Procesna postrojenja i parogeneratori Referentna lista izvedenih radova

   
 Opis radova / uslugeGodina
1.               Rad servisnog inženjera (najam) u RN Sisak, Energo2014
2.               Rad ovlaštenog specijaliste (najam) u RN Sisak, Energo-Termoenergetika Sisak2014
3.               Isporuka John Zink pilot upaljača, 6 kom. STSI d.o.o.2016
4.               Testiranje loženja, rad brenera podnih i zidnih i analiza povećanja stupnja korisnosti na benzinskim F-1a/B i etanskim F2A/B pećima, gorionici John Zink, HIP Petrohemija Pančevo2016
5.               Isporuka razdjelnika loživog plina John Zink, 24 kom. STSI d.o.o.2016
6.               Isporuka John Zink PMS-3 gorionika sa pripadajućim šamotnim oblogama, 30 kom. Rafinerija nafte Brod a.d.2016
7.               Isporuka John Zink plinske sapnice H-5101, 10 kom, John Zink mješača pilot plina H-5101, 10 kom INA industrija nafte d.d.2016
8.               Isporuka osovine detektora plamena SP101357, 12 kom. INA industrija nafte d.d2016
9.               Isporuka John Zink sapnica CA-PAT-1743, 5 kom., sapnica CA-PAT-1634,5 kom., pilot tip ST-1-SE 5 kom., INA industrija nafte d.d.2016
10.             Isporuka John Zink sapnica CBS, 2 kom., pilot tip SPECIAL DEEPSTAR, 1 kom., STSI d.o.o.2016
11.             Projektiranje i isporuka opreme za Elektrostatski pročišćivač (ESP), INA industrija nafte d.d.2016
12.             Isporuka John Zink PMS-3 gorionika sa pripadajućim šamotnim oblogama, 30 kom. Rafinerija nafte Brod a.d.2017
13.             Studija za rekonstrukciju sistema baklji, NIS Pančevo2017
14.             Isporuka John Zink sapnica CBS, 6 kom., pilot tip SPECIAL DEEPSTAR-6R, 3 kom., STSI d.o.o.2017
15.             Pregled kotla DS Smith Belišće2017
16.             Isporuka John Zink sapnica DB-6, 30 kom., sapnica H-6301 20 kom., sapnica DA-6-5 301-H-3 30 kom., INA industrija nafte d.d.2017
17.             Isporuka mješača pilot plina 301-H-3 HFC-6, 15 kom., STSI d.o.o.2017
18.             Studija Pregled i poboljšanje u Rafineriji nafte Brod2017
19.             Zamjena gorionika na peći (vakuum destilaciji) BA-2201A/B, 52 kom., NIS Pančevo2017/2018
20.  Isporuka plamenika John Zink plamenika PVYD -14 na peći BA 401/BA 402, NIS Pančevo2018.