Dijagnostika Referentna lista analiza vibracijskog,mehaničkog i termodinamičkog stanja i ponašanja strojeva ( mašina )

Oops...
Slider with alias slider7 not found.
R.b.OpisGodina
01Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije zračnog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21101+C21101 LP+M 21101+C 21101 HP ) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2 Petrokemije Kutina za remont1994
02Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije plinskog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21102+C21102 LP+C 21102 HP ) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2 Petrokemije Kutina za remont1994
03Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije sinteznog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21103+C21103 LP+C 21103 HP ) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2 Petrokemije Kutina za remont1994
04Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije amonijačnog rashladnog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21105+C21105 LP+C 21105 HP ) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2 Petrokemije Kutina za remont1994
05Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije kompresora ugljičnog dioksida ( turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC22101+C22112 LP+SM 22112+C 22112 HP ) za vrijeme obustave pogona Urea-2 Petrokemije Kutina za remont1994
06Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije zračnog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21101+C21101 LP+M 21101+C 21101 HP ) pogona Amonijak-2 Petrokemije Kutina za vrijeme starta nakon remonta 1994
07Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije plinskog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21102+C21102 LP+C 21102 HP ) pogona Amonijak-2 Petrokemije Kutina za vrijeme starta nakon remonta1994
08Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije sinteznog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21103+C21103 LP+C 21103 HP ) pogona Amonijak-2 Petrokemije Kutina za vrijeme starta nakon remonta1994
09Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije amonijačnog rashladnog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21105+C21105 LP+C 21105 HP ) pogona Amonijak-2 Petrokemije Kutina za vrijeme starta nakon remonta1994
10Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije kompresora ugljičnog dioksida ( turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC22101+C22112 LP+SM 22112+C 22112 HP ) pogona Urea-2 Petrokemije Kutina za vrijeme starta nakon remonta1994
11Analiza vibracijskog stanja turbine TP 21153 i pumpe P 21153 INA Petrokemije, Kutina1995
12Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije zračnog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21101+C21101 LP+M 21101+C 21101 HP ) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2 Petrokemije Kutina 1995
13Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije plinskog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21102+C21102 LP+C 21102 HP ) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2 Petrokemije Kutina 1995
14Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije sinteznog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21103+C21103 LP+C 21103 HP ) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2 Petrokemije Kutina1995
15Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije amonijačnog rashladnog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21105+C21105 LP+C 21105 HP ) za vrijeme obustave pogona Amonijak-2 Petrokemije Kutina1995
16Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije kompresora ugljičnog dioksida ( turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC22101+C22112 LP+SM 22112+C 22112 HP ) za vrijeme obustave pogona Urea-2 INA-Petrokemije Kutina 1995
17Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 INA Petrokemija Kutina koji su predmet Programa održavanja prema stanju ( POPS-a ): 20 parnih turbina , 14 centrifugalnih kompresora, 24 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatora 1995
18Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 INA Petrokemija Kutina koji su predmet Programa održavanja prema stanju ( POPS-a ): 20 parnih turbina , 14 centrifugalnih kompresora, 24 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatora1995
19Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije zračnog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21101+C21101 LP+M 21101+C 21101 HP ) za vrijeme starta pogona Amonijak-2 INA Petrokemije Kutina1995
20Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije plinskog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21102+C21102 LP+C 21102 HP ) za vrijeme starta pogona Amonijak-2 INA Petrokemije Kutina1995
21Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije sinteznog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21103+C21103 LP+C 21103 HP ) za vrijeme starta pogona Amonijak-2 INA Petrokemije Kutina1995
22Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije amonijačnog rashladnog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC21105+C21105 LP+C 21105 HP ) za vrijeme starta pogona Amonijak-2 Petrokemije Kutina1995
23Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 INA Petrokemija Kutina koji su predmet Programa održavanja prema stanju ( POPS-a ): 20 parnih turbina , 14 centrifugalnih kompresora, 24 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatora1995
24Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 INA Petrokemija Kutina koji su predmet Programa održavanja prema stanju ( POPS-a ): 20 parnih turbina , 14 centrifugalnih kompresora, 24 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatora1995
25Analiza vibracijskog stanja svih strojeva ( turbina, LP i HP kompresor, turbine, EM i pumpe uljne konzole ) turboseta sinteznog kompresora ( TC 21103+C 21103LP+C21103HP , P 21143, P 21143 A, TP 21143, PM 21143, P 21153, P 21153 A, TP 21153 , PM 21153 ) pogona Amonijak – 2 INA Petrokemije Kutina1995
26Analiza vibracijskog stanja svih strojeva ( turbina, LP i HP kompresor, turbine, EM i pumpe uljne konzole ) turboseta amonijačnog rashladnog kompresora ( TC 21105+C 21105LP + C 21105 HP , P 21145 ,P21145A, TP 21145, PM 21145 ) pogona Amonijak – 2 INA Petrokemije Kutina1995
27Analiza vibracijskog stanja turboseta TB +B21101 pogona Amonijak – 2 INA Petrokemija Kutina1995
28Analiza vibracijskog stanja turboseta TP +P21104 pogona Amonijak – 2 INA Petrokemije Kutina1995
29Analiza vibracijskog stanja turboseta TP +P21104A pogona Amonijak – 2 INA Petrokemija Kutina1995
30Analiza vibracijskog stanja turboseta TB +B 21101 pogona Amonijak – 2 INA Petrokemija Kutina nakon zamjene rotora turbine1995
31Analiza vibracijskog stanja reduktora SR +P21104 A i turboseta TP 21104A pogona Amonijak – 2 INA Petrokemije Kutina1995
32.Analiza vibracijskog stanja reduktora SR +P21104 A i turboseta TP 21104A pogona Amonijak – 2 INA Petrokemije Kutina nakon popravka1995
33.Analiza vibracijskog stanja hidroturbine THP 21107A pogona Amonijak INA Petrokemije Kutina1995
34.Analiza vibracijskog stanja turboseta TP +P21107B pogona Amonijak – 2 INA Petrokemija Kutina1995
35.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 345 MW ( turbina visokog tlaka + turbina srednjeg tlaka + turbina niskog tlaka + generator ) TE Šoštanj, Slovenija 1995
36.Analiza vibracijskog stanja turbine, reduktora i pumpe TP+SR+P 21107B pogona Amonijak INA Petrokemije Kutina 1995
37.Analiza vibracijskog stanja turbine, reduktora i pumpe TP+SR+P 21107B pogona Amonijak – 2 INA- Petrokemije Kutina nakon pregleda turbine i reduktora1995
38.Analiza vibracijskog stanja turbine TP 21107B pogona Amonijak – 2 INA-Petrokemije Kutina nakon utvrđivanja ponovnog pogoršanja vibracijskog stanja.1995
39.Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije kompresora ugljičnog dioksida ( turbina, niskotlačni kompresor, multiplikator, visokotlačni kompresor - TC22101+C22112 LP+SM 22112+C 22112 HP ) pogona Urea-2 INA-Petrokemije Kutina1995
40.Analiza vibracijskog ponašanja strojeva turboseta ( parna turbina + aksijalni zračni kompresor + centrifugalni nitratni kompresor + plinski ekspander ) Nitratne kiseline 1 - INA Petrokemija Kutina1995
41.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta TP +P21108A pogona Amonijak – 2 INA Petrokemija Kutina1995
42.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta TP+P 21108B pogona Amonijak – 2 INA Petrokemija Kutina
43.Analiza vibracijskog stanja turbine i reduktora TP+SR 21107B pogona Amonijak – 2 INA Petrokemija Kutina nakon popravka1995
44.Analiza vibracijskog stanja turbine TP 21107B pogona Amonijak – 2 INA Petrokemija Kutina nakon utvrđivanja ponovnog pogoršanja vibracijskog stanja.1996
45.Analiza vibracijskog stanja Woodward regulatora turbine TP 21107 A pogona Amonijak – 2 INA Petrokemija Kutina1996
