Instrumentacija Referentna lista radova projektiranja, isporuke, montaže, konfiguracije, optimiranja i održavanja sistema za monitoring, zaštitu, dijagnostiku i ekspertnih sistema

Oops...
Slider with alias slider8 not found.
R.br.Opis radova/sistemaKupacGodina
01Održavanje Bently Nevada 7200 sistema (100 mjerenja)Petrokemija Kutina1982-94
02Održavanje Bently Nevada 9000 sistema (100 mjerenja)Petrokemija Kutina1982-94
03Održavanje Bently Nevada CCMS kompjuterskog sistemaPetrokemija Kutina1982-94
04Izvedba sistema za stalni nadzor, zaštitu i dijagnostiku rada turboagregata 345 MW po sistemu “ ključ u ruke “ . Obuhvaćeno projektiranje, montaža, konfiguracija, optimiranje i puštanje u pogon te školovanje stručnjaka TEŠ-a u Elektrani i u Bently Nevadi, USATE Šoštanj Slovenija1997.
05Instalacija, konfiguriranje, optimiranje i puštanje u pogon ekspertnog softwarea Machine Condition Manager 2000 proizvođača Bently Nevada za samodijagnostiku rada turbogeneratora 345 MWTE Šoštanj Slovenija1997.
06Ugradnja BN 7200 monitora za broj okretajaNafta Lendava Slovenia1998.
07Remont BN 7200 sistema postrojenje MetanolaNafta Lendava Slovenia1998.
08Ugradnja vibracijskih proba na turbinu Escher Wyss 75 MW bloka 3TE Šoštanj Slovenija1999.
09Remont BN 7200 sistema postrojenje MetanolaNafta Lendava Slovenia1999.
10Ugradnja dodatnih mjerenja i monitoringa otvorenosti 10 regulacijskih ventila turbine Siemens 345 MW te mjerenja i monitoringa dodatnih 8 procesnih parametaraTE Šoštanj Slovenija1999.
11Remont sistema za nadzor, zaštitu i dijagnostiku turboagregata 345 MW bloka 5TE Šoštanj Slovenija1999.
12Ugradnja Schenck sistema za mjerenje vibracija VIBROCONTROL 4000 u TE Plomin Blok 2 (oprema u polju+instrumentalni ormari)TE Plomin 21999.
13Ugradnja Schenck sistema za dijagnostiku vibracija VIBROCAM 5000 u TE Plomin Blok2TE Plomin 21999.
14Isporuka prijenosnog uređaja za mjerenje vibracija Snapshot s odgovarajućim kompjutoromTE Šoštanj Slovenija2000.
15Instalacija i konfiguracija softwarskog paketa za dijagnostiku System 1 Bently Nevade za rad sa Snapshot-omTE Šoštanj Slovenija2000.
16Izrada projekta, nabava opreme, ugradnja i puštanje u pogon sistema za mjerenje vibracija ležajnih blokovaRN Sisak KP6-Energana2000.
17Projektiranje, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon Bently Nevada 3500 sistema za monitoring i zaštitu na Bloku 3 TE-TOL Ljubljana Slovenija2000.
18Ugovor o godišnjem održavanju sistema za nadzor vibracija bloka 2TE Plomin2000.
19Remont BN 7200 sistema na postrojenju MetanolaNafta Lendava Slovenia2000.
20Izrada projekta za ugradnju 3500 BN sistema na postrojenje MetanolaNafta Lendava Slovenia2000.
21Remont BN 7200 sistema postrojenje MetanolaNafta Lendava Slovenia2001.
22Izrada projekta sistema za nadzor, zaštitu i dijagnostiku rada turbogeneratora bloka 4TE Šoštanj Slovenija2001.
23Kontrola, podešavanje i optimalizacija sistema za mjerenje i analizu vibracija DM 2000 bloka 5TE Šoštanj Slovenija2001.
24Ugovor o godišnjem održavanju sistema za nadzor vibracija bloka 2TE Plomin 22001.
