođač Siemens, snaga 26 MW) sinteznog kompresora pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija sinteznog kompresora C 21103 LP (proizvođač Dresser-Rand) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija sinteznog kompresora C 21103 HP (proizvođač Dresser-Rand) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija turbine amonijačnog kompresora TC 21105 (proizvođač Siemens, snaga 8.128 kW) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizijski radovi amonijačnog kompresora C21105 LP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizijski radovi amonijačnog kompresora C21105 HP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont turbina i uljnih pumpi za podmazivanje ležajeva za turbine i kompresore TC 21101+C21101; TC 21102+C 21102; TC 21103+ C 21103; TC 21105+C 21105 pogona Amonijak i Urea-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija turbine TC 22112 (proizvođač Nuovo Pignone, snaga 8,25 MW) CO2 kompresora pogona Urea-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont CO2 kompresora C 22112 LP+HP (proizvođač Nuovo Pignone) i multiplikatora SM22112 Pogona UREA 2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont CO2 kompresora C 22112 HP (proizvođač Nuovo Pignone) i multiplikatora SM22112 Pogona UREA 2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont turbine TP 21104 (proizvođač Jugoturbina snage 2,04 MW) s reduktorom za pogon pumpe napojne vode pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont turbine TP 21104 A (proizvođač Jugoturbina snage 2,04 MW) s reduktorom za pogon pumpe napojne vode pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont turbine TP 21107 A (Jugoturbina snage 905 kW) s reduktorom za pogon pumpe benfilda pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont turbine TP 21107 B (Jugoturbina snage 905 kW) s reduktorom za pogon pumpe benfilda pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont turbine TP 21107 C (Jugoturbina snage 905 kW) s reduktorom za pogon pumpe benfilda pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont parne turbine TB 21101 (proizvođač Worthington snage 1.276 kW)za pogon ventilatora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija parne turbine TB 21102 (proizvođač Worthington snage 905 kW) s reduktorom za pogon ventilatora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont parne turbine TB 21101 (proizvođač Worthington snage 1.276 kW)za pogon ventilatora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija parne turbine TB 21102 (proizvođač Worthington snage 905 kW) s reduktorom za pogon ventilatora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija parne turbine TC 24102 (Jugoturbina,snaga 4.850 kW) za pogon kompresora pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija nitroznog kompresora C 24102 pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont zračnog kompresora C 24101 pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont parne turbine Jugoturbina i reduktora snage 880 kW za pogon zračnog vijčanog kompresora, EnerganaPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija plinske turbine TC 24101 pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Revizija turbine TC 28001 (Jugoturbina, 3,2 MW) s reduktorom te remont turbine TPC 28001 pogona Sumporna kiselinaPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Remont turbine TP 45117 (172 kW) pogona Vode-2PETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Sanacija visokotlačnog kućišta zračnog kompresora C 21101 nakon ugradnje novih dijafragmi koje su pogrešno isporučene od strane proizvođača kompresoraPETROKEMIJA D.D.1998Hrvatska
Kompletna reparacija 13 ležaja (zamjena bijele kovine, obrada, NDT ispitivanja)TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1998Slovenija
Remont parne turbine C14104 (proizvođač ESCHER WYSS, snaga 4.660 kW) za pogon kompresora pogona Dušična kiselina-1PETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Remont plinske turbine C14103 (proizvođač ESCHER WYSS, snaga 3.950 kW) za pogon kompresora pogon Dušična kiselina 1PETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Remont nitroznog centrifugalnog kompresora C 14102 (proizvođač ESCHER WYSS) pogona Dušična kiselina 1PETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Remont zračnog aksijalnog kompresora C 14101 (proizvođač ESCHER WYSS) pogona Dušična kiselina 1PETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Sanacija prednjeg ležaja turbine TC 21105 (proizvođač Siemens, snage 8.128 kW) od posljedica oštećenja uslijed djelovanja osovinskih struja - pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1997Hrvatska
Remont turbine Siemens 289 MW zajedno sa stručnjacima SiemensaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1997Slovenija
Remont rashladnih pumpi bloka 4TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1997Slovenija