46.Analiza vibracijskog stanja turboseta TP +P21107A pogona Amonijak – 2 INA Petrokemija Kutina nakon remonta turbine1996
47.Analiza vibracijskog ponašanja strojeva turboseta ( parna turbina + aksijalni zračni kompresor + centrifugalni nitratni kompresor + plinski ekspander ) Nitratne kiseline -2 INA Petrokemija Kutina1996
48.Analiza vibracijskog stanja turboseta TP +P21104A pogona Amonijak – 2 INA Petrokemija Kutina1996
49.Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije sinteznog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21103+C21103 LP+C 21103 HP ) pogona Amonijak-2 INA Petrokemije Kutina za vrijeme ustaljenog načina rada 1996
50.Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 INA Petrokemija Kutina koji su predmet Programa održavanja prema stanju ( POPS-a ): 20 parnih turbina , 14 centrifugalnih kompresora, 24 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatora1996
51.Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 INA Petrokemija Kutina koji su predmet Programa održavanja prema stanju ( POPS-a ): 20 parnih turbina , 14 centrifugalnih kompresora, 24 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatora1996
52.Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 INA Petrokemija Kutina koji su predmet Programa održavanja prema stanju ( POPS-a ): 20 parnih turbina , 14 centrifugalnih kompresora, 24 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatora1996
53.Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 INA Petrokemija Kutina koji su predmet Programa održavanja prema stanju ( POPS-a ): 20 parnih turbina , 14 centrifugalnih kompresora, 24 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatora1996
54.Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 INA Petrokemija Kutina koji su predmet Programa održavanja prema stanju ( POPS-a ): 20 parnih turbina , 14 centrifugalnih kompresora, 24 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatora1996
55.Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 INA Petrokemija Kutina koji su predmet Programa održavanja prema stanju ( POPS-a ): 20 parnih turbina , 14 centrifugalnih kompresora, 24 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatora1996
56.Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 INA Petrokemija Kutina koji su predmet Programa održavanja prema stanju ( POPS-a ): 20 parnih turbina , 14 centrifugalnih kompresora, 24 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatora1996
57.Analiza vibracijskog stanja turbolinije TP+P+THP 21107B ( parna turbina+reduktor+pumpa+hidroturbina ) pogona Amonijak – 2 INA Petrokemija Kutina za vrijeme ustaljenog načina rada1997
58.Analiza vibracijskog stanja turbolinije TP+P+THP 21107A ( parna turbina+reduktor+pumpa+hidroturbina ) pogona Amonijak – 2 INA Petrokemija Kutina za vrijeme ustaljenog načina rada1997
59.Analiza vibracijskog stanja strojeva turbolinije sinteznog kompresora ( turbina, niskotlačni kompresor, visokotlačni kompresor - TC21103+C21103 LP+C 21103 HP ) Amonijak-2 INA-Petrokemije Kutina1997
60.Analiza vibracijskog stanja turboseta ( parna turbina+reduktor+pumpa ) TP +P21104 pogona Amonijak – 2 INA-Petrokemija Kutina za vrijeme ustaljenog načina rada1997
61.Analiza vibracijskog stanja turboseta ( parna turbina+reduktor+pumpa ) TP +P21104A pogona Amonijak – 2 INA-Petrokemije Kutina za vrijeme ustaljenog načina rada1997
62.Analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Amonijak – 2 i UREA –2 INA Petrokemija Kutina koji su predmet Programa održavanja prema stanju ( POPS-a ): 20 parnih turbina , 14 centrifugalnih kompresora, 24 pumpe, 2 hidro turbine , 3 ventilatora1997
63.Analiza vibracijskog stanja strojeva uljnih konzola kompresornice pogona Amonijak –2 i UREA – 2 INA-Petrokemije Kutina za vrijeme ustaljenog načina rada ( 7 turbina + 7 pumpi )1997
64.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta zračnog kompresora TC + C 21101 pogona Amonijak – 2 INA-Petrokemija Kutina za vrijeme rada uz poremećaj1997
65.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta zračnog kompresora TC + C 21101 pogona Amonijak INA-Petrokemija Kutina rad turboseta bez poremećaja1997
66.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta zračnog kompresora TC + C 21101 pogona Amonijak – 2 INA-Petrokemije Kutina za vrijeme starta i ustaljenog načina rada1997
67.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta plinskog kompresora TC + C 21102 pogona Amonijak – 2 INA-Petrokemija Kutina za vrijeme za vrijeme starta i ustaljenog načina rada1997
68.Analiza vibracijskog stanja multiplikatora SM 21101 zračnog kompresora pogona Amonijak – 2 INA-Petrokemije Kutina1997
69.Analiza vibracijskog ponašanja parne turbine TC 21103 pogona Amonijak – 2 INA Petrokemija Kutina nakon pregleda u periodu od 19.06.do 23.06.1997.1997
70.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta sinteznog kompresora TC + C 21103 pogona Amonijak – 2 INA Petrokemije Kutina za vrijeme starta i ustaljenog načina rada1997
71.Analiza o vibracijskom stanju strojeva turboseta amonijačnog rashladnog kompresora TC+C21105 pogona Amonijak – 2 INA Petrokemije Kutina1997
72.Analiza vibracijskog stanja turbogeneratora 600 MW Nuklearne elektrarne Krško za vrijeme ustaljenog načina rada 28.10.1997.1997
73.Analiza vibracijskog stanja turboseta TB +B21101 pogona Amonijak – 2 INA Petrokemija Kutina za vrijeme ustaljenog načina rada1997
74.Analiza vibracijskog stanja turboseta TB +B21102 pogona Amonijak – 2 INA Petrokemije Kutina za vrijeme ustaljenog načina rada1997
75.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta kompresora TC + C 22112 pogona UREA -2 INA Petrokemija Kutina za vrijeme starta i ustaljenog načina rada1997
76.Analiza vibracijskog stanja generatora i uzbudnika turbogeneratora 345 MW bloka 5 TE Šoštanj, Slovenija 1997
77.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta kompresora GT201 + C201LP+201HP Nafta Lendava, Slovenija za vrijeme starta 1998
78.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 200 MW ( blok 5) TE “ Tuzla “1998
79.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 215 MW ( blok 6 ) TE “ Tuzla “1998
80.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 200 MW ( blok 5 ) TE “Tuzla”1998
81.Analiza vibracijskog ponašanja turbosetova TC+C21101,TC+C21102, TC+C21103 i TC+C21105 pogona Amonijak-2 INA Petrokemije Kutina1998
82.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta DUKI 2 INA Petrokemije Kutina1998
83.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta C21102 pogon Amonijak-2 INA Petrokemije Kutina1998
84.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta C21101 pogon Amonijak-2 INA Petrokemije Kutina1998
85.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta TC+C21102 pogon Amonijak-2 INA Petrokemije Kutina1998
86.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta TC+C21103 pogon Amonijak-2 INA Petrokemije Kutina1998
87.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta TC+C21105 pogon Amonijak-2 INA Petrokemije Kutina1998
88.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta DUKI 1 INA-Petrokemije Kutina1998
89.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 200 MW ( blok 5 ) TE “ Tuzla “ za vrijeme ustaljenog načina rada1998
90.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 200 MW ( blok 5 ) TE “ Tuzla “ za vrijeme ustaljenog načina rada1998
91.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 100 MW ( blok 3 ) TE “ Tuzla “ za vrijeme ustaljenog načina rada1998
92.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta GT201 + C201+201 Nafta Lendava za vrijeme obustave1998
93.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta kompresora GT201 + C201LP+201HP, Nafta Lendava, Slovenija za vrijeme starta 1998
94.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora Papirnice Radeče za vrijeme ustaljenog načina rada1999
95.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 345 MW ( blok 5) TE Šoštanj za vrijeme ustaljenog načina rada1999
96.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 215 MW ( blok 6) TE “Tuzla “ za vrijeme ustaljenog načina rada1999
97.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 345 MW ( blok 5 ) TE Šoštanj za vrijeme ustaljenog načina rada1999
98.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R1 Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada1999
99.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R2 Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada1999
100.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R3 Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada1999
101.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R3 Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada1999
102.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R1 Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada1999
103.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R2 Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada1999