25Montaža 3500 BN sistema (oprema u polju, instrumentalni ormari, display) za monitoring i zaštitu na Bloku 4 za Siemens KarlsruheTE Tuzla, BiH2002.
26Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 BN sistema za monitoring i zaštitu - postrojenje EtilenDioki, Zagreb2002.
27Ugovor o godišnjem održavanju sistema za nadzor vibracija bloka 2TE Plomin 22002.
28Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu u na Bloku 2TETOL Ljubljana, Slovenija2002.
29Izvedba sistema za stalni nadzor, zaštitu (BN 3500), dijagnostiku (System 1) i samodijagnostiku (Ekspertni sistem Decision Support) rada turboagregata 275 MW po sistemu “ ključ u ruke “ . Obuhvaćeno je projektiranje, montaža, konfiguriranje, optimiranje i puštanje u pogon, te školovanje stručnjaka TEŠ-aTE Šoštanj, Slovenija2002.
30Ugovor o godišnjem održavanju sistema za nadzor vibracija bloka 2TE Plomin 22003.
31Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon BN 3500 sistema za monitoring i zaštituRafinerija Pančevo, Srbija2003.
32.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon GE micronet sistema za regulaciju turbinaRafinerija Pančevo, Srbija2003.
33.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu na Bloku 1TETOL Ljubljana, Slovenija2003.
34.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu na Bloku 5TE Tuzla, BiH2003.
35.Remont sistema za nadzor, zaštitu i dijagnostiku rada Bently Nevada turbogeneratora bloka 5 u TE ŠoštanjTE Šoštanj, Slovenija2003
36.Ugovor o godišnjem održavanju sistema za nadzor vibracija Blok 1 + Blok 2TE Pomin2004.
37.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu u TE Šoštanj Blok 3TE Šoštanj, Slovenija2004.
38.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu u TE Šoštanj Blok 1TE Šoštanj, Slovenija2004.
39.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu u TE Šoštanj Blok 2TE Šoštanj, Slovenija2004.
40.Optimalizacija dijagnostičkog i ekspertnog sistema System1/Decision Support bloka 4TE Šoštanj, Slovenija2004.
41.Remont 3500 Bently Nevada sistema i modifikacije u TE-TOL Ljubljana Blok1TETOL Ljubljana, Slovenija2004.
42.Instalacija dodatne radne stanice za Bently Nevada System1 u RN PančevoRafinerija Pančevo, Srbija2004.
43.Instalacija opreme u polju i instrumentalnih ormara 3500 Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu u DIOKI OmišaljDioki, Omišalj2005
44.Ugovor o godišnjem održavanju sistema za nadzor vibracija bloka 1TE Plomin 12005.
45.Ugovor o godišnjem održavanju sistema za nadzor vibracija bloka 2TE Plomin 22005.
46.Remont Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu rada turbogeneratora bloka 3TETOL Ljubljana, Slovenija2005.
47.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu u TE TO OsijekTE TO Osijek2005.
48.Projektiranje 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu Bloka 1TE Plomin 12005.
49.Isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu Bloka 1TE Plomin 12005.
50.Remont BN sistema u TE Šoštanj Blok4TE Šoštanj, Slovenija2005.
51.Povezivanje sistema za mjerenje vibracija turbogeneratora energane na postojeći sustav BN System1Rafinerija nafte Pančevo2005.
52.Ugovor o godišnjem održavanju sistema za nadzor vibracija bloka 1TE Plomin 12006.
53.Ugovor o godišnjem održavanju sistema za nadzor vibracija bloka 2TE Plomin 22006.
54.Proširenje 3500 Bently Nevada sistema Bloka 1TE Plomin 12006.
55.Ugradnja Schenck sistema za mjerenje vibracija VIBROCONTROL 4000 na napojne pumpe u Bloka 1TE Plomin 12006.
56.Remont 3500 Bently Nevada sistema Bloka 1TE Plomin 12006.
