Plamenici / Optimizacija sistema izgaranja Pružamo vezane uz sisteme izgaranja kotlova i peći

Naši ovlašteni servisni inženjeri plamenika i ostale opreme  u mogućnosti su napraviti detalju analizu i snimak rada termoenergetskog postrojenja, te na temelju dobivenih rezultata izvršiti korekcije rada kako bi se dobilo što energetski učinkovitiji rad, a pri tome zadovoljavajući sve ekološke norme i zakonsku regulativu. Istu aktivnost moguće je provesti i na procesnim pećima.

Od travnja 2014. Turbomehanika d.o.o. je ovlašteni serviser procesnih plamenika poznatog svjetskog proizvođača plamenika  John Zink  Hamworthy Combustion USA. Isto tako korisnik smo licence njihovog simulatora za simulacije rada plamenika na procesnim pećima.

Turbomehanika d.o.o. zajedno s partnerima (MHPSES, John Zink) u mogućnosti je isto tako ponuditi rekonstrukcije generatora pare i procesnih peći sa ugradnjom novih tehnologija za poboljšanje emisija dimnih plinova (bilo da se radi o novim plamenicima ili nekoj drugoj tehnologiji recirkulacija dimnih plinova, OFA Zrak i dr.)

Članstvo naših inženjera u komorama (HKIS, HKIG, HKIE) i dugogodišnje iskustvo na poslovima projektiranja, nadzora i supervizije na projektima omogućuje mogućnost stručnog nadzora kako nad izgradnjom tako i nad rekonstrukcijskim zahvatima na termoenergetskim postrojenjima.

Usluge baziramo na:

    • Analiza stanja i izrada studije te podešavanje rada termoenergetskih postrojenja.
    • Mjerenje dimnih plinova i analiza sagorijevanja.
    • Stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrkcijom termoenergetskih objekata te remontni zahvati na stacionarnom opremom.