104.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R3 Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada1999
105.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta kompresora R3 HIP Petrohemija Pančevo ustaljeni način rada1999
106.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta kompresora R3 HIP Petrohemija Pančevo ustaljeni način rada1999
107.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta kompresora R3 HIP Petrohemija Pančevo nakon starta1999
108.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R1 Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada1999
109.Analiza vibracijskog ponašanja uljne pumpe turboseta R1 Etilena HIP Petrohemije Pančevo1999
110.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 200 MW ( blok 5 ) TE “ Tuzla “ za vrijeme ustaljenog načina rada2000
111.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R1 Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada2000
112.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R2 Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada2000
113.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R3 Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada2000
114.Analiza vibracijskog ponašanja ventilatora kotla B Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada2000
115.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta napojne pumpe P 1001A Etilena HIP Petrohemije Pančevo, S i CG 2000
116.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta napojne pumpe P 1001B Etilena HIP Petrohemije Pančevo, S i CG2000
117.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta napojne pumpe P 1001C Etilena HIP Petrohemije Pančevo, S i CG2000
118.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 50 MW bloka 3 Termoelektrane Toplarne Ljubljana za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave za remont2000
119.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 30 MW bloka 1 Termoelektrane Toplarne Ljubljana za vrijeme ustaljenog načina rada2000
120.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 30 MW Energane Rafinerije Nafte Sisak za vrijeme starta, ustaljenog načina rada i obustave2000
121.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta kompresora GT201 + C201+201 u startu Nafta Lendava u ustaljenom načinu rada2000
122.Analiza problema povećanih vibracija turbine TGB 2501 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo s preporukama za rad2000
123.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbine TGB 2301 i kompresora GB 2301 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo s preporukama za rad2000
124.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta kompresora R1 R2 pogona Etilen HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada2000
125.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R2 pogona Etilen HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada2000
126.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R3pogona Etilen HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada2000
127.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbine TGB 2301 i kompresora GB 2301 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo za vrijeme starta , ustaljenog načina rada i obustave s preporukama za rad2000
128.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboseta R1 Etilena HIP Petrohemije Pančevo nakon remonta i demagnetizacije2000
129.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboseta R2 HIP Petrohemija Pančevo za vrijeme starta i ustaljenog načina rada uz podizanje opterećenja2000
130.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboseta R3 Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme starta i ustaljenog načina rada2000
131.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboseta GT201 + G201+202 pogona Metanol Nafta Lendave za vrijeme ustaljenog načina rada2001
132.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 7 MW pogon Energetika Nafta Lendave za vrijeme ustaljenog načina rada2001
133.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboseta GT201 + C201+202 Nafta Lendave za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave2001
134.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja ventilatora rashladnih tornjeva Energetike Nafta Lendave za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave2001
135.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 7 MW pogon Energetika Nafta Lendave za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave2001
136.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 7 MW pogon Energetika Nafta Lendave za vrijeme starta i ustaljenog načina rada2001
137.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta GT201 + C201+202 pogona Metanol Nafta Lendave za vrijeme starta ustaljenog načina rada2001
138.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboseta R1 R2 pogona Etilen HIP Petrohemije Pančevo nakon remonta i demagnetizacije2001
139.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R2 pogona Etilen HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme starta i ustaljenog načina rada uz podizanje opterećenje2001
140.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboseta R3 pogona Etilen HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme starta i ustaljenog načina rada uz podizanje opterećenja2001
141.Balansiranje i analiza vibracijskog stanje ventilatora CM-102AX pogona Etan (Ivanić Grad ) INA-Naftaplian2001
142.Balansiranje i analiza vibracijskog stanja ventilatora CM-102BX pogona Etan (Ivanić Grad ) INA-Naftaplian2001
143.Balansiranje i analiza vibracijskog stanje ventilatora CM-103X pogona Etan (Ivanić Grad ) INA-Naftaplian2001
144.Balansiranje i analiza vibracijskog stanje ventilatora CM-701BX pogona Etan (Ivanić Grad ) INA-Naftaplian2001
145.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 215 MW ( blok 6 ) TE “ Tuzla “ za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave uz poseban osvrt na problem povišenih vibracija ležajeva br. 5 i 62001
146.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 210 MW ( blok 5 ) TE “ Tuzla “ za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave2001
147.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora tlaka Ta1 i Ta2 Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Hrvatska 2001
148.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora odsisaOa1 i Oa2 Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Hrvatska2001
149.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora tlaka Tb1 i Tb2 Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Hrvatska2001
150.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora odsisa Ob1 i Ob2 Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Hrvatska2001
151.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora tlaka Tc1 i Tc2 Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Hrvatska2001
152.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora odsisa Oc1 i Oc2 Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Hrvatska2001
153.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora tlaka Td1 i Td2 Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Hrvatska2001
154.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora Od1 i Od2 Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Hrvatska2001
155.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora tlaka Te1 i Te2 Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Hrvatska2001
156.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora tlaka Tf1 i Tf2 Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Hrvatska2001
157.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora odsisa Oef1 i Oef2 Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Hrvatska2001
158.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora tlaka Tg1 i Tg2 Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Hrvatska2001
159.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije ventilatora odsisa Og1 i Og2 Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb, Hrvatska2001
160.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 215 MW ( blok 6 ) TE “ Tuzla “ za vrijeme starta i ustaljenog načina rada2001
161.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R1 Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada2001
162.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R2 Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada2001
163.Analiza vibracijskog ponašanja turboseta R3 Etilena HIP Petrohemije Pančevo za vrijeme ustaljenog načina rada2001
164.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije vijčanog kompresora C-160 A pogona PSP Okoli, INA-Naftaplina2001
165.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije vijčanog kompresora C-160 B pogona PSP Okoli, INA-Naftaplina2001
166.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbolinije TGB+B 2501 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo, Jugoslavija2001