57.Remont 3500 Bently Nevada sistemaTE TO Osijek2006.
58.Remont 3500 Bently Nevada sistemaTE TO Zagreb2006.
59.Povezivanje DCS sistema na System1 platformuRN Pančevo, Srbija2006.
60.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema u EnerganiNarton Hayat Maglaj, BiH2006.
61.Isporuka 3500 Bently Nevada sistema za nadzori i zaštitu bloka ATE Rijeka2007.
62.Održavanje i remont Bently Nevada sistema na bloku 5TE Šoštanj, Slovenija2007.
63.Projektiranje, održavanje i proširenje 3500 Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu Bloka 1TE Plomin 12007
64.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu TE Trbovlje, Slovenija2007.
65.Održavanje i remont 3500 BN sistema za nadzor i zaštitu bloka 2TE TOL, Ljubljana2007.
66.Održavanje i remont 3500 BN sistema postrojenja EtilenDioki, Zagreb2007.
67.Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema u na parnoj turbiniTE TO Osijek2007.
68.Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema u pogonu PolietilenDioki, Omišalj2007.
69.Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema na bloku 3TE Šoštanj, Slovenija2007.
70.Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema na bloku 1TE Plomin 12008.
71.Održavanje 3500 Bently Nevada sistema na bloku 1TE TOL Ljubljana2008.
72.Održavanje 3500 Bently Nevada sistema na bloku 2TE TOL Ljubljana2008.
73.Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema na bloku 5TE Kakanj, BiH2008.
74.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu te System 1 dijagnostičkog software-a na bloku ATE Rijeka2008.
75.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu na pogonu Platforming, kompresor 313 K 002Rafinerija nafte Rijeka2008.
76.Održavanje i remont Bently Nevada opreme na postrojenju FCCRafinerija nafte Rijeka2008.
77.Održavanje 3500 Bently Nevada sistema na bloku 3TE Šoštanj2008.
78.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 1965 Bently Nevada sistema u Dioki ZagrebDioki Zagreb2008.
79.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon Bently Nevada 1965 sistema u pogonu BOFArcelorMittal Zenica, BiH2008.
80.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon Bently Nevada 1965 sistema u pogonu COBPArcelorMittal Zenica, BiH2008.
81.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu – turboagregat 7 MW pogona EnerganaNafta-Petrochem Lendava, Slovenija2008.
82.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštitu – linija sinteznog kompresora pogona MetanolNafta-Petrochem Lendava, Slovenija2008.
83.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za monitoring i zaštituCPS Molve2008.
84.Remont 3500 i System1 Bently Nevada sistema u pogonu PolietilenDioki, Omišalj2008
85.Proširenje 3500 Bently Nevada sistema u pogonu PolietilenDioki, Omišalj2008
86.Remont 3500 Bently Nevada sistema turboagragata 66 MWTE TO Zagreb2008.
87.Remont 3500 Bently Nevada sistema turboagregata 75 MW bloka 3TE Šoštanj, Slovenija2008.
88.Remont 3500 BN sistema postrojenja EtilenDioki, Zagreb2008.
89.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon sistema za nadzor, zaštitu i dijagnostiku rada 3500+System1 Bently Nevada turbolinija R-1, R-2 i R-3 pogona Etilen HIP Petrohemija Pančevo, Srbija2008.
90.Izrada pretprojekta, izrada instrumentalnog ormara i isporuka opreme sistema za nadzor, zaštitu i dijagnostiku rada 3500+System1 Bently Nevada turboagregata 700 MWNuklearna elektrarna Krško, Slovenija 2008.
91.Ugradnja sistema «Turbinska nadzorna instrumentacija»Nuklearna elektrarna Krško, Slovenija2009.
92.Dogradnja, pregled, kontrola, podešavanje, remont i optimalizacija sistema Bently Nevada turbogeneratora bloka 4 snage 275 MWTE Šoštanj2009.
