Procesna postrojenja i parogeneratori Referentna lista izvedenih radova

 

 Opis radova / uslugeGodina
1.Rad servisnog inženjera (najam) u Rafineriji nafte Sisak, Energo2014
2.Rad ovlaštenog specijaliste (najam) u Rafineriji nafte Sisak, Energo-Termoenergetika Sisak2014
3.Isporuka John Zink upaljača potpalnog plamenika u Rafineriju nafte Rijeka, 6 kom., STSI d.o.o.2016
4.Testiranje loženja, rada brenera podnih i zidnih i analiza povećanja stupnja korisnosti na benzinskim F-1A/B i etanskim F2A/B pećima, gorionici John Zink u petrokemijskom postrojenju, Petrohemija Pančevo, HIP2016
5.Isporuka razdjelnika loživog plina John Zink u Rafineriju nafte Sisak, 24 kom., STSI d.o.o.2016
6.Isporuka John Zink PMS-3 gorionika sa pripadajućim šamotnim oblogama, 30 kom., Rafinerija nafte Brod a.d., OPTIMA Grupa2016
7.Isporuka John Zink plinskih sapnica za peć H-5101, 10 kom i mješača plina potpalnog plamenika za peć H-5101, 10 kom, Rafinerija nafte Sisak, INA industrija nafte d.d.2016
8.Isporuka osovine detektora plamena, 12 kom., Rafinerija nafte Rijeka, INA industrija nafte d.d.2016
9.Isporuka John Zink sapnica CA-PAT-1743, 5 kom., sapnica CA-PAT-1634, 5 kom., sapnica potpalnog plamenika ST-1-SE, 5 kom., u Rafineriju nafte Rijeka, INA industrija nafte d.d.2016
10.Isporuka John Zink sapnica CBS, 2 kom. i sapnice potpalnog plamenika SPECIAL DEEPSTAR, 1 kom., Rafinerija nafte Rijeka, STSI d.o.o.2016
11.Projektiranje i isporuka opreme za Elektrostatski pročišćivač (ESP), Rafinerija nafte Rijeka, INA industrija nafte d.d.2016
12.Isporuka John Zink PMS-3 gorionika sa pripadajućim šamotnim oblogama, 30 kom., Rafinerija nafte Brod a.d., OPTIMA Grupa2017
13.Studija za rekonstrukciju sistema baklji, Rafinerija nafte Pančevo, NIS a.d.2017
14.Isporuka John Zink sapnica CBS, 6 kom. i sapnica potpalnog plamenika SPECIAL DEEPSTAR-6R, 3 kom., Rafinerija nafte Rijeka, STSI d.o.o.2017
15.Isporuka osovine detektora plamena, 12 kom. Rafineriju nafte Rijeka, INA industrija nafte d.d.2017
16.Pregled kotla, Belišće, DS Smith 2017
17.Isporuka mazutskog gorionika u kompletu sa uvodnikom pare i mazuta i kopljem sa diznom za gorionika tipa CPFD55 na peći BA-2101, 3 kom., Rafinerija nafte Pančevo, NIS a.d.2017
18.Isporuka John Zink plinskih sapnica DB-6 za peć H-6101, 30 kom., plinskih sapnica za peć H-6301 20 kom. i plinskih sapnica DA-6-5 za peć 301-H-3 30 kom., Rafinerija nafte Sisak, INA industrija nafte d.d.2017
19.Isporuka mješača plina potpalnog plamenika za postrojenja 301-H-3 i HFC-6, 15 kom., Rafinerija nafte Sisak, STSI d.o.o.2017
20.Izrada studije sa analizom rada postojećih gorionika i prijedlozima tehničkih rješenja za poboljšanja i zamjenu istih na tehnološkim pećima, Rafinerija nafte Brod a.d., OPTIMA Grupa2017
21.Nabavka, isporuka, ispitivanje, nadzor i puštanje u pogon plamenika i sustava pripreme goriva na CO Boileru 327-H-003 na pogonu FCC, Rafinerija nafte Rijeka, INA industrija nafte d.d. 2017/2018
22.Zamjena gorionika na peći BA-2201A/B, (potrojenje vakuum destilacije), 52 kom., Rafinerija nafte Pančevo, NIS a.d.2017/2018
23.CFD Analize CO Boilera 327-H-003, plamenika, kompletnog sustava izgaranja i sustava dobave zraka na pogonu FCC uz prisustvo Naručitelja, Rafinerija nafte Rijeka , INA industrija nafte d.d.2018
24.Isporuka John Zink plamenika PVYD -14 za peći BA 401, 3 kom. I BA 402, 3 kom., Rafinerija nafte Pančevo, NIS a.d. 2018
25.Nabavka opreme i materijala, pružanje projektantskih i drugih usluga i izvođenje radova po principu "ključ u ruke" - zamjena gorionika na pećima BA-2101 (postrojenje atmosferske destilacije), 36 kom. i BA-2301 (FCC postrojenje), 6 kom., Rafinerija nafte Pančevo, NIS a.d.2018/2019
26.CFD Analiza sa simulacijom izgaranja i raspodjelom zraka za peći BA-2101 i BA-2301 uz prisustvo Naručitelja, Rafinerija nafte Pančevo, NIS a.d.2019
27.Pregled parnih kotlova 1 i 2 sa prijedlogom mjera za optimizaciju, Skopje , OKTA AD 2018
28.Nabavka opreme i materijala, pružanje projektantskih i drugih usluga i izvođenje radova po principu "ključ u ruke" - zamjena gorionika na pećima BA-2401, 3 kom. i BA-2402, 3 kom. (postrojenje HDS), Rafinerija nafte Pančevo, NIS a.d.2018/2019
29.Isporuka rezervnih dijelova plamenika John Zink za potrebe Rafinerije nafte Rijeka, INA industrija nafte d.d.2018
30.Isporuka potpalnih plamenika, Rafinerija nafte Rijeka, 6 kom., INA industrija nafte d.d.2018
31.Isporuka armiranog kabla Draka za potpalu, Rafinerija nafte Rijeka, INA industrija nafte d.d.2018
32.Isporuka i izvođenje radova na zamjeni "ORIFICE" na gorionicima peći BA-5001 (vodikov reformer), 320 kom., Rafinerija nafte Pančevo, NIS a.d.2019
33.Isporuka upaljača potpalnog plamenika tip SA 511 kom., Smederevo, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel2019
34.Isporuka procesnih grijača zraka VTK-550-210, 2 kom. i i procesnih grijača zraka VTK 850-210, 1 kom., Škofja vas, Frutarom Etol 2019
35.Servis Saacke plamenika na parnim kotlovima G4 i G5, Rafinerija nafte Rijeka, INA industrija nafte d.d.2019
36.Isporuka gasnih gorionika u kompletu sa vatrostalnom izolacijom i limom proizvođača "JOHN ZINK HAMWORTHY COMBUSTION" model PMS 3, 165 kom, Rafinerija nafte Brod a.d., OPTIMA GRUPA 2018/2019
37.Tehnička podrška i isporuka rezervnih dijelova za održavanje John Zink plamenika-godišnji ugovor, Rafinerija nafte Pančevo, NIS a.d.2018/2019
38.Isporuka rezervnih dijelova John Zink plamenika-godišnji ugovor, Rafinerija nafte Sisak i Rafinerija nafte Rijeka, INA industrija nafte d.d.2019
39.Isporuka kombiniranog plamenika PSFRC-8R--WG, 1 kom., Rafinerija nafte Rijeka, INA industrija nafte d.d.2019