167.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 210 MW ( blok 5 ) TE “ Tuzla “ za vrijeme starta i ustaljenog načina rada2001
168.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbolinije TGB+B 2501 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo, Jugoslavija 2001
169.Analiza problema visokih vibracija diesel-agregata INA-Naftaplin, Ivaničko Graberje2001
170.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata 30 MW bloka 1 TE Šoštanj, Slovenija, za vrijeme ustaljenog načina rada kod različitih tereta i obustave za remont2001
171.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata 30 MW bloka 2 TE Šoštanj, Slovenija, za vrijeme ustaljenog načina rada kod različitih tereta i obustave za remont2001
172.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata 30 MW bloka 1 TE Šoštanj, Slovenija, za vrijeme starta i ustaljenog načina rada kod različitih tereta nakon remonta2001
173.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata 30 MW bloka 2 TE Šoštanj, Slovenija, za vrijeme starta i ustaljenog načina rada kod različitih tereta nakon remonta2001
174.Mjerenje i analiza vibracijskog stanja ventilatora RDP ( čistilna naprava ) TE Šoštanj, Slovenija2001
175.Ekspertiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 345 MW bloka 5 TE Šoštanj, Slovenija s posebnim osvrtom na problema povišenih vibracija ležajeva br.1 i 2 2001
176.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 345 MW bloka 5 TE Šoštanj, Slovenija, za vrijeme startova 04. i 05.11. 20012001
177.Analiza vibracijskog stanje i ponašanja turboseta GT201 + G201+202 pogona Metanol Nafta Lendave za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave za remont2001
178.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 7 MW pogon Energetika Nafta Lendave za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave za remont2001
179.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije kotlovskog ventilatora OE Energetika, Nafta Lendave za vrijeme ustaljenog načina rada 2001
180.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva linije turbinske pumpe 2 OE Energetike, Nafta Lendave za vrijeme ustaljenog načina rada 2001
181.Izrada programa ispitivanja uzroka povišenih vibracija na ležajevima br. 1 i 2 turbine 345 MW bloka 5 Termoelektrarne Šoštanj, Slovenija 2001
182.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva linije Puhala P1 pogona Formalin 1, Nafta Lendave za vrijeme ustaljenog načina rada2002
183.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva linije Puhala P2 pogona Formalin 3, Nafta Lendave za vrijeme ustaljenog načina rada2002
184.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva linije Puhala P2 pogona Formalin 1, Nafta Lendave za vrijeme ustaljenog načina rada2002
185.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva linije Puhala P1 pogona Formalin 3, Nafta Lendave za vrijeme ustaljenog načina rada2002
186.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva i temelja turbogeneratora 100 MW bloka 5 TE “ Kakanj “Kakanj, B i H, za vrijeme ustaljenog načina rada s ocjenom pogodnosti temelja za ugradnju druge turbine2002
187.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 7 MW pogon Energetika Nafta Lendave za vrijeme starta i ustaljenog načina rada nakon remonta2002
188.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbopuhala C-17 pogona Etan, INA-Naftaplina, Ivanić Grad, za vrijeme starta i ustaljenog načina rada 2002
189.Analiza vibracijskog stanja i balansiranje ventilatora tlaka TA1 sekcije A Kliničke bolnice “ Dubrava “, Zagreb2002
190.Analiza vibracijskog stanja i balansiranje ventilatora tlaka TA2 sekcije A Kliničke bolnice “ Dubrava “, Zagreb2002
191.Analiza problema povišenih kompresora turbolinije TGB+B 2501 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo, SR Jugoslavija 2002
192.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije TGB+B 2301 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo, SR Jugoslavija za vrijeme ustaljenog načina rad i obustave za remont2002
193.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije TGB+B 2501 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo, SR Jugoslavija za vrijeme ustaljenog načina rad i obustave za remont2002
194.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva i temelja turbogeneratora 100 MW bloka 6 TE “ Kakanj “Kakanj, B i H, za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave za remont 2002
195.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije TGB+B 2301 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo, SR Jugoslavija za vrijeme starta i ustaljenog načina rad nakon remonta2002
196.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije TGB+B 2501 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo, SR Jugoslavija za starta i vrijeme ustaljenog načina rad nakon remonta2002
197.Analiza problema povišenih vibracija na ležajevima br. 1 i 2 na ležajevima br. 1 i 2 turbine 345 MW bloka 5 Termoelektrarne Šoštanj, Slovenija2002
198.Analiza problema povišenih vibracija turbine TGB 2501 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo, SR Jugoslavija za vrijeme starta i vrijeme ustaljenog načina rad nakon remonta2002
199.Analiza problema povišenih vibracija kompresora B 2501 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo, SR Jugoslavija nakon remonta2002
200.Analiza problema povišenih vibracija kompresora B 2301 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo, SR Jugoslavija nakon remonta2002
201.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva plinskog turbogeneratora Pogona Etan ( Ivanić Grad ) INA-Naftaplina, Hrvatska 2002
202.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinske turbine 70 MW turbogeneratora GT-1 Termoelektrane-Toplane, Zagreb, Hrvatska 2002
203.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinske turbine 70 MW turbogeneratora GT-2 Termoelektrane-Toplane, Zagreb, Hrvatska 2002
204.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 110 MW bloka 6 TE “ Kakanj “Kakanj, B i H, za vrijeme starta i ustaljenog načina rada 2002
205.Analiza vibracijskog ponašanja turbogeneratora 200 MW ( blok 5 ) TE “ Tuzla “ za vrijeme ustaljenog načina rada2002
206.Analiza pogoršanja vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 210 MW TE Plomin, Plomin, Hrvatska 2002
207.Analiza problema povišenih vibracija plinske turbine 110 MW turbogeneratora GT-14 Termoelektrarne Brestanica, Slovenija 2002
208.Analiza vibracijskog stanja plinske turbine 110 MW turbogeneratora GT-14 Termoelektrarne Brestanica, Slovenija nakon remontnih radova 2002
209.Analiza pogoršanja vibracijskog stanja turbine 345 MW Termoelektrarne Šoštanj, Slovenija 2002
210.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 1 pogona ETAN, Ivanić Grad, INA-Naftaplin 2002
211.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 100 MW bloka 3 nakon remonta u 08. mjesecu TE “ Tuzla, Tuzla, BiH s osvrtom na problem vibracija na mjestu ležajeva br. 4 i 52002
212.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja svih strojeva turbogeneratora 100 MW bloka 3 TE “ Tuzla, Tuzla, BiH s posebnom analizom problema visokih vibracija na mjestu ležaja br. 1 s modeliranjem samog ležaja2002
213.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja svih strojeva turbogeneratora 200 MW bloka 4 TE “ Tuzla, Tuzla, BiH nakon remonta i rekonstrukcije s izradom referentne baze vibracijskih i drugih podataka 2002
214.Analiza vibracijskog stanja svih strojeva ( plinska turbina, reduktor, generator ) 110 MW turbogeneratora GT-15 Termoelektrarne Brestanica, Slovenija 2002
215.Analiza problema povišenih vibracija i havarija ležaja br. 2 turbine 345 MW Termoelektrarne Šoštanj, Šoštanj, Slovenija s izradom preporuka za modifikaciju konstrukcije2002
216.Analiza problema povišenih vibracija turbopuhala C-17 B s balansiranjem rotora pogona Etan, INA-Naftaplina, Ivanić Grad, Hrvatska2003
217.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 2 pogona ETAN, Ivanić Grad, INA-Naftaplin 2003
218.Izrada programa održavanja po stanju ( redovita vibrodijagnostika ) 46 strojeva Termoelektrarne Šoštanj, Slovenija 2003
219.Bazna analiza vibracijskog stanja 46 strojeva TE Šoštanj ( turboagregati 345 MW, 275 MW, 75 MW, 2X30 MW ), napojne pumpe, ventilatori,...2003
220.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog turboagregata ( turbina, reduktor, generator ) snage 23 MW bloka 3 TE Brestanica, Slovenija 2003
221.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 2 pogona ETAN, Ivanić Grad, INA-Naftaplin2003
222.Analiza vibracija turbopuhala C-17 pogona Etan, INA-Naftaplina, Ivanić Grad, Hrvatska2003
223.Referentna analiza klipnog kompresora pogona Etan, INA-Naftaplina, Ivanić Grad, Hrvatska2003
224.Analiza klipnog kompresora pogona Etan nakon preinake, INA-Naftaplina, Ivanić Grad, Hrvatska2003
225.Analiza problema povišenih vibracija kompresora GB 2501 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo, SiCG2003