93.Isporuka, instalacija i puštanje u pogon Bently Nevada Sustav, pogon FCC RN RijekaRafinerija nafte Rijeka2009.
94.Remontni radovi na sustavu za monitoring vibracija na CT/C-201, 401 i 402Dioki, Zagreb2009.
95.Isporuka i proširenje System 1 na parnom bloku bloka LTE-TO Zagreb2009.
96.Sanacija Bently Nevada sustava za detekciju vibracija kompresora BC101 i BC 131 pogona PolietilenDina Petrokemija Omišalj2009.
97.Remont sistema specijalnih mjerenja Bently Nevada na bloku 5TE Kakanj2009.
98. Remont mjernog sistema specijalnih mjerenja Bently Nevada, rezervni dijelovi i snimanje vibracija za vrijeme remontnih radova blok 7TE Kakanj2010.
99.Godišnje održavanje MicroNet i Bently Nevada sustavaRN Pančevo2010.
100.Remont Bently Nevada sustava na bloku 3TE TOL Ljubljana2010.
101.Verifikacija i montaža sustava za nadzor vibracija u RN RijekaSTSI d.o.o.2010.
102.Remont Bently Nevada sustava parne turbine 66 MW, blok KTE-TO Zagreb2010.
103.Remontni radovi na Schenck sustavu, blok CTE-TO Zagreb2010.
104.Servis uređaja Bently Nevada, pogon EtilenDioki d.d. Zagreb2010.
105.Isporuka i instalacija opreme za projekt praćenja rotacione opreme u INA d.d.'' po sistemu ''ključ u ruke'' - RN Rijeka (3 turbokompresora, 2 turboagregata (25MW, 8 MW), 2 ventilatora kotla, 918 strojeva s offline (periodičkim) mjerenjima)INA-Industrija nafte d.d.2010.
106.Isporuka i ugradnja Bently Nevada sustava na vijčani kompresor PSA postrojenja u RN RijekaINA-Industrija nafte d.d.2010.
107.Remont Bently Nevada sustava ugrađenog na TG 700MW u NEKNuklearna elektrarna Krško, Slovenija2010.
108.Instalacija i konfiguracija BN dijagnostičkog System1 software na TG 200 MW blokuMaricza
Iztok
Bugarska
2010.
109.Remont BN sustava na plinskim TG u TETO ZagrebTE-TO Zagreb2011.
110.Remont Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu rada turbogeneratora bloka 3TETOL Ljubljana, Slovenija2011.
111.Održavanje i remont Bently Nevada opreme u termoelektrani TrbovljeTE Trbovlje
Slovenija
2011.
112.Proširenje BN dijagnostičkog System1 software na drugi blok (TG 200 MW)Maricza
Iztok
Bugarska
2011.
113.Dogradnja, pregled, kontrola, podešavanje, remont i optimalizacija sistema Bently Nevada turbogeneratora bloka 5 snage 350 MWTE Šoštanj, Slovenija2011.
114.Isporuka i instalacija opreme za projekt praćenja rotacione opreme u INA d.d.'' po sistemu ''ključ u ruke'' - RN Sisak (3 turbokompresora, turboagregat 30MW), 2 ventilatora kotla, 2 vakum pumpe, 1200 strojeva s offline (periodičkim) mjerenjima)INA
RN Sisak
2011.
115.Remont sistema specijalnih mjerenja Bently Nevada na bloku 5TE Kakanj, BiH2011.
116.Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema na bloku 1TE Plomin 12011.
117.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon 3500 Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu napojnih pumpi, te System 1 dijagnostičkog software-aTE Rijeka2011.
118.Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema u na turbogeneratoru 45 MWTE TO Osijek2011.
119.Održavanje i remont Bently Nevada opreme na postrojenju FCCINA
RN Rijeka
2011.
120.Projektiranje, isporuka, montaža, konfiguracija i puštanje u pogon sistema za nadzor, zaštitu i dijagnostiku rada 4 motorkompresora ( 5 MW) po sistemu "ključ u ruke")Croplin,
Podzemno skladište plina Okoli
2011.