Revizija parne turbine Escher Wyss 30 MW bloka 1TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1997Slovenija
Revizija parne turbine Escher Wyss 30 MW bloka 2TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1997Slovenija
Remont turbine TC 21101 (proizvođač Creusot Loire snage 11 MW) zračnog kompresora pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont zračnog kompresora C 21101 LP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont zračnog kompresora C 21101 HP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont redugtora (Grafstunden), Ammonia plantPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont turbine TC 21102 (proizvođač Creusot Loire snage 4.314 kW) plinskog kompresora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont plinskog kompresora C 21102 LP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont plinskog kompresora C 21102 HP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont turbine TC 21103 (proizvođač Siemens, snaga 26 MW) sinteznog kompresora pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont sinteznog kompresora C 21103 LP (proizvođač Dresser-Rand) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont sinteznog kompresora C 21103 HP (proizvođač Dresser-Rand) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont turbine TC 21105 (proizvođač Siemens, snaga 8.128 kW) amonijačnog kompresora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont amonijačnog kompresora C 21105 LP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont amonijačnog kompresora C 21105 HP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont turbina i uljnih pumpi za podmazivanje ležajeva za turbine i kompresore TC 21101+C21101; TC 21102+C 21102; TC 21103+ C 21103; TC 21105+C 21105PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont parne turbine TC 22112 (proizvođač Novo Pignone snage 8,25MW) CO2 kompresora Pogona UREA 2PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont CO2 kompresora C 22112 LP (proizvođač Nuovo Pignone) i multiplikatora SM22112 Pogona UREA 2 PetrokemijePETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont CO2 kompresora C 22112 HP (proizvođač Nuovo Pignone) i multiplikatora SM22112 Pogona UREA 2 PetrokemijePETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont multiplikatora Grafstunden turbolinije CO2 kompresora, Pogon UREA-2PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont dvije parne turbine 2,04 MW (Jugoturbina) za pogon napojnih pumpi i reduktora, Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont tri parne turbine Jugoturbina snage 905 kW za pogon benfield pumpi , Pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont parne turbine TB 21101 s reduktorom (proizvođač Worthington snage 1.276 kW)za pogon ventilatora pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont parne turbine TB 21102 s reduktorom (proizvođač Worthington snage 905 kW) za pogon ventilatora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont parne turbine TB 21101 s reduktorom (proizvođač Worthington snage 1.276 kW)za pogon ventilatora pogon AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont parne turbine TB 21102 s reduktorom (proizvođač Worthington snage 905 kW) za pogon ventilatora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont parne turbine TC 24102 (proizvođač Jugoturbina, snaga 4.850 kW) za pogon kompresora pogona Nitratna Kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont plinske turbine TC24101 (proizvođač GHH,snaga 5.070 kW) za pogon kompresora pogona Nitratna kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont centrifugalnog nitroznog kompresora C 24102 (proizvođač GHH) pogona Nitratna Kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont centrifugalno-aksijalnog zračnog kompresora C 24101 (proizvođač GHH) pogona Nitratna Kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont parne turbine C14104 (proizvođač ESCHER WYSS, snaga 4.660 kW) za pogon kompresora pogona Dušična kiselina-1PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont nitroznog centrifugalnog kompresora C 14102 (proizvođač ESCHER WYSS) pogona Dušična kiselina 1PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont zračnog aksijalnog kompresora C 14101 (proizvođač ESCHER WYSS) pogona Dušična kiselina 1PETROKEMIJA D.D.1996Hrvatska
Remont turbine Siemens 289 MW zajedno sa stručnjacima SiemensaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1996Slovenija