226.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog turboagregata ( turbina, reduktor, generator ) snage 23 MW bloka 2 TE Brestanica, Slovenija2003
227.Analiza vibracijskog stanja turbine 345 MW Termoelektrarne Šoštanj, Slovenija2003
228.Analiza vibracijskog stanja svih strojeva ( plinska turbina, reduktor, generator ) 110 MW turbogeneratora GT-14 Termoelektrarne Brestanica, Slovenija2003
229.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja svih strojeva turbogeneratora 200 MW bloka 5 TE “ Tuzla, Tuzla, BiH nakon remonta i rekonstrukcije s izradom referentne baze vibracijskih i drugih podataka2003
230.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 32 MW TE-TOL, Ljubljana, Slovenija 2003
231.Analiza vibracijskog stanja svih strojeva ( plinska turbina, reduktor, generator ) 110 MW turbogeneratora GT-15 Termoelektrarne Brestanica, Slovenija2004
232.Analiza vibracijskog stanja generatora 75 MW bloka 3 Termoelektrarne Šoštanj, Slovenija za vrijeme kompleksnog testiranja generatora sa ciljem utvrđivanja uzroka povremeno povišenih vibracija 2004
233.Analiza vibracijskog stanja turbine 75 MW bloka 3 Termoelektrarne Šoštanj, Slovenija za vrijeme kompleksnog testiranja generatora sa ciljem utvrđivanja uzroka povremeno povišenih vibracija 2004
234.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog turboagregata ( turbina, reduktor, generator ) snage 23 MW bloka 1 TE Brestanica, Slovenija2004
235.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog turboagregata ( turbina, reduktor, generator ) snage 23 MW bloka 2 TE Brestanica, Slovenija2004
236.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja elektromotora i reduktora ekstrudera pogona PE DIOKI d.d. Zagreb, Hrvatska 2004
237.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 210 MW bloka 2 TE Plomin, Hrvatska 2004
238.Analiza vibracijskog stanja strojeva 110 MW turbogeneratora GT-14 Termoelektrarne Brestanica, Slovenija za vrijeme starta, ustaljenog načina rada i obustave nakon remontnih radova2004
239.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora bloka 3 TE Šoštanj, Slovenija, nakon remonta 2004
240.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora bloka 1 TE Šoštanja, Slovenija s dijagnosticiranjem stanja pred remont 2004
241.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja elektromotora i ventilatora tlaka 2 klime G KB Dubrava, Zagreb za vrijeme ustaljenog načina rada 2004
242.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja elektromotora i ventilatora odsisa 1 klime B KB Dubrava, Zagreb za vrijeme ustaljenog načina rada2004
243.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja elektromotora i ventilatora odsisa 2 klime B KB Dubrava, Zagreb za vrijeme ustaljenog načina rada2004
244.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja elektromotora i ventilatora vešeraja KB Dubrava, Zagreb i balansiranje 2004
245.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog turboagregata ( turbina, reduktor, generator ) snage 23 MW bloka 3 TE Brestanica, Slovenija2004
246.Sanacija i balansiranje te analiza vibracijskog stanja i ponašanja elektromotora i ventilatora spalionice KB Dubrava, Zagreb 2004
247.Analiza vibracijskog stanja i balansiranje linije pumpe 807a pogona ETAN, Ivanić Grad, INA-Naftaplina d.d. Zagreb2004
248.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora bloka 1 TE Šoštanja, Slovenija s dijagnosticiranjem stanja nakon remonta2004
249.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora bloka 2 TE Šoštanja, Slovenija s dijagnosticiranjem stanja prije remonta2004
250.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora bloka 2 TE Šoštanja, Slovenija s dijagnosticiranjem stanja nakon remonta2004
251.Analiza uzroka problema visokih vibracija kompresora GB 2501 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo, SiCG, 2004
252.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja s balansiranjem linije ventilatora vešeraja KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska2004
253.Ispitivanje i defektiranje vibracija na gorioniku rotacione peći GD Granit AD, Podružnica Zagreb, Asfaltna baza Okućani, Hrvatska 2004
254.Dijagnosticiranje stanja i balansiranje ventilatora za propuhivanje turbinskog prostora pogona Etan, Ivanić Grad, INA-Naftaplina, Zagreb2004
255.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 32 MW bloka 1 TE-TOL Ljubljana, Slovenija 2004
256.Analiza vibracijskog stanja i balansiranje rotora elektromotora 90 kW za Mato el-d. Ivanić Grad2004
257.Analiza stanja linije ventilatora odsisa vešeraja KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska 2004
258.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 1 pogona ETAN, Ivanić Grad, INA-Naftaplin2004
259.Balansiranje rotora elektromotora 55 kW za formu Mato el-d Ivanić Grad, Hrvatska 2004
260.Analiza vibracijskog stanja linije kompresora C-801A pogona Etana, INA Naftaplina, Ivanić Grad, Hrvatska 2004
261.Analiza vibracijskog stanja linije kompresora C-801B pogona Etana, INA Naftaplina, Ivanić Grad, Hrvatska 2004
262.Optimalizacija software-a SYSTEM1 proizvođača Bently Nevada sistema za nadzor, zaštitu i dijagnostiku rada turbogeneratora 289 MW bloka 4 TE Šoštanj2004
263.Ekspertiza vibracijskog stanja i ponašanja turbine i generatora 289 MW bloka 4 Termoelektrarne Šoštanj, Slovenija 2004
264.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 1 pogona ETAN, Ivanić Grad, INA-Naftaplin2005
265.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora snage 125 MW TE Plomin prije remonta2005
266.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva napojne pumpe bloka 1 TE Plomin prije remonta2005
267.Analiza vibracijskog stanja turbogeneratora snage 32 MW bloka 1 Termoelektrarne-Toplarne Ljubljana, Slovenija s posebnim osvrtom na stanje prednjeg ležajnog bloka turbine 2005
268.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 320 MW TE Rijeka nakon remonta2005
269.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora snage 115 MW bloka 4 TE Brestanica, Slovenija nakon balansiranja 2005
270.Ocjena rizičnosti, izrada programa održavanja po stanju i bazna analiza vibracijskog stanja strojeva pogona Messer Kutina, Hrvatska2005
271.Analiza vibracija i balansiranje turbine 100 MW bloka 3 u TE Tuzla2005
272.Analiza vibracija i modeliranje cjevovoda mjernih linija INA-naftaplin, PSP Okoli, Okoli2005
273.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora GT1INA-Naftaplina, pogon Etan, Ivanić Grad za vrijeme ustaljenog načina rada 30.01.2006.2006
274.Analiza vibracijskog i mehaničkog stanja strojeva linija strojeva 1 do 4 u Messer Kutina2006
275.Analiza uzroku povišenih vibracija turbogeneratora 45 MW bloka 3 Termoelektrarne-toplarne Ljubljana, Slovenija za vrijeme starta 12.02.2006.2006
276.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbine NT i generatora turboagregata 125 MW bloka 1 pogona TE Plomin2006
277.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboagregata bloka 1 pogona TE Plomin tijekom obustave 06.03.2006.2006
278.Balansiranje drobilice TESAB 1012-4 u kamenolomu Šumber2006
279.Analiza vibracijskom stanju i ponašanju booster primarnog kompresora DIOKI d.d. Zagreb tijekom startova, obustava i ustaljenog načina rada 07.10.2005. i 16.03.2006.2006
280.Analiza analizi vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije TGB+ B 2501 pogona FCC NIS Rafinerije Pančevo, S i CG, s posebnom analizom rada kompresora2006
281.Analiza vibracijskog stanju i ponašanja strojeva turboagregata 45 MW TE-TO Osijek za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave za remont2006
282.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 210 MW bloka 2 TE Plomin za vrijeme ustaljenog načina rada, obustave i starta u travnju 2006. god.2006
283.Analiza problema visokih amplituda osovinskih vibracija rukavca br. 1. turbine visokog tlaka turbogeneratora 125 MW bloka 1 TE Plomin nakon remonta2006
284.Analiza i visokih amplituda osovinskih vibracija rukavca br.1 turbine visokog tlaka turbogeneratora 125 MW bloka 1 TE Plomin nakon četvrtog starta2006
285.Analiza porasta amplituda osovinskih vibracija rukavca br. 5. turbine NT turbogeneratora 125 MW bloka 1 TE Plomin2006
286.Analiza balansiranja ventilatora u sušari dehidriranih proizvoda Sirela Bjelovar2006
287.Analiza visokih amplituda vibracija rotora generatora turboagregata 320 MW TE Rijeka za vrijeme obustave 21.10.2006. god.2006
288.Analiza vibracijskom stanju i ponašanju strojeva turboagregata 45 MW TE-TO Osijek za vrijeme starta i ustaljenog načina nakon remonta te za vrijeme starta i ustaljenog načina rada 26.11.2006. nakon popravka generatora2006
289.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboagregata 125 MW bloka 1 pogona TE Plomin tijekom startova i ustaljenog načina rada nakon remonta2006
290.Analiza problema visokih amplituda osovinskih vibracija rukavca br. 1 turbine visokog tlaka turbogeneratora 125 MW bloka 1 TE Plomin nakon remonta2006