121.Isporuka i instalacija opreme za projekt praćenja rotacione opreme u INA d.d.'' po sistemu ''ključ u ruke''Pogon Etan Ivanić Grad, CPS Molve2012.
122.Isporuka opreme i usluga za modernizaciju postojećih mjerenja
vibracija za potrebe PC Proizvodnja gnojiva, pogona DU-KI 2
Petrokemija Kutina2012.
123.Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema na bloku 1 i 2TE Plomin2012.
124.Radovi kontrole, montaže i podešavanja Bently Nevada sustava za nadzor rada i zaštitu turbogeneratora bloka 3TE Šoštanj, Slovenija2012.
125.Usluge revizije sistema specijalnih mjerenja „Bently Nevada“ na bloku 5 u TE KakanjTE Kakanj2012.
126.Upgrade GE HMI servera u komandnoj sali FCC i zamjena lokalnih HMI panela na turbokompresorimaRN Pančevo2012.
127.Ugradnja i proširenje postojećeg Bently Nevada sustava za analizu i monitoring vibracija „System 1“ u Rafineriji nafte Pančevo na svoj novoj kritičnoj rotirajućoj opremi na kompleksu MHC/DHT/HGU/SARURN Pančevo2012.
128.Ugradnja sustava vibrodijagnostike pumpi napojne vodeTE Rijeka2012.
129.Montaža Bently Nevada osjetila na turbogeneratoru 45 MW u
TE-TO Osijek
TE-TO Osijek2012.
130.Verificiranje BN sustava u TE BrestanicaTE Brestanica2012.
131.Remont Bently Nevada sistema za nadzor rada i zaštitu turbogeneratora TE - TrbovljeTE Trbovlje2012.
132.Isporuka prijenosnog sustava za vibrodijagnostiku i balansiranje u TE Nikola Tesla ObrenovacTENT Obrenovac2012.
133.Ispitivanje BN sustava na postrojenju 376 u RN RijekaRN Rijeka2012.
134.Radovi na Bently Nevada sustavima za nadzor rada i zaštitu na rotacijskim strojevima za vrijeme testiranja i puštanja u pogon kompleksa MHC/DHT/HGU/SARURN Pančevo2012.
135.Godišnje održavanje MicroNet i Bently Nevada sustavaRN Pančevo2012.
136.Remont BN sustava na plinskim TG blokova K i L u TETO ZagrebTE-TO Zagreb2012.
137.Remont Bently Nevada sustava na turbogeneratoru 45 MW u
TE-TO Osijek Blok A
TE-TO Osijek2013.
138.Remontni radovi na Bently Nevada i Schenck sustavu, blok CTE-TO Zagreb2013.
139.Remontni radovi na Bently Nevada sistemu na PSP OkoliPSP Okoli2013.
140.Povezivanje GE iFix SCADA-e na Honeywell radne staniceRN Pančevo2013.
141.Održavanje i remont 3500 Bently Nevada sistema na bloku 1TE Plomin2013.
142.Remont Bently Nevada sistema za nadzor i zaštitu rada turbogeneratora bloka 2TETOL Ljubljana, Slovenija2013.
143.Remontni radovi na Bently Nevada sustava za nadzor rada i zaštitu turbogeneratora bloka 4TE Šoštanj, Slovenija2013.
144.Remontni radovi na Bently Nevada sustavu za nadzor vibracija na Bloku 7TE Kakanj2013.
145.Godišnje održavanje GE i Bently Nevada sustavaRN Pančevo2013.
146.Remont BN sustava za nadzor i zaštitu Turbogeneratora u NE KrškoNE Krško2013.
147.Rekonstrukcija sustava nadzora vibracija ventilatora dimnih plinovaTE Plomin2013.
148.Ugradnja osjetila za mjerenje vibracija na crpnoj stanici Sava u TETO ZagrebTE-TO Zagreb2013.
