NDT Ispitivanja Ispitivanje nerazornim metodama

Turbomehanika d.o.o., Kutina razvija ispitivanje metodama bez razaranja (NDT – Non destructive Testing) kao integralni dio usluga vezanih uz održavanje strojeva i opreme. Strojevi i oprema su u svakodnevnom radu izloženi značajnim naprezanjima (često dinamičkim) kod kojih dolazi do trošenja, zamora materijala i fizičkih oštećenja dijelova. U većini slučajeva, takve promjene se ne događaju odjednom, nego postupno i kroz duže vrijeme. Ispitivanja metodama bez razaranja su nezamjenjivi dio dijagnostike stanja strojeva i opreme budući da je moguće ustanoviti trenutno stanje dijelova i preventivno djelovati na pojave kritičnih grešaka.

U našem radu koristimo osnovne metode i tehnike, kao i specifične tehnike razvijene za pojedine dijelove.

TT – infracrvena termografija

VT – vizualna kontrola

PT – penetrantska kontrola

MT – kontrola magnetskim česticama

UT – ultrazvučna kontrola

ECT – kontrola vrtložnim strujama (Eddy Current)

Način primjene svake od pojedinih metoda ovisi o brojnim utjecajnim faktorima. Naše iskustvo u radu s rotacijskim strojevima nam omogućava da odgovarajuće metode primijenimo na najbolji način i time postignemo optimalne rezultate ispitivanja.

Sva ispitivanja se provode na bazi pisanih postupaka. Postupci se izrađuju na bazi zahtijeva naručitelja i međunarodnih normi. Radnici koji izvode ispitivanja su školovani i certificirani u skladu s normom EN ISO 9712.

Nakon svakog provedenog ispitivanja izrađujemo pisani izvještaj koji ostaje kao trajni zapis o stanju ispitanog dijela čime je omogućeno buduće praćenje stanja dijela.

Osim samog provođenja ispitivanja, nudimo savjetodavne usluge kod izrade planova kontrole, odabira odgovarajućih metoda ispitivanja kao i kriterija prihvatljivosti za pojedine dijelove. Pružamo i uslugu nadzora provođenja ispitivanja na raznim objektima.

Nekoliko tipova objekata na kojima vršimo ispitivanja:
– ispitivanje dijelova parnih turbina
– ispitivanje dijelova kompresora
– ispitivanje cijevi izmjenjivača topline vrtložnim strujama
– ispitivanje zavara metalnih konstrukcija
– ispitivanje kliznih ležaja.

Referentna lista

Referentna lista

Pogledajte našu rerentnu listu ispitivanja metodama bez razaranja