291.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbopuhala C-17-A INA-Naftaplina, pogon Etan, Ivanić Grad, za vrijeme ustaljenog načina rada 26.07.2006.2006
292.Balansiranje drobilice TESAB 1012-4 u kamenolomu Šumber2007
293.Izvještaj o vibracijskom stanju i ponašanju turbogeneratora GT1 INA-Naftaplina d.d., Pogona Etan, Ivanić Grad, dana 10.05.2007.2007
294.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 TE Plomin u periodu 05.04. do 04.05.07. te za vrijeme obustave za reviziju 04./05. 2007.2007
295.Analiza vibracijskog stanja strojeva linije strojeva 4. u Messer Kutina2007
296.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboagregata 345 MW bloka 5 TE Šoštanj, Slovenija, za vrijeme rasterećivanja i obustave pred remont dana 26./27. 04. 2007.2007
297.Balansiranje ventilatora rashladnog tornja br. 1. Tang, Nova Gradiška 2007
298.Balansiranje drobilice TESAB 1012-4 u kamenolomu Šumber2007
299.Analiza vibracijskog stanja i balansiranje ventilatora 1 sekcije tlaka klime D u KB Dubrava, Zagreb2007
300.Centriranje i analiza vibracijskog stanja nakon radova linija strojeva 1 i 3 Messer Kutina2007
301.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 210 MW bloka 2 TE Plomin za vrijeme ustaljenog načina rada, obustave i starta u travnju 2006. godine.2007
302.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 TE Plomin u periodu od remonta do 26.02.2007.2007
303.Analiza vibracijskog stanja i balansiranje ventilatora tlaka 2 sekcije klime C u KB Dubrava, Zagreb.2007
304.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 TE Plomin u periodu od 05.04. do 04.05.07. te za vrijeme obustave za reviziju 04./05. 2007.2007
305.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora Energane 2 u RN Sisak za vrijeme testiranja s posebnim osvrtom na stanje srednjeg ležajnog bloka2007
306.Analiza vibracijskog stanja turboagregata 5 MW Radeče papira d.d. za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave dana 10. i 11. 08. 2007.2007
307.Analiza vibracija linije strojeva LS5 kompresora CO2 prilikom ustaljenog načina rada 17.07.2007. nakon centriranja2007
308.Studijska analiza povećanih vibracija ležajnog bloka br. 2 ( stražnji ležaj turbine + prednji ležaj generatora ) turboagregata snage 30 MW INA Rafinerija nafte Sisak ( turboagregat je bio instrumentiran na 72 mjerna mjesta (turbina, generator, temeljna ploča, temelji), a podaci su sakupljani za vrijeme 18 startova, obustava i opterećivanja turboagregata2007
309.Analiza vibracijskog stanja i balansiranja ventilatora 1 sekcije tlaka klime D 16.06.2007. u KB Dubrava, Zagreb2007
310.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata 345 MW bloka 5 TE Šoštanj, Slovenija, za vrijeme starta, opterećivanja i ustaljenog načina rada nakon remonta2007
311.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboagregata 45 MW TE-TO Osijek za vrijeme starta i ustaljenoga načina rada nakon revizije 29.06.2007.2007
312.Analiza povećanih vibracija stražnjeg ( br. 7. ) rukavca i ležaja generatora turboagregata snage 125 MW bloka 1 TE Plomin2007
313.Analiza uzroka problema visokih vibracija ventilatora dimnih plinova 2 bloka 6 TE "Tuzla", Tuzla, B i H.2007
314.Analiza vibracijskog stanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 TE Plomin za vrijeme starta i ustaljenog načina rada nakon revizijskih radova.2007
315.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja glavnog ventilatora filtera peći u ITV2007
316.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora 32 MW bloka 1 TE-TOL Ljubljana, Slovenija, 09.12.2007. prije i nakon demontaže zupčanika u prvom ležajnom bloku2007
317.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja Hyper kompresora BC-101 Postrojenja Polietilen Dina Petrokemija d.d. u periodu od 06.12.2007.godine.2007
318.Analiza vibracijskog i mehaničkog stanja strojeva linija strojeva 1 do 4 u Messer Kutina prije remonta2007
319.Balansiranje ventilatora ciklona u Rockwool Adriatic d.o.o.2007
320.Balansiranje drobilice TESAB 1012-4 u Kamenolomu Šumber2007
321.Analizi vibracijskog stanja i ponašanja generatora snage 125 MW bloka 1 TE Plomin s posebnim osvrtom na vibracije kućišta generatora2007
322.Centriranje, balansiranje i analiza vibracijskog stanja linije ventilatora tlaka 1 sekcije klime D u KB Dubrava, Zagreb.2007
323.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboseta sinteznog kompresora pogona Metanol NAFTA Petrochem d.o.o. Lendava, za vrijeme ustaljenog načina rada 21.01.2008. godine. 2008
324.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora Energane INA Maziva Rijeka za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave dana 27.01.2008.2008
325.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboseta sinteznog kompresora pogona Metanol NAFTA petrochem d.o.o. Lendava, za vrijeme ustaljenoga načina rada i poremećaja u periodu od 04.02. do 11.02.2008. godine.2008
326.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja pumpe Sundyne DPF-103A u Dina Petrokemija d.d.2008
327.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva Energetike u Nafta petrochem d.o.o. Lendava, za vrijeme ustaljenog načina rada 19.02.2008. 2008
328.Balansiranje ventilatora zapadnog rashladnog tornja u Messer Croatia plin Kutina2008
329.Analiza vibracijskog stanja i balansiranje ventilatora tlaka 1 sekcije klime E u KB Dubrava, Zagreb.2008
330.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linija ventilatora rashladnih tornjeva, elektromotora linija pumpi i reduktora turboagregata pogona Energetika u Nafta petrochem d.o.o. Lendava, za vrijeme ustaljenog načina rada 06.03.2008. godine.2008
331.Analiza vibracijskog i procesnom stanja i ponašanja kompresora 313-K-002 pogona Platforming 2 INA Rafinerija Rijeka za vrijeme testiranja 13.03.2008. godine.2008
332.Balansiranje drobilice TESAB 1012-4 u kamenolomu Šumber.2008
333.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 TE Plomin za vrijeme rasterećenja i obustave 13.04.2008.2008
334.Balansiranje ventilatora rashladnog tornja br. 2. Messer Kutina2008
335.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja wet gas kompresora 323-GC-1 pogona FCC u RN Rijeka za vrijeme starta i ustaljenog načina rada između 14. i 17. 04. 2008. godine2008
336.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja blowera 323-FC-1 pogona FCC RN Rijeka za vrijeme starta i ustaljenog načina rada 10. i 11.04. 2008. godine2008
337.Analiza vibracijskog i procesnog stanja i ponašanja kompresora 313-K-002 pogona platforming 2 INA Rafinerija nafte Rijeka nakon remonta i sanacije problema visokih vibracijskih amplituda tokom 04. mjeseca 2008. godine2008
338.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 TE Plomin za vrijeme starta, opterećivanja i rada pod punim teretom.2008
339.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora 200 MW bloka 4. TE " Tuzla ", Tuzla, B i H, za vrijeme ustaljenog načina rada i obustave 05.06.2008. god.2008
340.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linija ventilatora klima komora York Selk d.d. Kutina.2008
341.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora GT1 27.06.2008. u INA Naftaplin d.d. pogon Etan, Ivanić Grad.2008
342.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja brusilice Jung 3 linije Siemens u Selk d.d. Kutina za vrijeme praznog hoda i brušenja nakon zamjene servomotora2008
343.Balansiranje drobilice TESAB 1012-4 u kamenolomu Šumber2008
344.Mjerenje ravnosti laserskim uređajem i analiza vibracijskog stanja i ponašanja brusilice Jung 2 i 3 linije Siemens u Selk d.d. Kutina za vrijeme praznog hoda i brušenja2008
345.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata 5 MW Radeče papira d.d. za vrijeme ustaljenog načina rada, obustava i startova 08.08.2008.2008
346.Analiza vibracijskog stanja temelja hyper kompresora BC 101 pogona Polietilen DINA Petrokemije d.d. Omišalj2008
347.Mjerenje ravnosti laserskim uređajem i analiza vibracijskog stanja i ponašanja brusilice Jung 1 i 2 linije Siemens u Selk d.d. Kutina za vrijeme praznog hoda i brušenja 14.08.2008.2008
348.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja pumpe 2 grane 2 kotlovnice i pumpe rashlade EFG-2 KB Dubrava, Zagreb2008
349.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja plinskog motora i klipnog kompresora IR KVR A pogona Etan, Ivanić Grad, za vrijeme ustaljenog načina rada i variranja broja okretaja 14.07.2008. 2008
350.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja dviju linija pumpi u KB Dubrava, Zagreb2008
351.Analiza problema i balansiranje drobilice u kamenolomu Sv. Mikula2008
352.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije krek gas kompresora pogona Etilen HIP Petrohemije Pančevo, Srbija prije i za vrijeme obustave za remont2008
353.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije propilenskog rashladnog kompresora pogona Etilen HIP Petrohemije Pančevo, Srbija prije i za vrijeme obustave za remont2008