149.Rekonstrukcija sustava nadzora vibracija ventilatora dimnih plinova TE Plomin2013.
150.Ugradnja osjetila za mjerenje vibracija na crpnoj stanici Sava u TETO ZagrebTE-TO Zagreb2013.
151.Projekat "Zamena zastarelog upravljačkog sistema za kontrolu broja obrtaja i anti surge kontrolu kompresora GB 2301/2501/2601", po sistemu "ključ u ruke", RN Pančevo, SrbijaRN Pančevo2014.
152.Godišnje održavanje GE i Bently Nevada sustava RN Pančevo2014.
153.Ugradnja BN sustava na klipne kompresore u RN Sisak i povezivanje na System1 platformuRN Sisak2014.
154.Ugradnja BN sistema na 4 turbolinije u HIP Azotara, nadzor, zaštita i dijagnostikaHIP Azotara Pančevo2014.
155.Godišnje održavanje Bently Nevada sustavaNE Krško2014.
156.Redovni godišnji servis BN sutsava u PSP OkoliPSP Okoli2014.
157.Pregled BN sustava u TE Plomin, Blok1TE Plomin2014.
158.Privremena instalacija BN System1 na testni vibmon serverNE Krško2014.
159.Revizija BN sistema u TE Kakanj, Blok7TE Kakanj2014.
160.Nadogradnja System1 platforme u TE RijekaTE Rijeka2014.
161.Remont BN sustava u TE Plomin, Blok1TE Plomin2014.
162.Remont BN sustava u TE-TO ZagrebTE-TO Zagreb2014.
163.Zamjena BN System1 server računala u NE KrškoNE Krško2014.
164.Redovno i interventno održavanje BN sustava - STSISTSI2014.
165.Montaža i podešavanje BN opreme prilikom remontaNE Krško2014.
166.Ugradnja BN sustava na turbinu TA 30MW u EL-TO ZagrebEL-TO Zagreb2014.
167.Kontrolni radovi prije starta turbogeneratora TE-TO OsijekTE-TO Osijek2014.
168.Projekt nadzora vibracija visokonaponskih agregata u TE-TO OsijekTE-TO Osijek2014.
169.Revizija BN sistema specijalnih mjerenja u TE KakanjTE Kakanj2014.
170.Godišnje održavanje Bently Nevada sustavaNIS RN Pančevo2015.
171.Defektacija BN sistema na TG4 u Natron-Hayat, MaglajNatron-Hayat Maglaj2015.
172.Remont BN i Schenck sustava u TE Plomin, Blok2TE Plomin2015.
173.Godišnji remont BN sustava u PSP OkoliPSP Okoli2015.
174.Remont BN sustava na Bloku 2Energetika Ljubljana2015.
175.Redovno i interventno održavanje BN sustava - STSISTSI2015.
176.Remont BN i Schenck sustava na Bloku C TE-TO Zagreb2015.
177.Kontrola Sustava za regulaciju turbine Bloka 7TE Kakanj2015.
178.Remont BN sustava na Bloku 1TE Plomin2015.
179.Remont BN sustava na Bloku 2TE Plomin2015.
180.Proširenje BN sustava u RN Rijeka na postrojenju 376RN Rijeka2016.
181.Redovno i interventno održavanje BN sustava - STSISTSI2016.
182.Redovno i interventno održavanje BN sustavaRN Pančevo2016.
183.Remont BN sustava na Bloku 1TE Plomin2016.
184.Remont BN sustava na Bloku 2TE Plomin2016.
185.Remont BN sustava na Bloku 1Energetika Ljubljana2016.
186.Remont BN sustavaPSP Okoli2016.
187.Instalacija sustava System1 na blokove 1,2 i 3Energetika Ljubljana2016.
188.Remont BN sustava za nadzor i zaštitu turbogeneratoraNE Krško2016.
189.Instalacija BN sustava na napojnim pumpamaNE Krško2016.
190.Redovno i interventno održavanje BN sustava - STSISTSI2016.