Remont parne turbine TC 24102 (Jugoturbina,snaga 4.850 kW) za pogon kompresora pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Revizija nitroznog kompresora C 24102 pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Remont zračnog kompresora C 24101 pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Revizija plinske turbine TC 24101 pogona Dušična kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Remont turbine TB 21101 (proizvođač Worthington,snaga 1.276 kW) za pogon ventilatora, pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Remont zaštitnog sustava i antipumping sustava turboseta pogona Nitratna kiselina-2PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Remont turbine Worthington snage 1.276 kW s reduktorom uz sanaciju temeljaPETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Program održavanja prema stanju strojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (cijela godina)PETROKEMIJA D.D.1995Hrvatska
Kapitalni remont turbine Siemens 345 MW bloka 5 TE Šoštanj, zajedno sa stručnjacima SiemensaTERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1995Slovenija
Remont napojnih pumpi bloka 5TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1995Slovenija
Remont turbine Escher Wyss snage 75 MW bloka 3TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ1995Slovenija
Revizijski radovi parne turbine TC 21101 (proizvođač Creusot Loire,snaga 12 MW) zračnog kompresora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Revizija niskotlačnog zračnog kompresora C 21101 LP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont visokotlačnog zračnog kompresora C 21101 HP (proizvođač Creusot Loire) pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont multiplikatora M 21101 (proizvođača Grafstunden) zračnog kompresora C 21101 pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont turbine TC 21102 (proizvođač Creusot Loire,snaga 4,3 MW) za pogon plinskih kompresora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont niskotlačnog plinskog kompresora C 21102 LP pogona Amonijak , proizvođač Creusot LoirePETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont visokotlačnog plinskog kompresora C 21102 HP pogona Amonijak, proizvođač Creusot LoirePETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont turbine TC 21103 (proizvođač Siemens,snaga 26 MW) za pogon sinteznih kompresora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont niskotlačnog sinteznog kompresora C 21103 LP pogona Amonijak proizvođača Dresser-RandPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont niskotlačnog sinteznog kompresora C 21103 LP pogona Amonijak proizvođača Dresser-RandPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont turbine TC 21105 (proizvođač Siemens, snaga 8.1 MW) za pogon amonijačnih kompresora pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont niskotlačnog amonijačnog kompresora C 21105 LP pogona Amonijak proizvođača Creusot LoirePETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont turbina i uljnih pumpi za podmazivanje ležajeva za turbine i kompresore TC 21101+C21101; TC 21102+C 21102; TC 21103+ C 21103; TC 21105+C 21105PETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont turbine TC 22112 (proizvođač Nuovo Pignone, snaga 8.250 kW) za pogon CO2 kompresora Pogona UREA 2PETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont CO2 kompresora C 22112 LP (proizvođač Novo Pignone) Pogon UREA 2PETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont CO2 kompresora C 22112 HP (proizvođač Novo Pignone) Pogon UREA 2PETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont multiplikatora SM 22112 Pogon UREA 2PETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont dvije parne turbine snage 2,04 MW (Jugoturbina) za pogon napojnih pumpi pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont dvije parne turbine snage 905 kW (Jugoturbina) za pogon napojnih pumpi pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont dvije parne turbine snage 1,25 MW (Worthington) i reduktora za pogon napojnih pumpi pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont dvije parne turbine snage 905 kW (Worthington) i reduktora za pogon napojnih pumpi pogona AmonijakPETROKEMIJA D.D.1994Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1993Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1993Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1992Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1991Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1990Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1990Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1989Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1989Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1988Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1988Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1987Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1987Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1986Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1986Hrvatska
Remont i održavanje turbostrojeva pogona Amonijak-2 i Urea-2 (20 parnih turbina snage od 90 kW do 26 MW, 10 centrifugalnih kompresora, 9 reduktora/multiplikatora, pumpe)PETROKEMIJA D.D.1985Hrvatska
Remont i održavanje strojeva ostalih postrojenjaPETROKEMIJA D.D.1985Hrvatska