354.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije etilenskog kompresora pogona Etilen HIP Petrohemije Pančevo, Srbija prije i za vrijeme obustave za remont2008
355.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije propilenskog rashladnog kompresora pogona Etilen HIP Petrohemije Pančevo, Srbija za vrijeme starta i opterećivanja nakon remonta 2008
356.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije etilenskog kompresora pogona Etilen HIP Petrohemije Pančevo, Srbija za vrijeme starta i opterećivanja nakon remonta2008
357.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbolinije krek gas kompresora pogona Etilen HIP Petrohemije Pančevo, Srbija za vrijeme starta i opterećivanja nakon remonta2008
358.Termodinamička ocjena stanja turbine GT-201 i kompresora G-201+G-202 turbolinije sinteznog kompresora pogona Metanol, Nafte-petrochem Lendava, Slovenija2008
359.Analiza problema vrlo visokih amplituda vibracija turboagregata 12 MW Rafinerije nafte Bosanski Brod, R Srpska, BiH2008
360.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboagregata snage 30 MW INA Rafinerija nafte Sisak nakon modifikacije srednjeg ležajnog bloka, RN Sisak, Hrvatska2009
361.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva plinskog turboagregata GT-1 pogona Etan, Ivanić Grad, Hrvatska2009
362.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboagregata snage 30 MW INA Rafinerija nafte Sisak za vrijeme testiranja nakon provedenih kontrola mehaničkog stanja s posebnim osvrtom na srednji ležajni blok, RN Sisak, Hrvatska2009
363.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja brusilice Jung 1 linije Siemens nakon popravka u Selk d.d. Kutina, Hrvatska2009
364.Analizi vibracijskog stanja i ponašanja klima komora York AHU-1 i AHU-2 u Selk d.d. Kutina, Hrvatska nakon popravka2009
365.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja te balansiranje ventilatora peći u Tang d.d. Nova Gradiška, Hrvatska2009
366.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja elektromotora mlinova i ventilatora u TE Ugljevik, R Srpska2009
367.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja vijčanog kompresora 375-k-301 pogona PSA INA Rafinerija nafte Rijeka, Hrvatska2009
368.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja generatora plinskog turboagregata pogona Etan za vrijeme testiranja u Končar-Generatori i motori d.d, Hrvatska2009
369.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije blowera 323-FC-1 pogona FCC u RN Rijeka za vrijeme startova, obustava i ustaljenog načina rada, RN Rijeka, Hrvatska2009
370.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije wet gas kompresora 323-GC-1 pogona FCC u RN Rijeka za vrijeme starta i ustaljenog načina rada, RN Rijeka, Hrvatska2009
371.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja brusilice Jung 4 linije Siemens za vrijeme brušenja prije i nakon zamjene dress role u Selk d.d. Kutina, Hrvatska2009
372.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja mašina turbogeneratora 300 MW u TE Ugljevik za vrijeme ustaljenog načina rada i neplanirane obustave pred remont 2009. godine, TE Ugljevik, R Srpska2009
373.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja mašina pumpnih postrojenja u TE Ugljevik, R Srpska2009
374.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije kompresora 313-K-002 pogona Platforming 2 prije remonta, RN Rijeka, Hrvatska2009
375.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 za vrijeme normalnog rada, rasterećivanja i obustave pred remont 2009 godine, TE Plomin, Hrvatska2009
376.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 za vrijeme starta, testiranja zaštita generatora i opterećivanja nakon remonta 2009 godine, TE Plomin, Hrvatska2009
377.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 125 MW bloka 1 za vrijeme startova, obustava, sinkronizacija i rada pod opterećenjem 03.09.2009, TE Plomin, Hrvatska2009
378.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja za vrijeme balansiranja ventilatora sušare u Dukat d.d, Pogon Sirela, Bjelovar, Hrvatska2009
379.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije kompresora 313-K-002 pogona Platforming 2 nakon remonta, RN Rijeka, Hrvatska2009
380.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja lijevog i desnog ventilatora dimnih plinova bloka 5 u TE Kakanj, BiH2009
381.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 120 MW za vrijeme normalnog rada, rasterećivanja i obustave pred remont 2009 godine, TE TO Zagreb, Hrvatska2009
382.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata snage 120 MW za vrijeme starta, testiranja zaštita generatora i opterećivanja nakon remonta 2009 godine, TE TO Zagreb, Hrvatska2009
383.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva linije blower-a 327 KA-001 pogona FCC INA-Rafinerije nafte Rijeka,Hrvatska nakon remonta turbine i kompresora 2010
384.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turboagregata 30 MW Energane INA-Rafinerije nafte Sisak, Hrvatska, s balansiranjem 2010
385.Analiza problema povišenih vibracija turbine 42 MW Bloka 1 Termoelektrarne-Toplarne Ljubljana, Slovenija2010
386.Analiza vibracijskg stanja brusilice Jung 3 SELK Kutina, Hrvatska 2010
387.Balansiranje ventilatora u TANG Nova Gradiška,Hrvatska2010
388.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora bloka 7 za vrijeme starta, ustaljenog načinarada i obustave za remont, TE Kakanj, BiH2010
389.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva linije crack gas kompresora CT+C-201 pogona Etilen u DIOKI d.d. Zagreb, Hrvatska2010
390.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turbogeneratora Siemens snage 1,9 MW Novolesa d.d. Straža, Slovenija prije i nakon kapitalnog remonta turbine i reduktora u 08.mjesecu 2010.god. 2010
391.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja strojeva turboagregata snage 30 MW za vrijeme i nakon probnog, RN Sisak, Hrvatska2010
392.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora bloka 7 TE Kakanj, BiH za vrijeme startova, ustaljenih načina rada i obustava nakon remonta2010
393.Mjerenje i analiza vibracija strojeva Pogona KTE Jertovec, Hrvatska prije remonta 2010. godine2010
394.Vibracijsko stanje i ponašanje turbogeneratora 12 MW EL-TO Zagreb, Hrvatska za vrijeme testiranja nakon provedenih radova preglednog remonta2010
395.Vibracijsko stanje i ponašanje turbogeneratora 30 MW EL-TO Zagreb, Hrvatska za vrijeme testiranja nakon provedenih radova preglednog remonta2010
396.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije vijčanog kompresora 375-K-301 Pogona PSA u RN Rijeka, Hrvatska tijekom testiranja u kolovozu i rujnu 2010. godine2010
397.Balansiranje ventilatora u KTE Jertovec, Hrvatska2010
398.analizi vibracijskog stanja i ponašanja vazdušnog kompresora br. 2 kompresorske stanice u U.S. Steel Smederevo, Srbija2010
399.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja vazdušnog kompresora br. 3 kompresorske stanice u U.S. Steel Smederevo, Srbija2010
400.Vibracijskom stanje i stanje sistema regulacije turbogeneratora 45 MW tijekom ispitivanja 29. i 30. 12. 2010. godine, TETO Osijek, Hrvatska2010
401.Analiza problema kompresora 327-K-001 pogona FCC, RN Rijeka, Hrvatska2011
402.Analiza problema osciliranja brzine vrtnje kompresora 328-K-001 pogona FCC, RN Rijeka, Hrvatska2011
403.Analiza povišenih vibracija pumpe 376 P 002B, pogona Hydrocracker, RN Rijeka, Hrvatska2011
404.Analiza stanja i ponašanja sistema regulacije turbine snage 20 MW u RN Rijeka, Hrvatska za vrijeme ispitivanja u siječnju 2011.2011
405.Mjerenje i analiza vibracija strojeva (2 plinska (31,5 MW) turboagregata, 1 parn1 (12,5MW) turboagregat, 3 napojne pumpe, 4 cirkulacijske pumpe, 2 ventilatora) Pogona KTE Jertovec, Hrvatska nakon remonta 2010/2011. godine 2011
406.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije turbogeneratora pilot postrojenja ĐĐ-ENITEH 500 u Đuro Đaković Elektromont, Slavonski Brod, Hrvatska2011
407.Balansiranje ventilatora pilot postrojenja ĐĐ-ENITEH 500 u Đuro Đaković Elektromont, Slavonski Brod, Hrvatska2011
408.Analiza vibracijskog stanja kiseoničkog kompresora KTK-2 Distribucionog centra Smederevo Messer Tehnogas AD, Srbija2011
409.Analiza vibracijskog stanja linija strojeva 1 do 4 u Messer Kutina, Hrvatska za vrijeme ustaljenog načina rada 18.04.2011.2011
410.Analiza dinamičkog ponašanja regulacije i vibracijskog stanja turbogeneratora 45 MW TETO Osijek, Hrvatska2011
411.Mjerenje i analiza vibracijskog stanja i ponašanja turbogeneratora TG 2 Pogona KTE Jertovec, Hrvatska za vrijeme starta, opterećivanja i rada pod teretom 18.07.2011. godine2011
412.Analiza vibracijaskog stanja i ponašanja turboagregata 30 MW RN Sisak2011
413.Analiza vibracijskog stanja turboagregata 348 MW bloka 6 TE Nikola Tesla TENT A za vrijeme starta 02.12.2011. i ustaljenog načina rada u periodu od
02. do 09.12.2011.
