Harsco hladnjaci – prodaja

Harsco hladnjaci  – prodaja

Turbomehanika d.o.o. prodaje dva hladnjaka proizvođača Harsco tipovi 132-2Z i 144-2Z.

Detaljna dokumentacije je dostupna na linkovima:

132-2Z,

144-2Z

 

Hladnjaci su oštećeni tijekom brodskog transporta. Oštećenja su bila isključivo na nosivoj strukturi i lopaticama ventilatora. Izmjenjivački dio nije pretrpio oštećenja. Svi oštećeni dijelovi su zamijenjeni te je na kraju sanacije provedena tlačna proba sukladno zahtjevima za novu opremu za što je izdan i certifikat od strane nezavisnog tijela za nadzor.

Za više informacija uvijek stojimo na raspolaganju.