2011
414.Mjerenje vibracija i ocjena stanja kotrljajućih ležajeva na elektromotorima i osovinama ventilatora hladnjaka plina i rashladne tekućine u PSP Okoli2012
415.Analiza vibracija turbine i generatora na bloku 3 u TE Šoštanj, Slovenija2012
416.Mjerenje i analiza osovinskih vibracija turbogeneratora bloka 2 u TE Plomin2012
417.Analiza vibracija turbine i generatora na bloku 3 nakon sanacije rotora u TE Šoštanj, Slovenija2012
418.Snimanje i analiza vibracijskog stanja i ponašanja kompresora (Air Blower) 379-KA-101, cjevovoda zraka, predgrijača zraka 379-E-102 i peći 379-H (gorionika) na pogonu SRU u RN Rijeka2012
419.Analiza vibracija turbine i generatora na bloku 3 za vrijeme starta u TE Šoštanj, Slovenija2012
420.Analiza vibracijskog stanja postrojenja PB4 (plinske turbine, reduktora i generatora) u TE Brestanica, Slovenija 2012
421.Analiza vibracijskog stanja linije GB-5001 (elektromotor, multiplikator i kompresor) novog postrojenja Hydrocracking prilikom puštanja u rad, Rafinerija nafte Rijeka, Hrvatska2012
422.Analiza vibracijskog stanja linije GB-2453 B (booster blower) novog postrojenja Hydrocracking prilikom puštanja u rad, Rafinerija nafte Rijeka, Hrvatska2012
423.Analiza vibracijskog stanja tri kompresorskih linija R-1 do R-3 prilikom puštanja u rad postrojenja Etilen u HIP Petrohemija Pančevo, Srbija 2012
424.Analiza vibracijskog stanja vijčanog kompresora CM-1140 (elektromotor, multiplikator i kompresor) u FSK Elemir, Srbija 2013
425.Analiza vibracijskog stanja 39 linija hladnjaka vode i plina (elektromotor i ventilator) pogona PSP Okoli, Hrvatska2013
426.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja mašina turbolinija GB-2301, GB-2501 i GB-2601, NIS – Rafinerija nafte Pančevo u periodu od 18.11.2012. do 10.06.2013. god., Srbija2013
427.Analiza vibracijskog stanja glavnih i pomoćnih strojeva pogona KTE Jertovec, Hrvatska2013
428.Analiza vibracijskog stanja kompresorske linije R-1 pogona Etilen, HIP Petrohemija, Srbija2013
429.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije blowera 327-KA-001 Pogona FCC u Rafineriji nafte Rijeka nakon remonta, Hrvatska2013
430.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije kompresora 313-KA-002 Pogona FCC u Rafineriji nafte Rijeka nakon remonta, Hrvatska2013
431.Analiza vibracijskog stanja ventilatora u Pogon Sirela, Dukat d.d., Hrvatska2013
432.Analiza vibracijskog stanja vijčanog kompresora, HIP Petrohemija Pančevo, Srbija2014
433.Analiza vibracijskog stanja linije parne turbine PT5116 snage 1,2 MW (turbina – reduktor - pumpa) Pogona KP4 u Rafineriji nafte Sisak, Hrvatska2014
434.Analiza vibracijskog stanja linija pumpi pitke vode (elektromotor - pumpa), Moslavina d.o.o., Hrvatska2014
435.Analiza vibracijskog stanja linija ventilatora klima komori (elektromotor - ventilator), SELK d.d., Hrvatska2014
436.Analiza rada kompresora zraka 379-K-101 A i B sa posebnim osvrtom na rad sistema zaštite od pumpanja kompresora, Rafinerija nafte Rijeka, Hrvatska2014
437.Analiza vibracijskog stanja ventilatora dimnih plinova, Rockwool Adriatic d.o.o., Hrvatska2014
438.Analiza rada regulacijskog sistema parnih turbina R1-T, R2-T i R3-T nakon kapitalnog remonta sistema, HIP Petrohemija Pančevo, Srbija2014
439.Analiza vibracijskog stanja linija vijčanih kompresora za NH 3 i CO 2 (elektromotor - kompresor), Messer Croatia Plin d.o.o., Hrvatska2014
440.Analiza vibracijskog stanja linije pumpe P-7402 (elektromotor, Voith spojka i pumpa) Melnice, Jadranski naftovod d.d., Hrvatska2014
441.Analiza vibracijskog stanja linija vijčanih kompresora za NH 3 i CO 2 (elektromotor - kompresor), Messer Croatia Plin d.o.o., Hrvatska2015
442.Analiza vibracijskog stanja ventilatora sušare (elektromotor - ventilator), Dukat d.d., Hrvatska2015
443.Analiza vibracijskog stanja linija glavne pumpe P-2603 (elektromotor 1,9 MW - pumpa), ventilatora hladnjaka ulja glavne pumpe P-2603 i booster pumpe P-2503 pumpne stanice Sisak, JANAF d.d., Hrvatska2015
444.Analiza vibracijskog stanja linije glavne pumpe P-7106 (elektromotor 3,3 MW - VOITH multiplikator sa hidrodinamičkom spojkom - pumpa) pumpne stanice Omišalj, JANAF d.d., Hrvatska2015
445.Analiza vibracijskog stanja pumpe RCP 1, Nuklearna elektrana Krško, Slovenija2015
446.Analiza razloga ispada linije wet gas kompresora 328-K-001 Pogona FCC u Rafineriji nafte Rijeka tijekom starta u veljači 2015, INA d.d., Hrvatska2015
447.Analiza razloga ispada linije wet gas kompresora 328-K-001 Pogona FCC u Rafineriji nafte Rijeka (tijekom perioda od veljače do travnja 2015), INA d.d., Hrvatska2015
448.Analiza vibracijskog stanja i ponašanja linije kompresora 313-KA-002 Pogona Platforming 2 u Rafineriji nafte Rijeka nakon poremećaja izazvanog požarom na postrojenju, INA d.d., Hrvatska2015
449.Analiza vibracijskog stanja ventilatora dimnih plinova bloka 7 u Termoelektrani Kakanj, BIH2015
450.Analiza vibracijskog stanja linije ventilatora (elektromotor – remenski prijenos – ventilator) snage 30 kW u SELK d.d. (EPCOS) Kutina, Hrvatska2016
451.Analiza vibracijskog stanja stroja WAC715 SCALAR (Wendt GmbH) sa osvrtom na povećanje efikasnosti novih komponenti stroja u SELK d.d. (EPCOS) Kutina, Hrvatska2016
452.Analiza vibracijskog stanja linije turbokompresora 21101 (parna turbina, LP kompresora, multiplikator i HP kompresor) Pogona Amonijak u Petrokemiji Kutina nakon kapitalnog remonta, Hrvatska2016
453.Analiza vibracijskog stanja linije turbokompresora 21105 (parna turbina, HP kompresora i LP kompresor) Pogona Amonijak u Petrokemiji Kutina nakon kapitalnog remonta, Hrvatska2016
454.Analiza vibracijskog stanja linije turbokompresora 22112 (parna turbina, LP kompresora, multiplikator i HP kompresor) Pogona Amonijak u Petrokemiji Kutina nakon kapitalnog remonta, Hrvatska2016
455.Analiza vibracijskog stanja turbogeneratora TG 20 MW Pogona Energana II u Rafineriji nafte Rijeka nakon kapitalnog remonta turbolinije bez ulazka generatora u sinkronizaciju, Hrvatska2016
456.Analiza vibracijskog stanja turbogeneratora TG 20 MW Pogona Energana II u Rafineriji nafte Rijeka nakon kapitalnog remonta turbolinije u sinkronizaciji generatora s el. mrežom, Hrvatska2016
457.Analiza vibracijskog stanja linije glavne pumpe P-7106 (elektromotor 3,3 MW - VOITH multiplikator sa hidrodinamičkom spojkom - pumpa) pumpne stanice Omišalj, JANAF d.d., Hrvatska2016
458.Analiza vibracijskog stanja rotacijskih strojeva kompletne Rafinerije nafte Rijeka, Hrvatska2016
Napomene:

1. U gornjoj se referentnoj listi analiza i dijagnostika rada rotacijskih strojeva nalaze samo one
koje su stručnjaci Turbomehanike izvršili kao zaposlenici Turbomehanike, tj. od 06.mjeseca
1994. god. Većina se analiza sastoji od analiza većeg broja strojeva, budući se radi o
složenim turbolinijama.

2. U periodu prije 1994. izvršeno je nekoliko stotina analiza na strojevima INA- Petrokemije
Kutina ( gdje je početkom 80-tih godina postojao prvi kompjuterizirani dijagnostički sistem
Bently Nevade u Evropi ) i na koji je bilo povezano 6 turbolinija:
linija zračnog kompresora ( parna turbina+niskotlačni kompresor+multiplikator+visokotlačni
kompresor ), linija plinskog kompresora ( parna turbina+niskotlačni kompresor +visokotlačni
kompresor ), linija sinteznog kompresora ( parna turbina + niskotlačni kompresor
+visokotlačni kompresor ), linija amonijačnog kompresora ( parna turbina + niskotlačni
kompresor +visokotlačni kompresor ), linija kompresora ugljičnog dioksida ( parna turbina+
niskotlačni kompresor + multiplikator + visokotlačni kompresor ) i 30 MW turbogenerator ),
a u kojoj su radili stručnjaci Turbomehanike koji su provodili program održavanja prema
stanju tih ( idrugih ) strojeva korištenjem navedenog sistema ( te prijenosnih dijagnostičkih
uređaja – ADRE i ostali ). Stručnjaci koji su sada u Turbomehanici su navedni
kompjuterizirani sistem ( CCMS= Computer Controlled Monitoring system ) osposobili za rad,
koristili i održavali.3. Turbomehanika je ovlašteni partner i zastupnik General Electric-a za proizvode Bently
Nevada. Bently Nevada je svjetski proizvođač br. 1 opreme za nadzor, zaštitu i
dijagnostiku rada strojeva, rotacijskih i klipnih.

4. Stručnjaci Turbomehanike koriste za sakupljanje podataka i analizu/dijagnostiku:

4.1. Prijenosne uređaje za sakupljanje podataka Bently Nevada DAIU 208-P (16 kanala )
4.2. Mini rack s mogućnošću sakupljanja podataka s preko 60 mjernih mjesta
4.3. Software za analizu ADRE for Windows Bently Nevada
4.4. Software za analizu System 1 Bently Nevada
4.5. Software ta balansiranje Turbobalans –Turbomehanika
4.6. Software za balansiranje Bently balans
4.6. Software za modeliranje sistema rotor-ležajevi DYROBES

5. Turbomehanika je izvršila veliki broj instalacija sistema za nadzor, zaštitu i dijagnostiku rada
turbolinija i drugih strojeva